Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušenie zákazu konania sv. omší

My, dolupodpísaní nesúhlasíme s tým, aby platil 14 dňový (nedaj Bože dlhší) zákaz konania sv.omší. V minulosti sa naši predkovia v podobných situáciách obrátili k Bohu. V našej krajine zatiaľ nie je dôvod na to, aby sa rušili práve sv.omše zatiaľ čo obchodné centrá, úrady a školy (s niekoľkými výnimkami) sú stále v prevádzke.Veď aj pieseň z JKS 123 nám hovorí, že práve v pôstnej dobe sa máme horlivejšie utiekať k Bohu. Text piesne znie: Svätý pôst sa započína k pokániu nás napomína, zavčasu hnev

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 19 19
7 dní 1 1

Nová cesta na ulici Juraja Holčeka, HUL 94144

Podpisom tejto petície súhlasíš si nasledovným:   Podpísaní občania obce Hul žiadajú obecné zastupiteľstvo o urgentné riešenie havárijnej situácie cesty na ulici Juraja Holčeka. Cesta je v dezolátnom stave, ktorý roky nie je riešený, resp. je riešený nekonečným plátaním, ktoré nemá efekt.  Obrovské výmole spôsobujú poškodenia motorových vozidiel občanov, na ceste dochádza k nebezpečným situáciam, pri vyhýbaní sa výmolom, kedy sú ohrození chodci a hrozí kolíziia stretávajúcich sa vozidiel. Občani

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 63
7 dní 1 1

Petícia na pokračovanie tlačoviek Andreja Danka

My dolupodpísaný vyzývame kpt. Andreja Danka, aby minimálne jedenkrát týždenne zvolal tlačovú konferenciu a raz za 6 mesiacov ostorúhly stôl. Keďže SNS s volebným ziskom viac ako 3% dostane dotáciu zo štátneho rozpočtu, tak my, platitelia daní, žiadame Andreja Danka nech nás ďalšie 4 roky zabáva.

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8
7 dní 1 1

Bytovky do Zálesia nepatria

My Občania a Obyvatelia Zálesia nesúhlasíme s navrhovanými zmenami Územného Plánu Obce Zálesie – ZMENA 04/2016, ktoré umožnia výstavbu bytoviek. Obec si má zachovať vidiecky ráz s rodinnými domami. Žiadame, aby plocha pôvodne určená v územnom pláne na športovo relaxačné využitie a agroturistiku sa nemenila na sídlisko s bytovkami, tak ako to umožňuje návrh nového územného plánu. Žiadame, aby bolo zabránené výstavbe apartmánových bytov, v ktorých nie je možné oficiálne zriadiť si trvalý pobyt. Ži

Vytvorené: 2020-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 78 78
7 dní 1 1

Zvoľte za ministra životného prostredia Erika Baláža

  Státisíce ľudí poznajú prácu aj osobnosť tohto vyštudovaného ekológa a aktivistu. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov. Netreba sa rozsiahlo rozpisovať čo je už dlhodob

Vytvorené: 2020-03-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1124 1105
7 dní 1 1

Riešme spolu skutočné problémy školstva - reakcia na vyhlásenie AzR

Vo štvrtok 5. marca 2020 nás nepríjemne zaskočilo vyjadrenie Juraja Šústa z neziskovej organizácie Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorý Aliancii za rodinu poskytol nasledovné stanovisko: „Školstvo, ako rezort, ktorý v najväčšej miere vplýva na deti a mládež a rozhoduje o budúcnosti našej krajiny, potrebuje reformu vzdelávania, ktorá nielen zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie, ale ktorá zároveň nebude študentov indoktrinovať a prevychovávať sekularistickými ideológiami v pohľade na

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 615 601
7 dní 1 1

PETÍCIA za upustenie od zámeru výstavby Vyhliadkovej veže Javorina – Marčulina a otvorenie verejnej diskusie s občanmi

Žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča, aby upustilo od zámeru prenajať pozemok parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina, na účel realizácie stavby „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“. Zároveň žiadame mesto o verejnú diskusiu s občanmi o ďalších možnostiach umiestnenia rozhľadne. Dôvody: Neodvrátiteľná strata charakteru daného územia zásahom človeka do prírody s významným vplyvom na faunu a flóru, Umiestnenie v Ch

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 42 41
7 dní 1 1

Petícia za rekonštrukciu kanalizácie v obci Slovenský Grob - Malý Raj a Zátišie

My, dolupodpísaní občania obce Slovenský Grob - obytná zóna Malý Raj a Zátišie, týmto žiadame obec Slovenský Grob aj jeho príslušné orgány o komplexnú rekonštrukciu systému kanalizácie v obytnej zóne Malý Raj a Zátišie, keďže jej kapacita je už niekoľko rokov nepostačujúca. S postupnou a pokračujúcou výstavbou obytných domov v tejto lokalite začína byť situácia pre obyvateľov neúnosná hlavne v období zrážok, kedy dochádza k zatopeniu odpadových šácht. Situácii nepomáha ani postupujúca výstavba 2

Vytvorené: 2020-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 292 290
7 dní 1 1

Podpora a výzva pre PS/Spolu: 200 slov za 200 000 hlasov

My, dolupodpísaní, voliči a voličky, podporovatelia a podporovateľky a všetci ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia:   V prvom rade vyjadrujeme podporu koalícii Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia. Ďakujeme všetkým kandidátom, volebným tímom obidvoch strán, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou v rámci kampane. Držíme s Vami a prajeme si, aby ste pokračovali v tom, čo ste robili najlepšie - prinášať od

Vytvorené: 2020-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 861 834
7 dní 1 1

Pán Michal Truban naďalej predsedom politickej strany Progresívne Slovensko

Zdravím Vás/ťa.. toto nieje bežná petícia, nenazval by som to asi ani petíciou avšak napadlo ma to ako jeden so spôsobov ako ukázať a vyjadriť  Michalovi Trubanovi, že si všetci želáme, aby aj naďalej vykonával funkciu predsedu strany PS. Myslím si že práve on je tým pravým človekom, ktorý by mal túto stranu viesť a neviem si tam predstaviť nikoho iného, aj keď určite je veľa talentovaných cieľavedomých a skúsených ľudí ako on, pre mňa je on a vždy bude ten, kto ma presvedčil.. dúfam že sa to k

Vytvorené: 2020-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6
7 dní 1 1Facebook