Petícia proti vládnej Stratégii ľudských práv


Hosť

/ #12 Re:

2015-02-17 10:05

#7: -  

Horšie je, že Slovenský národ mal pred týždňom možnosť povstať, ale pre svoju lenivosť, apatiu, nezáujem o veci verejné sme premárnili túto svoju šancu... Mali sme možnosť byť svedectvom pre celú Európu - a verila som, že budeme! Teraz budeme len žať ovocie svojho rozhodnutia... So Stratégiou sa čakalo na výsledok referenda a som presvedčená, že keby bolo úspešné, neboli by si dovolili túto Stratégiu schváliť. 
Veď vidia, že sa im nič nestane - veď čo urobia ľudia, keď 78% ich nebolo ochotných sa zdvihnúť a prísť urobiť 3 krížiky v tak závažných veciach ako je manželstvo homosexuálov a výchova detí takýmito pármi, a zvrátená sex. výchova.. Dúfam, že sa stane nejaký zázrak, aby Stratégiu neprijali...
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook