Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Podporme remeslá na Slovensku - umožnenie organizovať remeselné jarmoky a trhy

Na Slovensku sa po "korona kríze" a vyhlásenom krízovom stave postupne otvárajú a uvolňujú opatrenia. Chod firiem a spoločnosti sa postupne dostáva do normálneho fungovania ako spred tejto situácie (korona krízy). Aj napriek tomu máme na Slovensku ešte stále funkčné opatrenia, ktoré zväzujú ruky mnohým firmám a organizáciám, mestám a obciam.  Ekonomika sa postupne rozbieha a štartuje. Avšak tá najdôležitejšia jednotka v tejto republike, ktorým je slovenský živnostník - remeslník, stále nemôže po

Vytvorené: 2020-05-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 474 462
7 dní 3 3

Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

    Upozornenie: Po podpise petície, prosím, potvrďte overovací mail, ktorý obratom príde na Vašu mailovú adresu. Tak si overíte, že Váš hlas je overený a platný. Ďakujem za podporu.   Žiadame vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, poslancov NR SR o zrušenie pripravovanej novely zákona 355/2007 a zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá je uvedená v “ Návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia“ týkajúcej sa zníženia  ochrany zdravia

Vytvorené: 2020-05-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1122 1113
7 dní 3 3

Zvýšenie sumy životného minima na 420 Eur z doterajšich 210,20 Eur

Žiadame vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšenie sumy životného minima zo sumy 210,20 € zákonom aspoň na dvojnásobok t.j. 420 €. Mnoho občanov Slovenskej republiky trpí chudobou, t.j. žije pod hranicou chudoby, ktorá je vyjadrená sumou 360 Eur na osobu a mesiac.  Suma životného minima je zákonom daná 210,20 Eur. Tento zákon o životnom minime č.601/2003 Z.z. ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod

Vytvorené: 2020-04-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 678 653
7 dní 3 3

Dekriminalizácia marihuany na Slovensku 2020

DEKRIMINALIZÁCIA MARIHUANY NA SLOVENSKU. (Po podpise, prosím, choďte na svoj mail a potvrďte Váš podpis, aby bol právoplatný.) (Do adresy trvalého pobytu zadávajte, prosím, ulicu aj s popisným číslom, táto adresa nie je ani nebude nikde zverejnená, ale na to, aby bol podpis právoplatný musí ju obsahovať.) Slováci, priatelia, spoluobčania, touto petíciou chceme priniesť do našej krajiny o niečo viac slobody medzi nás Slovákov. Cieľom našej petície je uvoľniť veľmi prísne zákony ohľadom rastliny k

Vytvorené: 2020-04-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 405 402
7 dní 3 3

PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

PLATFORMA - PRÁVO DIEŤAŤA BYŤ POČUTÉ – CRC/C/GC/12 – 6-2016   článok vystihujúci problematiku: https://dennikn.sk/blog/zitnanska-zdokonaluje-system-syndromu-zavrhnuteho-rodica/ - podporte túto petíciu -   PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých   https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428 MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ignorovalo

Vytvorené: 2016-06-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 894 851
7 dní 3 3

Záchrana lesov

Zakázať svojvoľný výrub stromov a porušovateľov prísne sankcionovať.Zákaz výrubu stromov musí sa dotýkať lesa,parkov,solitérov v prírode,pri potokoch ,pastvinách,záhradach..Existuje síce vyhláška,ale je bezzubá a ako vidno z doterajších skúsenností viď/Koliba/v  Bratislave je neúčinná.Zvýšiť počet vysadených stromov, všetkými možnými spôsobmi,akciami  i individuálnými iniciatívami,všade kde je to možné.Zalesniť hlavne holé kopce,doliny a miesta ohrozené eróziou.Les je hlavným zadržovateľom vodný

Vytvorené: 2014-05-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 136 128
7 dní 3 3

MHD-SLANEC

My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby lokalita “Slanec”: Bola zahrnutá do systému verejnej hromadnej dopravy minimálne v rozsahu ktorý bol už pôvodne schválený (konečná zastávka MHD Horská-Pekná cesta.) Bola

Vytvorené: 2013-02-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 82 82
7 dní 3 3

Triedna p. učiteľka rokov 2020/2021-2021/2022

Vážená p. riaditeľka, my rodičia žiakov II.F triedy Vás žiadame o ponechanie deťom ich triednej p. učiteľky Mgr. Kataríny Biskupičovej aj v nasledujúcich 2 školských rokoch.

Vytvorené: 2020-06-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 22 22
7 dní 2 2

Petícia za podporu prevádzok v nájomných priestoroch mesta Pezinok

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame vedenie mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok, aby v záujme prežitia prevádzok umiestnených v nájomných priestoroch mesta s ohľadom na zákaz činnosti týchto prevádzok v súvislosti s nariadeniami vlády SR a hlavného hygienika SR súvisiacimi s pandémiou COVID 19 a vyhlásením vlády SR o štátnej pomoci na nájom, odpustili prevádzkam nájomné vo výške 50% nájmu za mesiace apríl, máj, znížili nájom o 50% do konca roka 2020 a odpustili daň (res

Vytvorené: 2020-06-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 93 92
7 dní 2 2

PETÍCIA ZA TRANSPARENTNÉ VÝBEROVÉ KONANIA NA PREDNOSTOV OKRESNÝCH ÚRADOV

My, pod petíciou podpísaní občania SR a okresu Michalovce, žiadame vládu Slovenskej republiky, aby menovala všetkých prednostov okresných úradov na základe transparentného výberového konania, vrátane verejného vypočutia s možnosťou účasti verejnosti. Našim podpisom tiež vyslovujeme nesúhlas s menovaním Mgr. Maroša Demka na post prednostu okresného úradu v Michalovciach, nakoľko jeho výber nepovažujeme za transparentný a je vôľou výlučne poslanca NR SR Milana Potockého, pričom nespĺňa ako odborn

Vytvorené: 2020-06-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 216 213
7 dní 2 2Facebook