Za platnosť osvedčení z overovania profesijných kompetencií


Anonymous

/ #5

2017-06-16 17:16

Pekný večer, prosím všetkých podporovateľov o šírenie petície. Časť s 1000 podpismi bola odovzdaná v podateľni ministerstva. A pokračujeme ďalej...problém trvá. Potrebujeme širokú podporu.

S úctou Martin Bodis


S úctou a vďakou Martin Bodis