Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu


Hosť

/ #215

2013-12-08 23:41

Už som raz napísala. že poslanci sú naši zamestnanci. Platíme ich z našich daní. Predvolebn
kampaň je uchádzanie o zamestnanie, voľby sú výberové konanie. Každý nový zamestnanec má nástupný plat a trojmesačnú skúšobnú dobu. Keď sa neosvedčí, ide. Musíme mať právo poslanca, ktorému sme dali dôveru, ak ju poruší, odvolať. Takže súhlasím s minimálnou mzdou. Som zvedavá, koľkí budú mať záujem byť poslancami a slúžiť ľuďom.