Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uzavretie SŠ kvôli bezpečnosti COVID-19 v NR kraji

Žiadame žiakov, učiteľov, rodičov aj ostatných občanov o podpis, kvôli bezpečnosti a prevecií voči COVID-19. Mnohí študenti do NR kraja cestujú v preplnených vlakoch,autobusoch a sú v priamom kontakte s cudzími osobami. Chceli by sme zabrániť rozširovaniu vírusu a ochraňovať svoje zdravie tak,ako to urobilo už veľa študentov na Slovensku, kde nebol problém s dočasným uzatvorením škôl.

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13439 13382
24 hodín 1 1

Nová cesta na ulici Juraja Holčeka, HUL 94144

Podpisom tejto petície súhlasíš si nasledovným:   Podpísaní občania obce Hul žiadajú obecné zastupiteľstvo o urgentné riešenie havárijnej situácie cesty na ulici Juraja Holčeka. Cesta je v dezolátnom stave, ktorý roky nie je riešený, resp. je riešený nekonečným plátaním, ktoré nemá efekt.  Obrovské výmole spôsobujú poškodenia motorových vozidiel občanov, na ceste dochádza k nebezpečným situáciam, pri vyhýbaní sa výmolom, kedy sú ohrození chodci a hrozí kolíziia stretávajúcich sa vozidiel. Občani

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 63
24 hodín 1 1

Petícia na pokračovanie tlačoviek Andreja Danka

My dolupodpísaný vyzývame kpt. Andreja Danka, aby minimálne jedenkrát týždenne zvolal tlačovú konferenciu a raz za 6 mesiacov ostorúhly stôl. Keďže SNS s volebným ziskom viac ako 3% dostane dotáciu zo štátneho rozpočtu, tak my, platitelia daní, žiadame Andreja Danka nech nás ďalšie 4 roky zabáva.

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8
24 hodín 1 1

Petícia za zlepšenie situácie so znečistením od psích exkrementov v MČ Petržalka

PETÍCIA My, podpísaní občania touto petíciou žiadame miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby v súlade s §5 ods. 1,2, §6 ods. 1-3 a §7 ods. 1-6 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zabezpečilo častejšiu kontrolu a sankcionovanie majiteľov psov, ktorí neodstraňujú bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Ďalej žiadame predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby sa podrobnejšie venovali problem

Vytvorené: 2020-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 113 112
24 hodín 1 1

Bytovky do Zálesia nepatria

My Občania a Obyvatelia Zálesia nesúhlasíme s navrhovanými zmenami Územného Plánu Obce Zálesie – ZMENA 04/2016, ktoré umožnia výstavbu bytoviek. Obec si má zachovať vidiecky ráz s rodinnými domami. Žiadame, aby plocha pôvodne určená v územnom pláne na športovo relaxačné využitie a agroturistiku sa nemenila na sídlisko s bytovkami, tak ako to umožňuje návrh nového územného plánu. Žiadame, aby bolo zabránené výstavbe apartmánových bytov, v ktorých nie je možné oficiálne zriadiť si trvalý pobyt. Ži

Vytvorené: 2020-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 79 79
24 hodín 1 1

Pán Michal Truban naďalej predsedom politickej strany Progresívne Slovensko

Zdravím Vás/ťa.. toto nieje bežná petícia, nenazval by som to asi ani petíciou avšak napadlo ma to ako jeden so spôsobov ako ukázať a vyjadriť  Michalovi Trubanovi, že si všetci želáme, aby aj naďalej vykonával funkciu predsedu strany PS. Myslím si že práve on je tým pravým človekom, ktorý by mal túto stranu viesť a neviem si tam predstaviť nikoho iného, aj keď určite je veľa talentovaných cieľavedomých a skúsených ľudí ako on, pre mňa je on a vždy bude ten, kto ma presvedčil.. dúfam že sa to k

Vytvorené: 2020-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6
24 hodín 1 1

Petícia za voľné vydanie rezidenčných kariet na bezplatné parkovanie dotknutých obyvateľov v spoplatnených zónach v Starej Ľubovni

Týmto vás žiadam milí obyvatelia, nájomníci a vlastníci bytov v dotknutých zónach v rámci spoplatňovania parkovania, aby ste podpísali túto petíciu za účelom pezplatného vydania rezidenčných kariet, (ďalej len RK), nakoľko sa mesto snaží obohatiť aj z nás(tvrdí že nie), ktorý tu žijeme. Je nemysliteľné, že k bytom nemáme nárok bezplatnú možnosť parkovania a RK sa vydávajú za 10€, druhé vozidlo v minimálne 10 násobnej hodnote. Toto opatrenie sa malo vzťahovať hlavne pre návštevníkov a pacientov v

Vytvorené: 2020-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 18 18
24 hodín 1 1

Ste za predčasné voľby

Prvá možnosť pre rozpustenie Národnej rady, a teda aj pre predčasné parlamentné voľby, súvisí (1) s vymenúvaním vlády a schvaľovaním jej programového vyhlásenia. Prezident totiž môže Národnú radu rozpustiť v prípade, pokiaľ NR SR počas šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschválila jej programové vyhlásenie. Druhá možnosť rozpustenia a následne i konania predčasných volieb prichádza do úvahy v prípade, ak sa (2) NR SR do troch mesiacoch neuzniesla o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spoj

Vytvorené: 2020-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 11
24 hodín 1 1

Žiadame o zavedenie používania výlučne recyklovaného papiera pri voľbách

Pri posledných parlamentných voľbách bolo použitých viac ako 100 miliónov A4 listov papiera (4 mil voličov x 24 parlamentných strán pri konzervatívnych odhadoch) čo predstavuje viac ako 1250 STROMOV. Preto, my dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame, aby boli vo voľbách na prezidenta SR, voľbách do NR SR, do VÚC a komunálnych voľbách a pri voľbách do Európskeho parlamentu použité hlasovacie lístky a obálky výlučne z recyklovaného papiera.

Vytvorené: 2020-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 24 24
24 hodín 1 1

Otvorený list Erika Markoviča KBS:  Výzva proti fašizmu - dlhšia verzia

Otvorený list KBS:                                                                                                              27.2.2020Výzva proti fašizmuVážená Konferencia biskupov Slovenska – Otcovia biskupi, vyjadrite sa konečne konkrétnejšie a dostatočne jasne a rázne proti fašizmu, prosíme vás, – pre krv Kristovu. Chcel by som vás takto verejne prosbou vyzvať, aby ste otvorene odsúdili fašizmus, alebo aby ste sa k tomuto problému vyjadrili, a to aj konkrétne, konkrétnejšie vo vzťahu k cir

Vytvorené: 2020-02-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 21 20
24 hodín 1 1Facebook