Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál


Hosť

/ #6

2014-01-30 19:12

Martinský les je pre vedeckú komunitu aj v zahraničí známou "reliktnou" lokalitou subtermofilných dúbrav na sprašových pôdach. Je symptomatické, že súčasné barbarstvo betónovania najúrodnejších pôd z hľadiska poľnohospodárskeho využitia sa presúva aj na lesný fond.Facebook