Jaromír Čižnár, Peter Šufliarsky , Dobroslav Trnka, René Vanek a Ladislav Tichý okamžitá výpoveď z GP.

Názov a sídlo zamestnávateľa Generálna prokuratúra SR , Štúrova 2, 811 02 Bratislava

Generálnu Prokuratúru zamestnávajú prostredníctvom štátnych inštitúcií občania Slovenskej republiky

Pretože Generálna Prokuratúra SR si neplní základné povinnosti a tou je ochrana štátu, dodržiavanie ľudských a občianskych práv a naopak rozkrádajú a pomáhajú rozkrádať štát mafiánskymi skupinami, kryjú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a spolupracovali a zrejme dodnes spolupracujú s objednávateľmi vraždy a sú prepojení na mafiánske skupiny a podporujú korupciu, my občania Slovenskej Republiky im dávame okamžitú výpoveď, lebo nedodržiavajú svoje pracovné zmluvy a to je dodržiavanie a ochrana práv všetkých občanov SR.

Odvodnenie.

Keď bežný občan SR ak nepríde do práce, opakovane si neplní pracovne povinnosti, urobí absenciu, opije sa, ukradne niečo v práci, poškodí niečo alebo iným závažným spôsobom poruší pracovnú disciplínu dostane okamžitú výpoveď.

Nevidíme preto najmenší dôvod, prečo má byť na prokurátorov, sudcov, vyšetrovateľov iný meter ako na bežných občanov.

Títo ľudia rozvracajú právny systém, nedodržiavajú ho a korumpujú ho. Čim páchajú nesmierne škody a to nie len materiálne, ale aj duševné.

Takže my občania sme sa rozhodli im podať okamžitú výpoveď, pre nás títo ľudia od dnešného dňa prestavajú byť zamestnanci štátu SR a zároveň žiadame aby bola dôkladne prešetrená ich činnosť za pomoci Európskej únie a vyvodené aj trestno právne dôsledky.

Taktiež žiadame prešetriť v ďalších krokoch aj ostatné inštitúcie, nielen GP ale aj súdy, políciu, špeciálnu prokuratúru. Žiadame všetkých poslancov, koaličné aj opozičné strany a všetkých poctivých a neskorumpovaných občanov Slovenskej republiky aby sa pridali k nám.

Boj proti zlu má konkrétne podoby a toto je jedna z nich, nie sú to prázdne nič nehovoriace vyhlásenia. Zlo tvoria konkrétni kriminálnici. Mlčať o ich menách je to isté ako ich kryť.

Takže prvý krok

Vec: Okamžité skončenie pracovného pomeru - § 68 ods. 1 písm. b) ZP

JUDr. Jaromír Čižnár

JUDr. Peter Šufliarsky

JUDr. Dobroslav Trnka

JUDr. Ladislav Tichý

JUDr. René Vanek

Podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP okamžite s Vami končíme pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou zo dňa 23.8.2019 z dôvodu, že ste závažne porušili pracovnú disciplínu tým, že ste porušili nasledujúce body podľa zákonníka práce

- výkon práce pre seba, prípadne iné osoby v pracovnom čase

- urážky

- nerešpektovanie ľudských práv a slobôd a porušovanie Ústavy SR - podpora korupcie

- prijímanie darov alebo iných výhod v súvislosti s výkonom zamestnania

- ako zamestnanec úmyselne rozkrádate majetok štátu, alebo úmyselne poškodzujete majetok zamestnávateľa v tomto prípade štátu SR

- úmyselne používate štátom chránené informácie vo svoj prospech, alebo v prospech iných osôb a to je v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa v našom prípade so záujmami štátu Slovenská republika.

Podľa platného pracovného poriadku, účinného od prevzatia pracovnej Vašej zmluvy . považuje tento skutok za závažné porušenie pracovnej disciplíny, a preto nie je možné Vás ďalej v pracovnom pomere zamestnávať, a to ani počas výpovednej doby.

Váš pracovný pomer končí dnešným dátumom 23.8.2019 a okamžitým skončenia pracovného pomeru.

Hore uvedené skutočnosti, neumožňujú, aby ste mohli ďalej zotrvať v pracovnom pomere.

Okamžité skončenie Vášho pracovného pomeru z uvedeného dôvodu bude oznámené a odobrené občanmi Slovenskej Republiky v najbližších dňoch.

V Bratislave dňa 23.augusta 2019 My občania Slovenskej Republiky


Július Kovács, OZ Ľudia dobrej mysle , Okružná 461, 900 50 Hrubá Borša    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Július Kovács, OZ Ľudia dobrej mysle , Okružná 461, 900 50 Hrubá Borša na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook