KAMPAŇ ZA ODSTRÁNENIE NELEGÁLNYCH BILBOARDOV NA TRHOVISKU MILETIČOVA V BRATISLAVSKOM RUŽINOVE

My, dole podpísaní občania, žiadame urýchlené odstránenie nelegálnych bilboardov z plota trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove.  Zmluvy s bilbordovými spoločnosťami boli ukončené k 31.12.2019, pričom boli na súd podané žaloby o vypratanie nehnuteľnosti a na stavebný úrad MČ Ružinov boli podané ohlásenia odstránenia nepovolenej reklamnej stavby. 

Reklamné spoločnosti napriek tomu naďalej reklamné plochy prenajímajú!

Upozornenie: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE, PROSÍM POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII VO SVOJOM EMAILOVOM KONTE. 

V zmysle petičného práva požadujeme:

  1. aby reklamné spoločnosti NUBIUM s.r.o., ORIS a.s. (vlastník euroAWK, spol. s.r.o.), Akzent BigBoard a.s., ISPA, spol. s.r.o., Bros CONSULTING s.r.o. urýchlene odstránili nelegálne reklamné stavby v podobe billboardov na plote trhoviska Miletičova 
  2. aby tie reklamné spoločnosti, ktoré neplatia za nájom, bezodkladne uhradili mestskej časti resp. dotknutým spoločnostiam založeným mestskou časťou bezdôvodné obohatenie za obdobie, kedy bez právneho titulu (nájomnej zmluvy) užívali reklamné stavby - bilboardy vo vlastníctve mestskej časti a pozemky vo vlastníctve resp. v správe mestskej časti.

ezgif.com-gif-maker_(2)_.gif

ezgif.com-gif-maker_(4)_.gif

Obr.: návrh vizualizácie pred a po odstránení bilboardov

Spravme zo vstupnej brány ikonického trhoviska „Miletičky“ miesto, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Financie z rozpočtových priorít troch ružinovských poslancov na modifikáciu bilboardovej aleje na alej zelene sú vyčlenené. Prvý krok musíme urobiť spoločne.

DSC_0712.JPG

Obr.: bilboardová alej

Pre viac informácií kliknite tu


Peter Herceg, Peter Strapák, Lucia Štasselová, Monika Ďurajková, Michal Sebíň, Kamil Bodnár    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Herceg, Peter Strapák, Lucia Štasselová, Monika Ďurajková, Michal Sebíň, Kamil Bodnár bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...