Žiadosť k prešetrovaniu výskytu salmonely na ZŠ Ivanka pri Dunaji

 

Vzhľadom na informacie zverejnené na Facebookovom statuse
https://www.facebook.com/groups/97141655303/permalink/10158683346210304/
a z týchto informácii vyplývajúcom nesúlade vo vyjadreniach dotknutých inštitúcií, ako podporu žiadosti rodiny Štefanidesovej podanej dňa 29.5.2017 na Obecný úrad Ivanka pri Dunaji

Na základe §3 a §4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), my dolupodpísaní, hromadne ž
iadame Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji ako zriaďovaťeľa Základnej školy MR Štefánika v Ivanke pri Dunaji o zverejnenie informácií s oficiálnym vyjadrením obce vo veci prešetrovania hygienických nedostatkov v školskom stravovacom zariadení uvedenej školy v súvislosti s hláseným epidemickým výskytom salmonely z 6.10.2016, na oficiálnej webovej stránke obce Ivanka pri Dunaji a na oficiálnej webovej stránke základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

 

Ďalej žiadame o zverejnenie informácií:

  • Výstup z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanej v stravovacom zariadení základnej školy Milana Rastislava Štefánika dňa 07.10.2016 , ktorá bola smerovaná k zriaďovateľovi stravovacieho zariadenia , teda obci Ivanka pri Dunaji.

  • Výstup z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanej v stravovacom zariadení základnej školy Milana Rastislava Štefánika dňa 13.10.2016 , ktorá bola smerovaná k zriaďovateľovi stravovacieho zariadenia , teda obci Ivanka pri Dunaji.

  • Výstup z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanej v stravovacom zariadení základnej školy Milana Rastislava Štefánika dňa 18.10.2016, ktorá bola smerovaná k zriaďovateľovi stravovacieho zariadenia , teda obci Ivanka pri Dunaji.

  • Výstup z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanej v stravovacom zariadení základnej školy Milana Rastislava Štefánika dňa 27.03.2017, ktorá bola smerovaná k zriaďovateľovi stravovacieho zariadenia , teda obci Ivanka pri Dunaji.

  • Výstup z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanej v stravovacom zariadení základnej školy Milana Rastislava Štefánika dňa 25.04.2017, ktorá bola smerovaná k zriaďovateľovi stravovacieho zariadenia , teda obci Ivanka pri Dunaji.

 

 

 

 


Občania Ivanky pri Dunaji    Kontaktujte autora petície