"Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií "Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte".


Hosť

#51 Re:

2014-01-22 22:32

#50: -

Vidim, ze vobec nerozumiete tomu co sa v komore deje a co sa vam snazi vysvetlit host 48.


Hosť

#52 Re: Re:

2014-01-22 23:23

#51: - Re:

Máte úplnú pravdu čo sa deje vo vašej komore skutočne neviem  hosť 48  nevysvetluje  kladie skôr otázky (na ktoré zrejme pozná odpoveď) a odvoláva sa na  nejaký článok (zainteresovaní určite vedia o čo ide, teda aspoň si myslím). Na nevysvetlené otázky, ako opakovane uvádzam, určite dostanete odpoveď  v záveroch auditu v prípade pochybení. Predpokladám, že audit, ktorý tu je prezentovaný sa nezameriava len na pochybenia v projekte ale fungovanie vašej organizácie (jej zamestnancov) určitom období ako celku.  Verím , že v záujme vás všetkých je, aby to bolo čo najskôr. Neistota a vzájomné osočovanie vám všetkým uberá energiu, ktorú verím dokážete investovať do doležitejších aktivít.

hosť

#53 Re: Re:

2014-01-23 07:15

#51: - Re:

Ja som sa ani náhodou nesnažila niečo vysvetľovať. Ja som sa pýtala. Ale ten/tá, ktorý(á) je v "centre diania" má zjavne problém odpovedať, takže obohratá platňa, zvaná "audit". Myslím, že na moje otázky sa dá v pohode odpovedať aj bez auditu, len treba chcieť.


Hosť

#54 Re: Re: Re: Re: Re:

2014-01-23 08:02

#42: - Re: Re: Re: Re:  

Príjmite ospravedlnenie pani Uličná aj vy pani Husárová, prispevok bol venovany pani Uličnej a pani Husarovej, ktoré dobre rozumejú o čom je reč, ale zrejme sme si splietli peticiu na peticie.com. Bude to zrejme tym, pretoze prispevok bol venovany k peticiu ktoré začal/i vyššie spomínané osoby a anonymne udali kolegov z oboru. Vy ste zrejme osoba ktorá podľa vyjadrení diskutujúcich stojí pevne nohami na zemi a nebažíte po moci, určite by ste sa neznížili k takým krokom. Ešte raz prepáčte, príjemný deň.

S pozdravom 

V. S.

:-)

#55 ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3

2014-01-23 10:13

ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3/ 23. január 2014
Petícia
Medzi sestrami to zas vrie
Na sociálnych sieťach sa objavila petícia, ktorá žiada vedenie, aby odstúpilo
Ani odvolanie PhDr. Márii Lévyovej z postu prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek neupokojilo situáciu medzi sestrami. Mnohé z nich na sociálnych sieťach kritizujú nové vedenie, najmä za neriešenie problémov sestier, ale napríklad aj za hroziacu pokutu vyše 240 000 eur za chyby pri projekte hodnotenia sústavného vzdelávania, ktorá by zrejme bola pre komoru doslova likvidačná.
Na sociálnych sieťach sa teraz objavila petícia s názvom Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte. Autor (ka)petície však nie je uvedený a keď sme sa prostreníctvom mailu na neho(ňu) obrátili, nedočkali sme sa reakcie. Pod petíciu však každý deň pribúdajú podpisy. Súčasná prezidentka komory Mgr. Iveta Lazorová nám v prvej reakcii na otázku, kto podľa nej petíciu incioval uviedla svoju prechodkyňu. M. Lévyová, aj keď je pod petíciou podpísaná ako druhá, to však jednoznačne odmietla.
Nespokojné sestry a pôrodné asistentky adresovali petíciu najvyššiemu orgánu komory – snemu, ktorý má byť 25. a 26. apríla. „Žiadame, aby sa súčasne volené orgány komory zriekli kandidatúry vo voľbách na volebné obdobie 2014- 2018 do rady komory. Žiadame aj okamžité odstúpenie, prípadne odvolanie prezidentky Mgr. Ivety Lazorovej a vyhlásenie nových volieb pre voľbu prezidenta a členov rady komory bez ich kandidatúry“, uvádza sa v petícii.
Dosť bolo mlčania
Iniciátori petície vedeniu komory vytkli najmä „nečinnosť, nekompetentnosť pri riešení požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek, nedostatočnú ochranu záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri výkone ich povolania, stagnáciu v napredovaní ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a neinformovanosť členskej základne“.
Autori petície zdôraznili, že „vo vedení komory potrebujeme ľudí zapálených pre dobrú vec a odhodlaných bojovať za nás a našich pacientov, klientov“. Požiadujú podanie podnetu na prešetrenie neopodstatnenosti zrušenia zákona 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, doriešenie petičných požiadaviek – kontrola personálneho obsadenia, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek v spoločnosti, okamžité prešetrenie a vyvodenie personálnych dôsledkov pri pochybení projektu na hodnotenia sústavného vzdelávania, prešetrenie hospodárenia komory a zaobchádzania s prostriedkami komory, a zabezpečenie jej finančnej stability.
Podľa petície „dosť bolo mlčania, nejednoty a neistoty, dosť bolo nekompetentnosti a neschopnosti vo vedení komory sestier“. V závere autori zdôraznili, že „nastal čas, aby sme si zvolili do vedenia komory ľudí schopných, kompetentných, ktorým nebude ľahostajná budúcnosť sestier a pôrodných asistentiek“. Preto požiadali prezidentku, členov rady komory i predsedníčku kontrolného výboru, aby na sneme nekandidovali a odstúpili z funkcií.
Nefarbime trávu na zeleno
Podľa Mgr. Ľubice Husárovej, ktorej podpis je pod petíciou prvý „rozhodli sme sa skončiť s neschopnosťou, aroganciou a prejavom moci vo vedení našej stavovskej organizácie, ktorá nám vládne už takmer rok“. Ako uviedla, „budeme radi, ak čo najviac sestier a pôrodných asistentiek podporí podpisom petíciu, vďaka ktorej môžeme na najbližšom sneme zmeniť momentálnu nepriaznivú situáciu“.
Ako povedala M. Lévyová, petíciu rozbehla skupina nespokojných sestier, ktoré ju požiadali o pomoc pri jej šírení. Svoj podpis vysvetlila tým, že jej „nie je ľahostajné, čo sa s nami deje, resp. nedeje zo strany vedenia komory. Je smutné, že mnohé sestry síce chcú zmeny, ale boja sa už nielen zamestnávateľov, ale aj sankcií vlastnej stavovskej organizácie“. Po nástupe I. Lazorovej podľa exprezidentky „komora mlčí, neodpovedá sestrám ani na základné otázky, týkajúce sa výkonu ich povolania, vzdelávania, mzdového odmeňovania, nehovoriac o nevhodných poznámkach prezidentky na sociálnej sieti na adresu tých, ktorých by mala organizácia obhajovať a podporovať“. Sestrám a podľa nej chýbajú informácie o projekte hodnotenia sústavného vzdelávania a pokutách za projekt, o ktorom sa dozvedeli len z médií, ale aj o finančnej stabilite/nestabilite. Sestry sa preto podľa M. Lévyovej rozhodli, že chcú zmenu a vedenie komory by malo na sneme odísť. „Je lepšie začínať na zelenej lúke, s novými ľuďmi, ako sa snažiť spálenú trávu farbiť na zeleno“, dodala exprezidentka.
(bj)

KOMENTUJE
Komora by rada uistila členov, ako aj širokú zdravotnícku obec, že si plní úlohy, ktoré jej prináležia zo zákona a v plnom rozsahu zastupuje záujmy nielen členov, ale aj ostatné sestry a pôrodné asistentky. Riešime mnoho úloh a problémov, obdobne ako aj iné komory v rezorte – registráciu, hodnotenie sústavného vzdelávania, vydávanie časopisu, organizovanie aktivít sústavného vzdelávania, pripomienkovanie legislatívy atď.
Z najdôležitejších spomeniem pripomienkovanie návrhu zákona 578/2004, kde sme vzniesli 35 zásadných pripomienok. Po takmer 15 rokoch sa nám podarilo zakomponovať do zákona výkony, ktoré môžu realizovať sestry v zariadeniach sociálnych služieb legálne a na základe zdravotného poistenia. Nemôžeme povedať, že zo 45 výkonov, ktoré sme navrhovali je tých 9 výkonov dosť, ale je to aspoň niečo.
Momentálne pripravujeme pracovnú verziu znenia zákona 578/2004, týkajúceho sa odmeňovania, ktorý predstavilo MZ SR v decembri. Uvedomujeme si závažnosť navrhovanej právnej normy, preto sme za oslovili členov komory, aby pripomienkami pomohli zakomponovať svoje požiadavky tak, aby zodpovedali našim potrebám a požiadavkám.
Predpokladom dobrých výsledkov je nielen ľudský potenciál, ale aj pozitívna atmosféra na prácu a dostatok času. Preto snaha signatárov petície, ktorých ako uvádzajú cieľom je zachrániť komoru je pre nás nepochopiteľná. Je nám jasné, kto sú autori petície a čo je ich cieľom, ale zjednocovanie sestier a pôrodných asistentiek to určite nie je.
Komunikáciu s členmi, ako aj s registrovanými sestrami zlepšujeme prostredníctvom novej webstránky. Konštruktívnych podnetov na zlepšenie našej práce, ako aj žiadostí o vyriešenie individuálnych problémov sestier je veľa. Máme vážne problémy s projektom hodnotenia sústavného vzdelávania, o ktorých sme už informovali, ale snažíme sa ich riešiť, aby ich dôsledky nemali dopad na fungovanie komory. Práve naše vyhlásenia k tejto otázke je možno to, čo znepokojuje aktivistov petície.
Nemali by sme míňať čas, potenciál a energiu na nič neriešiace diskusie a spochybňovanie sa navzájom. Členovia rady aj ostatných orgánov komory sú obetaví ľudia, ktorí pracujú v prvom rade pre sestry a pôrodné asistentky. Preto kandidovali do orgánov komory a preto obetujú svoj voľný čas pre túto organizáciu. To, že nerozoberáme vnútorné záležitosti komory na sociálnych sieťach nesvedčí o tom, že nechceme komunikovať. Je to podľa nášho názoru nevhodné. Vnútorné záležitosti komory si vyriešime sami a nemienime tým zaťažovať verejnosť, ktorá už bez toho má dosť iných problémov.
Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka SKSaPA
DBB

#56

2014-01-23 14:34

Pozorne som si prečítala príspevky a niekoľkokrát je tu spomínané, kto nie je autorom petície. Akákoľvek petícia, ktorá chce osloviť prípadných podpisovateľov má určitú formu. Jej súčasťou v rámci textu petície je uvedený menoslov autorov, tzv petičný výbor, ktorý petíciu predkladá. Tu som však nič také nenašla. Taktiež mi vadia anonymy, ktoré petíciu podpísali, pretože sa potrebujú skrývať, respektíve sa boja verejne prezentovať svoj názor. Dana Baníková

Hosť

#57 Re:

2014-01-23 18:17

#56: DBB -

Nebojte sa pani Banikova, peticia autorov ma, len ich momentalne nebudeme zverejnovat. A co sa tyka anonymov, nejde o anonym, len podpisany si nezela, aby ho bolo vidiet na internete. Po vytlaceni peticnych harkov sa samozrejme vsetky mena zadavatelovi peticie objavia. Na upokojenie. Toto nie je jedina peticia (online). Dalsie harky koluju po celom Slovensku a uz mame dost slusny pocet podpisov nespokojnych sestier.   jeden z autorov


Hosť

#58

2014-01-25 13:20

Dokážu autori petície rozlíšiť či podpis pod petíciu skutočne patrí "nespokojnej sestre"? Má právo komentovať činnosť komory osoba, ktorá nie je člen a možno ani zdravotnícky pracovník?(či je u vás členstvo všetkých sestričiek povinné?) (v iných komorách, to býva čisto záležitosť členov) Aká je váha takej petície, ktorú teoreticky môže podpísať 5 mil. obyvateľov? (poznám "recesistov", ktorí podpisujú všetko čo sa tu uverejní a z jednej IP adresy "podpíšu" aj iné osoby, ktoré o ničom netušia a ani sa nikdy nedozvedia). Nedovolím si tvrdiť, že je tomu tak aj v tomto prípade, ale taká možnosť tu určite je.

Hosť

#60 Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-01-30 22:10

#55: :-) - ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3

Dobrý deň

prosím Vás a keď som ja ako člen SKSaPA žiadal aby pani PhDr. M. Lévyová riešila problémy v komore vid. zdroj na internete: http://www.aktuality.sk/diskusia/225535/komoru-sestier-docasne-povedie-i-lazorova/ pod poradovým číslom AndrejO736. Tak nič poriadne nespravila, pretože sa bála pani Magdalény Hadačovej (Košice, strana ANO) a jej posluhovačiek. Vieme, že PhDr. Máriu Lévyovú chcel snem odvolať aj kvôli ekonomickým veciam apod., ale nakoniec šikovne ako jej predchodkyňa Magda Hadačová s Košíc (strana ANO) podala sama demisiu. Potom si hľadala zamestnanie a zavítala aj k nám na pracovisko, kde bol vyhlásený konkurz na vedúcu sestru (prihlásilo sa 25 sestier). Tam však pohorela a čudujete sa prečo ? Veď kto by zamestnal bývalú prezidentku SKSaPA (odborárku) na pracovisku ?! To je ako "si chovať hada na hrudi" (slovenské porekadlo). Tým nechcem útočiť na pani PhDr. M. Lévyovú veď aj ona zohrala určitú úlohu v komore sestier a čiastočne nás zviditeľnila. Mala by vsúpiť do politiky do parlamentnej strany a nie do niakej skrachovanej mimoparlamentnej strany (napr. Slobodné fórum). Podľa môjho názoru by nemali komoru sestier viesť len ľudia z vidieka, ale aj z väčších miest Slovenska ako aj sestry zo skúsenosťami v zahraničí. Čo sa týka pani PhDr. Kostúrikovej viceprezidentky pre iné zdravotnícke zariadenia patriace pod iné rezorty ako je MZ SR aj ona zohrá ešte svoju úlohu. Prečítajte si a podporte prosím petíciu pani Ing. Mgr. Ľubici Kočanovej ako aj môj príspevok k hromadnej pripomienke zákona NR SR č. 578/2004 z. z. v znení neskorších predpisov vid. odkaz: http://www.peticie.com/forum/76864 poradové číslo 17. Treba byť trpezlivý a nie unáhlivý milé kolegyne. P.S. Ešte vysvetlím prečo má mať každá sestra licenciu na samostatný výkon praxe podľa novelizovaného zákona NR SR č.578/2004 Z. z. Ak budeme mať všetky sestry a PA túto licenciu, tak si samy budeme určovať cenu za poskytnutú starostlivosť na priamu platbu ako aj dohadovať si cenu u zdravotných poisťovní. U iných profesií to ide a u nás nie. Dokedy budeme žobroniť o mizerné nemotivačné mzdy stanovené v tabulkách zákonov alebo byť okrádaní súkromnými zamestnávateľmi, ktorý si zoberú aj z našeho platu ?! (napr. ADOS, súkromné ambulancie apod.) Dohodnime sa všetci lebo bude neskoro.

Tento príspevok bol odstránený jeho autorom (Show details)

2014-02-02 14:29Hosť

#62 Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-02-06 17:11

#60: - Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

Pán Oczvirk ste presvedčený o tom, že po odchode pani Lévyovej a kozmetických úpravách na vedúcich miestach SKSaPA sa všetko zmenilo a vyriešilo čo ste jej vytkol? Ako šibnutím prútika! Ja si myslím, že nie, všetko je tak ako bolo  a ešte sa to zhoršuje. Celé vedenie SKSaPA, aj RK si obrátilo kabáty, ale myslenie nie! To sa nedá zo dňa na deň, je presne také isté, ako bolo za pani Lévyovej a keď sa urobia, len ďalšie kozmetické úpravy tak sa nič nezmení ani nevyrieši. Súhlasím s pani Lévyovou, že "je lepšie začínať na zelenej lúke, s novými ľuďmi, ako sa snažiť spálenú trávu farbiť na zeleno." Môj názor, ani pani Lévyová a spol, ale ani pani Lazorová a spol ! Myslím si, že v našej komore sú sestry, ktoré tieto funkcie a úlohy vyplývajúce z nich hravo zvládnu. Hlavne, budú to sestry bez minulosti a možno práve preto, dokážu zjednotiť nás sestry a vyviesť sesterský stav z gazdovského dvora do panského. Ak sa za touto petíciou schovávajú mocenské chúťky  bývalého vedenia ( Lévyová, Hodálová... ), tak sa budeme musieť rozhodnúť, či zvolíme menšie, alebo väčšie zlo ( to znamená či podpíšeme petíciu, alebo nie), rozhodnutie je na každej sestre.  Ešte k tomu konkurzu pán Oczvirk - Najlepšia radosť je škodoradosť.  Roháčová

 


Hosť

#63

2014-02-06 19:10

Urcite som za navrat pani Levyovej. Nie je o com diskutovat.
hosť

#64 Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-02-09 21:13

hosť

#65

2014-02-09 21:13

Pán Oczvirk, a Vy už máte licenciu?
hosť

#66 Re: Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-02-09 21:16

#62: - Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

Nuž, otázka. Aký je rozdiel medzi Lévyová a spol. a Lazorová a spol.? Odpoveď je jednoduchá. Jedna Lévyová. Paradoxne, a to tvrdíte Vy, sa to v SK SaPA po odchode Lévyovej zhoršuje. Takže?


Hosť

#67 Re: Re: Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-02-10 10:18

#66: hosť - Re: Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

Po odchode Levyovej sa to zhorsilo. Nuz, p. Levyova nemala na vyber co za spol. bude pri sebe mat, pracovala uplne s tymi istymi ludmi aki su tam aj teraz. Aby to bolo lepsie, aby komora nepadla uplne na dno, musia sa ti ludia vymenit, a to do jedneho. Inak komoru mozeme pochovat a hromadne vystupit z clenstva.


Hosť

#68 Re: Re: Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-02-10 17:03

#66: hosť - Re: Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

Prepáčte, neexistuje žiadne "Takže?" pokiaľ nie ste z nášho stavu. My sestry vieme, o čom si tu píšeme a že naše problémy riešime verejne pred celým Slovenskom, je tiež  zásluha tohto vedenia. Roháčová

 


Hosť

#69

2014-02-13 18:51

petície sú síce nástrojom ako zmeniť systém, ale v tomto štáte bez účinku! Podpísal som ju a s radosťou, ale myslím si že tu pomôže len presne taká istá arogancia akú má v tomto štáte moc! čiže prestať vykonávať povolanie. Bohužiaľ na úkor pacienta, ale inak to nepôjde.. Držím Vám palce aby ste dosiahli to, čo má mať normálny človek. Chuť pracovať a chuť žiť. L.H.

Hosť

#70 Re:

2014-02-13 20:33

#69: -

Nie je mi jasné ako korešponduje obsah petície, ktorú ste podpísali s chuťou pracovať a žiť.

rewoluce

#71 nie je jasné?

2014-02-14 00:45

#70: - Re:

http://www.peticie.com/vedenie_komory_-_zachrate_komoru_odstupte_nekandidujte

 

a toto ste čítali? Je tam dosť veľa dôvodov, ktoré sestrám strpčujú život napokon preto sú petície petíciami, lebo dovolať sa práva je niekedy ťažké.. Takže polopate: chuť pracovať a chuť žiť budú mat sestry potom, ak táto petícia dosiahne svoje zadosťučinenie minimálne v bode 1 a 2.. dúfam že som sa jasne vyjadril..


Hosť

#72 Re: Re: Re: Re: Re: koho, to tá Lévyová mala v rade?

2014-02-14 10:17

AndrejO37

#73 Re: Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

2014-02-14 15:34

#62: - Re: Re: ZDRAVOTNICKE NOVINY č. 3 Andrej Oczvirk

pani kolegyňa Roháčová to nie je škodoradosť (ja by som bol rád keby bola naša vedúca sestra prezidentka SKSaPA) ale fakt. Veď, ktorý zamestnávateľ by zamestnal pani bývalú prezidentku ?! Jedine že by mal čisté svedomie a minulosť a to väčšina našich aj vašich zamestnávateľov nemá. Povedzme si to narovinu. Prajem príjemný deň.

S pozdravom

A. Oczvirk


Hosť

#74 Re:

2014-02-14 15:39

#65: hosť -

Áno ja už mám licenciu pani alebo pán #65"hosť.


Hosť

#75

2014-02-14 15:48

Nuž je to s tými sestrami ťažké sa dohodnúť. Neviem či to vôbec bude niekedy lepšie v našej komore a celkovo v profesii ? Táto profesia je čisto prefeminizovaná. Ešte sa v troch symboloch Ošetrovateľstva zabúda na jeden štvrtý skrytý symbol, ako sa to opisuje v učebniciach Ošetrovateľstva (napr. Kniha - je múdrosť, Srdce - je láska, Ruky - sú ochota pomôcť.). Ten štvrtý symbol by mal byť Maternica alebo Venušin pahorok - ako profesia sestry je povolaním žien. Čo sa nám aj v praxi potvrdzuje niekoľko storočí.
Prajem pekný deň
A. Oczvirk