Žiadosť prezidentke SR

meno, priezvisko, adresa

                                                      Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

                                                       Zuzana Čapútová

                                                       P. O. Box 128

                                                       810 00 Bratislava 1

                                                       informacie@prezident.gov.sk    

 

VEC:     ŽIADOSŤ O VYJADRENIE PREZIDENTA SR    

Vážená pani prezidentka. Na základe svojho slobodného rozhodnutia Ste sa pred určitým časom rozhodla požiadať ľudí o ich dôveru a prisľúbila Ste konať v ich najlepších záujmoch doma i vo svete. "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony." (sľub prezidenta SR)    Preto sa dnes na Vás obraciam, aby Ste dostála svojmu sľubu a prestala sa len pasívne prizerať na rozklad právnej podstaty štátu, psychický teror na Vašich občanoch, rozklad rodín a pošliapavanie základných ľudských práv a slobôd ukotvených v domácej ústave aj medzinárodných dohovoroch. Nadišiel čas, aby Ste jednoznačne vyjadrila svoj postoj a podoprela ho náležite skutkami!

-      Je ťažko uveriteľné, že mediálne podporíte takzvané dobrovoľné testovanie a následne sa mlčky prizeráte na to, ako je ľuďom odoberaný základný príjem na chod rodín v podobe zákazov vstupu na pracovisko, odoberané právo na existenciu zákazom vstupov do obchodov, odoberané právo na základnú lekársku starostlivosť len preto, že sa jednotlivec dobrovoľne rozhodol nepodľahnúť psychoteroru nastoleného touto vládou. A Vy sa na to mlčky prizeráte...

-      Je ťažko uveriteľné, ako si vrchný veliteľ ozbrojených síl SR necháva mlčky prevziať svoje kompetencie predsedom vlády.

-      Je ťažko uveriteľné, že by Ste pri Vašom právnickom vzdelaní nevedela dohľadať informácie o podmienkach vyhlásenia pandémie (3 000 chorých na 100 000 obyvateľov – čo je momentálne v jasnom rozpore s výsledkami celoplošných testovaní).

-      Je ťažko uveriteľné, že prehliadate ležérne zaobchádzanie s pojmami ako sú testovanie vs diagnostika, či karanténa vs izolácia a tým podporujete neistotu medzi ľuďmi a rozklad práva v krajine.

-      Je ťažko uveriteľné, ako bez reakcie sledujete, ako prijíma vláda opatrenia proti obyvateľom bez širokej podpory odborných zamestnancov – a to už v oblasti zdravotníckej či právnej.

-      Je ťažko uveriteľné, ako prehliadate kontrast medzi mediálnymi vyhláseniami predsedu vlády SR o celoplošnom testovaní obyvateľstva a jeho vyhláseniami na sociálnych sieťach o 3 miliónoch začipovaných.

-      Je ťažko pochopiteľné, že ako človek akceptujete slovné osočovanie občanov SR premiérom SR v priamych prenosoch.

-      Je ťažko pochopiteľné, že sa apolitická Polícia SR nechala dobrovoľne zneužiť na účely odoberania základných ľudských práv namiesto ich ochrany.

-      Je ťažko pochopiteľné ako sa apolitická Armáda SR nechala bez odporu zatiahnuť do protiústavných politických hier vlády.

-      Je neuveriteľné, ako v tichosti sledujete nečinnosť apolitického právneho aparátu (Generálna prokuratúra SR) pri porušovaní domácej ústavy a medzinárodne uznávaných ľudských práv a slobôd.

-      Je smutné, že Vaši voliči, občania, ktorých máte (Vy) chrániť, plačú a volajú o Vašu pomoc a návrat k základným právam definovaným ústavou.

-      Je NEUVERITEĽNÉ, že Ste pripravená sa pozerať na to, ako sa ľudia na ochranu svojich základných práv postavia pred ťažkoodencov, vojakov a vodné delá a Vy sa budete z tichosti domova na to všetko mlčky prizerať!

-      Upozorňujem na zneužívanie právomoci verejného činiteľa, zosnovanie zločineckej skupiny za účelom obohacovania sa a pošliapavania základných ľudských práv a slobôd verejne činnými osobami –predsedom vlády Igorom Matovičom, ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom, ministrom obrany Jaroslavom Naďom, podpredsedom vlády a ministrom financií Eduardom Hegerom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom, ministerkou spravodlivosti Adrianou Kolíkovou, hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka, prezidenta Policajného zboru SR Petra Kovaříka a Generálnou prokuratúrou SR.

     Preto Vás ŽIADAM o písomné vyjadrenie sa Vášho postoja ku spomenutým neprávostiam páchaných na občanoch slovenského národa, lebo verím, že nie je ďaleko budúcnosť, kedy sa zainteresované osoby budú spovedať za svoje skutky proti ľudskosti pred medzinárodným tribunálom, aby som vedel, či budem svedčiť aj o Vašich skutkoch, alebo budem hrdý na to, že Ste aj mojim prezidentom.      Ostávam s pozdravom.    

 

  Dňa 10. novembra 2020


bohuslav murin    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem bohuslav murin na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...