Najnovšie petície

Petícia za mimoriadne referendum v roku 2020

Pozdravujem a verím, že sa naladíte na spoločný cieľ, ktorý by rád prostredníctvom týchto riadkov prezentoval. Som toho názoru, že stačilo "politickej špiny" prezentovanej v predvolebnej kampani. Spoločne si záväzne, vysvetlime si pojem "Dobré mravy" a zároveň definujeme, kto my "mladý" Slovenský národ sme, a čo chce vlastne väčšina občanov SR podľa jej vedomia a svedomia.  Urobme si referendum o povahe a vlastnostiach slovenského národa. Vyrieši sa tým skoro všetko. Budeme vedieť ako a čo si ľu

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6

Okamžité prekrytie "umelého kopca" v Petržalke.

Žiadame o bezodkladné, bezpečné prekrytie a uzatvorenie - dočasnú konzerváciu,  otvorenej skládky "umelého kopca" /návažkový val Petržalka/. Nebezpečné látky, ktoré sa nachádzajú v umelom kopci sa môžu vplyvom poveternostných podmienok uvoľňovať do ovzdušia, čím môže byť vážne a trvalo ohrozené poškodenie zdravie obyvateľstva - najmä uvoľňovaním nebezpečných látok, akým je AZBEST, ktorý je podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), zaradený do skupiny dokázaných karcinogénov pre ľu

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 412 409

Odvolanie primátora Petra Bročka

Žiadame občanov Mesta Trnava o podpísanie tejto petície, na odvolanie Primátora Petra Bročku. Nižšie uvádzam pár dôvodov. 1-Neriešenie dopravnej situácie v meste. 2- Zadlžovanie trnavy čerpaním eurofondov na nepodstatné veci. 3- Ohrozenie občanov Trnavy pri mítingu strany LSNS povolil dalšie zhromaždenie na tom istom mieste a preto je zodpovedný za udalosti ktoré nasledovali.  

Vytvorené: 2020-02-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 12

My, Slováci v zahraničí a žijúci na Slovensku žiadame, aby ministerka vnútra Denisa Saková odstúpila z postu ministerky vnútra SR

Ministerka Saková sa vyjadrila, že tieto voľby budú zvláštnejšie tým, že je okolo 60.000 žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť. Čo presne povedala Saková: "Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí...," Video nahrávka je k dispozícii pod linkou nižšie. https://www.topky.sk/cl/100535/1859599/VIDEO-Sakova-vysvetlovala-slova-o-volicoch-zo-zahranicia--O-Slovensku-by-nemala-rozhodovat-len-Br

Vytvorené: 2020-02-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 207 91

MICHAL ABY HOVORIL

pato nece michal ta daj ze aby hovoril pato nece michal ta daj ze aby hovoril pato nece michal ta daj ze aby hovoril pato nece michal ta daj ze aby hovoril

Vytvorené: 2020-02-08

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 7 2

Aby stavebník platil daň len za tú časť pozemku kde reálne stavia a nie za celú parcelu.

Vážený priatelia, spoluobčania. Ak sa chystáte stavať dom, tak zrejme ešte o tom neviete, no ak už staviate či už ste postavili tak isto ste sa stretli s prekvapivým, zato však nemlím faktom a to s tým, že počas toho ako sa stavia dom, tak stavebník musí platiť mestu či obci daň za stavebný pozemok a to tak, že platí za celú parcelu a to aj napriek tomu že stavia len na jej časti. Napríklad. Ak je parcela veľká 1000m² a stavia sa dom o rozlohe 100m², tak zo zákona sa platí daň akoby sa staval do

Vytvorené: 2020-02-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 14 13

PETÍCIA na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto Ružinovská č. 8 820 09 Bratislava   Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie Grösslingová 5 811 09 Bratislava   Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia Hurbanova 21 903 01 Senec   PETÍCIA   na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov My, signatári petície, najmä obyvatelia obce Miloslavov v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení  

Vytvorené: 2020-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 710 708

Petícia za preplácanie modernej liečby pre pacientov s cystickou fibrózou.

Minister zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 85104 Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 19, 85101 Bratislava Union poisťovňa, a.s., Laurinská 9, 811 09 Bratislava   Cystická fibróza (CF) je závažné genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života a skracuje dĺžku života. CF nie je nákazlivá! Je to dedičné ochorenie, s ktorým sa čl

Vytvorené: 2020-02-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 17905 17012

Požiadavka rodičov riaditeľke školy ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine, aby bezodkladne akceptovala stiahnutie všetkých doručených výpovedí učiteľov, ktorí o stiahnutie výpovede požiadajú písomnou formou.

Vážená pani riaditeľka Kralovancová, patrím do mnoho početnej skupiny rodičov, ktorí si želajú, aby sa aj naďalej na škole udržala vysoká kvalita vyučovacieho procesu a Učitelia už spravili ústretové kroky ukončením štrajku a stiahnutím výpovedí. Teraz je rad na Vás pani riaditeľka Kraľovancová. Preto Vás žiadam a vyzývam, aby ste ústretový krok pre naše deti spravili aj Vy a stiahnutie výpovedí všetkých učiteľov bezodkladne prijali. Verím, že aj pre Vás sú na prvom mieste naše deti a vaši žiaci

Vytvorené: 2020-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 506 501

Petícia za férový vianočný príspevok

Svojím podpisom podporujem túto petíciu, ktorej cieľom je zrovnoprávnenie vdov a vdovcov s ľuďmi, ktorí manžela, či manželku majú, pri vyplácaní vianočného príspevku a to tak, že vianočný príspevok sa bude počítať výlučne z dôchodku.

Vytvorené: 2020-02-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13 13Facebook