PETÍCIA ZA CYKLOTRASY

My, občania Bratislavy,

žiadame Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a Miestny úrad Bratislava-Ružinov, o zrekonštruovanie pôvodných a vybudovanie nových funkčných cyklotrás na území Bratislavy za účelom rozšírenia bicykla ako bezpečného dopravného prostriedku a za účelom celorodinnej rekreácie.

Cyklotrasy žiadame vybudovať fyzicky oddelené od hlavných ciest a chodníkov pre chodcov. Cyklotrasy žiadame napojiť na obidve strany hrádze Dunaja, do Starého Mesta, na Železnú studničku a na cyklotrasu Vajnory-JuRaVa.


Mgr. Adam Greksa    Kontaktujte autora petície