DialýzaNámestovo

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame predstaviteľov VÚC Žilina, aby vytvorili podmienky na zachovanie prevádzky  dialyzačného pracoviska v Oravskej poliklinike v Námestove. Sme presvedčení o tom, že  zrušením dialyzačného pracoviska sa výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre  60 248 obyvateľov okresu Námestovo.


Marián Grígeľ    Kontaktujte autora petície