Žiadosť na odvolanie ministerky kultúry SR Natálie Milanovej z postu ministerky.

   My, dole podpísaní, ktorým dianie v kultúre nie je ľahostajné, touto petíciou žiadame odvolanie p. Natálie Milanovej z postu ministerky kultúry SR, pre jej nekompetentnosť riadiť rezort kultúry a riešiť jeho problémy. Tie sa od nástupu p. Milanovej do funkcie neustále prehlbujú a v súčasnosti je rezort kultúry v najhoršom stave za ostatných 30 rokov. Súčasná ministerka kultúry od nástupu nie je ochotná konzultovať odborné záležitosti krokov v rezorte s odborníkmi z daných odborov kultúry. Problémy, ktoré sa navŕšili neboli zapríčinené ohrozením vírusom COVID 19, čo je častou výhovorkou.           

  Natália Milanová nevie vysvetliť verejnosti svoje kroky v riadení rezortu, ktoré eskalovali do hromadných protestov domácich aj zahraničných odborníkov pri prevode špecializovaného Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici z rezortu kultúry pod riadenie Ministerstva obrany. Je absolútne neprípustné, aby do riadenia Ministerstva kultúry zasahoval minister iného rezortu, tu minister obrany Jaroslav Naď. Rovnako je až ponižujúce, aby minister obrany vynášal súdy a hodnotil prácu riadiaceho pracovníka v rezorte kultúry ! Ministerka kultúry nebola ochotná akceptovať pripomienky a protesty odborníkov v danej veci. Tak, ako aj v iných prípadoch, účel prevodu Múzea SNP doposiaľ nevysvetlila a je nanajvýš povážlivé, či spomínané Múzeum SNP bude v lepších rukách, keď, ako poukázali REPORTÉRI RTVS, rezort obrany na čele s ministrom Naďom sa nevie postarať ani o zbierkový fond Vojenského historického múzea v Piešťanoch.

   Ministerka Natália Milanová predkladá vláde návrh novely stavebného zákona, podľa ktorého by mali byť Krajské pamiatkové úrady pretransformované pod stavebné úrady a tak vysoko špecializované úlohy, ktoré teraz má napĺňať nezávislý odborný štátny orgán, chrániaci historické hnuteľné a nehnuteľného pamiatky, garantujúci odbornosť a metodiku obnovy a ochrany pamiatok, zabezpečujúci výskumy, pasportizaciu, archiváciu kultúrneho dedičstva, publikačnú činnosť, atď.,  stratí svoju pôsobnosť a opodstatnenosť a otvorí sa možnosť bezbrehej devastácii nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ako základného kameňa nášho kultúrneho dedičstva. Tento návrh je nesporne z pera developerov a ministerka kultúry sa ani len nepozastavila nad pripomienkami a protestmi pamiatkarov, odborníkov aj širšej verejnosti. Realitou desiatok rokov, kedy sa generácie odborníkov snažili zabrániť devastácii pamiatkového fondu a jeho obnove, samozrejme aj s určitými chybami, sa pani ministerka nezaoberala.

   Napriek tomu, že sa pani Natália Milanová pred kamerami hrdí svojou „srdcovkou“, historickými pamiatkami. Neurobila v tejto oblasti vôbec nič. V čase, keď si ministri ostatných rezortov „rozdeľovali“ miliardy eur z Plánu obnovy pre EU, ministerka kultúry z tohto balíka peňazí pre záchranu historických pamiatok, teda jej „srdcovky“, nevybavila nič, 0. A tak je nesmiernou hanbou, že majitelia historických objektov, správcovia, investori prakticky z celého juhu Slovenska sa potom utiekajú k finančnej pomoci z Maďarskej republiky, lebo materská krajina a ministerstvo kultúry peniaze nevybavilo !

   Niekoľko krát sme ponúkali spoluprácu ministerke kultúry Milanovej pri vypracovaní prepotrebného Sponzorského zákona, ktorý v mnohých iných, kultúrnych krajinách pomáha a rieši finančné záležitosti pri organizovaní kultúrnych podujatí, záchrane pamiatok a pod. Od pani Natálie Milanovej sme nedostali ani raz odpoveď.

   Rovnaký stav je aj pri našich ponukách riešenia možnosti zaradenia do Stavebného zákona tzv. Hlavu V, ktorá doposiaľ nemá presné znenie a vymedzenie a teda je nerealizovateľná. Čo bolo úlohou Ministerstva kultúry už od roku 2015 a tak ako v iných kultúrnych zemiach, by tento zákon pomohol nie len umeleckej tvorbe, skultúrneniu prostredí, ale aj riešeniu sociálnych problémov umelcov.

Ministerka Milanova prejavila v minulosti veľmi zvláštne postupy pri tendri na post generálneho riaditeľa jednej z divadelných scén, ktoré nepríjemne pripomínajú praktiky z minulých období  jej predchodcov. Rovnako neprejavila záujem riešiť problémy ohodnocovania tvorby autorov v médiách, ktoré najmä v tomto nepriaznivom období pandémie vystúpili na povrch ešte razantnejšie.

Problémy, ktoré pani ministerka kultúry SR Natália Milanová v rezorte kultúry nerieši, nezvláda a pravdepodobne o nich ani netuší, je omnoho viac. V každom prípade je nutné, aby post ministra - ministerky zastával odborník rozhľadený a zorientovaný v celom spektre odborov umenia a kultúry vôbec. Aby bol – bola ochotný – ochotná komunikovať s odbornou verejnosťou a konzultovať problémy s odborníkmi s vlastnou víziou priaznivého rozvoja rezortu kultúry.          


Mgr. Peter Krivda, historik umenia    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Peter Krivda, historik umenia na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...