Ako odstránim moju petíciu?

  1. Prihlásiť sa
  2. Ísť na stránku petície
  3. Kliknite na odkaz Spravovať petíciu
  4. Kliknite na odkaz   Odobrať
  5. Vyplňte formulár.
  6. Odošlite formulár.
Other questions