Otvorený list primátorovi Novej Bane ohľadne festivalu Gothoom

Vážený pán primátor!

Obraciame sa na Vás vo veci pripravovaného festivalu Gothoom Open Air Fest 2014. Chceme vyjadriť znepokojenie ohľadne jeho realizácie v Novej Bani. Dôvodom je zamýšľaná účasť kapiel, ktoré verejne propagujú násilie, sexuálnu zvrátenosť a v ich vystúpeniach dochádza k znevažovaniu náboženských symbolov. Vzhľadom na veľké množstvo negatívnych ohlasov k podujatiu sme sa rozhodli v mene novobanskej mládeže Vás na tieto skutočnosti upovedomiť. Zároveň Vás vyzývame, aby ste z Vašej pozície zabránili uskutočneniu uvedeného festivalu v našom meste.  Prosíme Vás aj o informovanie o Vašom postupe v tejto veci.

Ďakujeme

Mládež z Novej Bane