Petícia za vzdanie sa nároku starostky MČ Bratislava Rusovce,Lucii Tulekovej Henčelovej , na pridelený obecný byt

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...