Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"


Hosť

/ #101

2014-01-23 15:01

Veľmi sa tomu teším, že vznikla takáto iniciatíva, ako odozva na zvrátenú výchovu Gender ideológie, a preto ju podporujem.
Nech Pán požehná aktivistov tejto petície, a nech bdie nad nami a našimi deťmi!+*Facebook