Žiadame účinnú ochranu a účinnú liečbu COVID-19!

My, dole podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky v zmysle čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky  (právo na ochranu zdravia) ako aj čl. 112 (sľub člena vlády SR) Ústavy Slovenskej republiky žiadame vládu SR a jej členov o okamžitú a účinnú ochranu občanov SR pred epidémiou a bezodkladné umožnenie účinnej a včasnej liečby ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Od konca leta do 17. decembra zomrelo na Slovensku na COVID-19 oficiálne viac ako 1440 ľudí, každý deň oficiálne pribúda už viac ako 40 obetí. Skutočný počet obetí epidémie je podstatne vyšší ako sú oficiálne čísla. V Európe a vo svete je pritom viacero štátov, ktoré ich vlády nedoviedli do podobnej katastrofy. Sú očividným dôkazom, že sa to dá.

V záujme odvrátenia epidemickej katastrofy s potenciálne tisíckami mŕtvych v zime 2020/2021 žiadame vládu a parlament SR:

1.    Okamžite spustiť rozsiahly program zásobovania obyvateľstva vitamínom D a program fortifikácie základných potravín vitamínom D podľa škandinávskych noriem. Cieľom tohto programu je dosiahnuť rýchle zvýšenie hladín vitamínu D v krvi celej populácie Slovenska. K dispozícii je momentálne 43 vedeckých štúdií – z toho 34 peer reviewed – ktorých 96% potvrdilo ochranný účinok vysokých hladín vitamínu D v krvi a 89% štúdií potvrdilo terapeutický efekt vitamínu D pri liečbe COVID-19 so stredným zlepšením stavu o 76%. Zdroj: https://c19vitamind.com/

2. Bezodkladne umožniť a odporučiť lekárom účinnú a lacnú ambulantnú aj nemocničnú liečbu COVID-19 podľa terapeutických protokolov špičkových zahraničných lekárskych pracovísk, menovite podľa protokolov Dr. McCullougha et all. publikovaných v auguste 2020[1] v aktualizovaných verziách, protokolov MATH + a I-MASK[2] vyvinutých špecialistami Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

3. Bezodkladne legalizovať dovoz lieku ivermectin na Slovensko, zabezpečiť jeho dovoz alebo výrobu na Slovensku a sprístupniť ho ambulantným lekárom a lekárkam stojacim v prvej línii zápasu s epidémiou. V tejto chvíli je k dispozícii 40 vedeckých štúdií – z toho 16 už prešlo peer review posúdením – ktoré všetky potvrdili, že toto 40 rokov známe liečivo otestované na stovkách miliónov ľudí má účinok pri liečbe 100% prípadov COVID-19. Priemerné zlepšenie stavu pri včasnej liečbe dosahuje 87%. Zdroj https://c19ivermectin.com/  Ivermectin je štandardné liečivo na zozname základných liečiv WHO, dokonca aj na zozname liečiv pre deti.


[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/
[2] https://covid19criticalcare.com/i-mask-prophylaxis-treatment-protocol/i-mask-protocol-translations/

Petičný výbor: MUDr. Juraj Mesík, Bratislava – osoba poverená zastupovaním v styku so štátnymi orgánmi, ing. Juraj Flamik, MUDr. Martin Novysedlák, FA für Innere Medizin, 01662 Meissen, Nemecko,  


MUDr. Juraj Mesík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že MUDr. Juraj Mesík bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...