Žiadosť o dočasnú kontrolu hraníc Slovenskej republiky

9E08D7C0-72AA-4049-850D-28B66B5408F8.jpegV mene obyvateľov Slovenskej republiky žiadame Vládu Slovenskej republiky o zavedenie dočasného stráženia hraníc Slovenskej republiky a zintenzívniť skryté a náhodné kontroly motorových vozidiel v blízkosti hraničných priechodov vzhľadom na zvýšenú nelegálnu migráciu. 

My občania Slovenskej republiky žiadame zvýšiť počet policajných hliadok na všetkých mostoch (i železničných mostoch) ktoré spájajú Slovenskú republiku a Maďarskú republiku, na všetkých hraničných priechodoch, nakoľko enormne narajstajúci počet ilegálnych migrantov vyvoláva pocit neistoty a možného hroziaceho sa nebezpečenstva, nakoľko sa jedná prevažne o nelegálnych migrantov - mužov vo veku cca 18-30 rokov.  

V Kódexe schengenských hraníc sa stanovuje aj to, že členské štáty môžu zaviesť dočasné kontroly na hraniciach s cieľom reagovať na závažné ohrozenie verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti.

Vychádzame z toho, že aj v Maďarskej republike takéto skupiny migrantov obsadzovali neobývané domy, taktiež sa dopúšťali majetkovej trestnej činnosti a v nejednom prípade došlo k útokom na obyvateľov, ako aj na zasahujúce policajné hliadky. Podľa informácii, ktoré máme k dispozícii nám obyvatelia Komárna a okolia v nie jednom prípade hlásili, že takéto skupiny migrantov sa pokúšali dostať do ich nehnuteľností a to aj násilným spôsobom. 

Z uvedeného dôvodu majú obyvatelia strach o svoj život a zdravie, nakoľko takéto nehnuteľnosti sa vyskytujú aj na odľahlejších častiach mesta. O pohybe takýchto skupiniek máme vedomosti a vieme ich podložiť aj dôkazmi a to fotkami, ktoré nám zasielajú obyvatelia. 

Žiadame o urýchlené riešenie tejto vážnej situácie. 

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

 
Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím potvrďte svoj podpis kliknutím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.

Na Vašom podpise záleží.
Ďakujeme.

 


Svojim podpisom splnomocňujom Timea EtheyKatz na odovzdanie môjho podpisu, ktorá je  oprávnená konať v tejto veci.


Tímea Etheykatz    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Tímea Etheykatz bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...