Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

lolita

/ #12

2012-12-08 18:31

drahí katoľíci a homofóbovia, pri registrovaných partnerstvách ide hlavne o právnu stránku veci a teda postavenie partnera. Ide o to aby bol partner dedičom v prvom rade, aby mal právo dozvedieť sa informácie o zdravotnom stave partnera a konať v jeho mene. Nikto na vaše krucifixy ani detičky nesiaha.

P.S.: radšej spisujte petíciu proti pedofilným kňazom, budete mať väčší úspech :)