Zachráňme ŠAFKO!

Tibor

/ #17 Kontajnery stoja nelegálne

2014-12-31 15:45

Kontajnery na šafku stoja nelegálne. V rozpore s platnými predpismi. Na zabratie verejného priestranstva je potrebný súhlas zastupiteľstva. Zmluva nebola zverejnená a preto nie je účinná. Nejaké stavby na tak exponovanom priestore by sa mali realizovať až po medzinárodnej verejnej architektonickej súťaži.