PETÍCIA za zmenu Zákona o priestupkoch a objektívne prešetrenie narazenia autom do ľudí a odignorovaného trestného oznámenia voči trom príslušníkom polície.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...