Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"


Hosť

/ #25

2014-01-14 10:02

Upozorňovať na hroziace nebezpečenstvá je povinnosťou biskupov a mali by robiť tak vždy aj pri iných nebezpečenstvách. Ich hlas je potrebný, čo dokázali aj reakcie proticirkevných štruktúr. Keď sa bránia kresťanské hodnoty, nepriateľ zúri. Takto nebojácne by mali biskupi pokračovať aj pri iných spoločenských otázkach. Nech táto petícia slúži na povzbudenie k odvahe prehovoriť vždy, keď je to zapotreby.Facebook