Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologickeho prieskumu územia SR

Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

 

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania „Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR“. Väčšinu navrhovaných úloh spoločnosť nepotrebuje, preto v pripomienkach žiadame o jej zásadné prepracovanie. Je potrebné zabrániť míňaniu peňazí daňových poplatníkov na úlohy, ktoré nemajú praktické využitie, resp. majú skúmať to, čo už bolo vyskúmané.

V pripomienkach žiadame zaviesť nový prístup k riešeniu environmentálnych záťaží tak, aby sa zabránilo financovaniu neefektívnych a reálne neodôvodnených sanácií z európskych fondov.

V pripomienkach žiadame zásadne zmeniť súčasný prístup ministerstva k prieskumu nerastných surovín, ktorý je presadzovaný bez zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. 

 

Celé znenie hromadnej pripomienky na stiahnutie.

Materiál predložený na pripomienkovanie nájdete na

www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/373

 

Na otvorenie rokovania so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach je potrebné do 5. júna 2017 (budúci utorok) získať minimálne 500 podporovateľov.  

 

Za Vaši podporu vopred ďakujeme.

Zástupcovia verejnosti:

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky

Vladimír Mosný, Slovenská asociácia životného prostredia

Martin Žitňan, hydrogeológ

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka


INŠTITÚT VODNEJ POLITIKY    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem INŠTITÚT VODNEJ POLITIKY na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...