Petícia za bezplatnú MHD v KE počas rekonštrukcie - CIEĽ DOSIAHNUTÝ..!!

My, dole podpísaní obyvatelia a návštevníci mesta Košice žiadame Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) a Mesto Košice o zavedenie bezplatnej prepravy osôb v Mestskej hromadnej doprave (MHD) podľa nižšie uvedeného a to až do úplného ukončenia potrebných rekonštrukčných prác na koľajových vedeniach, ktoré znemožňujú riadne užívanie MHD.

Výluky a zmeny v doprave spôsobujú okrem dopravného chaosu neúmerne predlženie prepravy osôb do a z práce, do a zo škôl v MHD, vyžadujú si viacnásobné prestupovanie a často tým aj zvyšujú náklady cestujúcim. Tým je výrazne znížený komfort cestujúcich a ponúkané služby nespĺňajú bežný štandard garantovaný pred začatím rekonštrukčných prác.

O bezplatnú dopravu žiadame v čase dopravných špičiek - teda v čase nutnej prepravy osôb za zamestnaním alebo vzdelávaním a to v pracovných dňoch v čase:

- ráno v čase od 06:00 do 09:00

- popoludní v čase od 15:00 do 18:00.

V tom čase a za tým účelom žiadame o zablokovanie označovacích zariadení v prostriedkoch MHD s oznamom "BEZPLATNÁ PREPRAVA" a o nevykonávanie prepravných kontrol, čím sa zabezpečí účel tejto petície.

Týmto sa zadosťučiní občanom prepravujúcich sa v obmedzených a nevhodných podmienkach MHD, spôsobených nesprávnym rozhodnutím spustiť rekonštrukciu tratí súčasne na väčšine ich úsekov v meste.