Žiadosť o opravu chodníka pre chodcov na sklápacom moste v Komárne.

My, dulupodpísaní obyvatelia mesta Komárno a okolitých obcí žiadame Slovenskú správu ciest o vyriešenie alarmujúcej situácie v súvislosti so sklápacím mostom v Komárne. Žiadame SSC o vykonanie opravy cca.100 metrov chodníka, nakoľko hrozí odpadnutie kusov asfaltu a tým by mohlo dôjsť k úrazom chodcov.  

Chodník v tomto stave môže znamenať riziko pre chodcov a je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Na Vašom podpise záleží.
Ďakujeme.  

(Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.)299686212_8392802884078290_7592752080640672339_n.jpg

 


Tímea Etheykatz    Kontaktujte autora petície