Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Žiadame Ministerstvo zdravotníctva o poskytnutie údajov verejnosti o Koronavíruse v elektronickej forme v reálnom čase

Žiadam o poskytunutie udajov o nakazeným, vyliečenych, tažko chorých, mrtvých v elektornickej forme v reálnom čase - API rozhranie.

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 53 53
24 hodín 1 1

Nová cesta na ulici Juraja Holčeka, HUL 94144

Podpisom tejto petície súhlasíš si nasledovným:   Podpísaní občania obce Hul žiadajú obecné zastupiteľstvo o urgentné riešenie havárijnej situácie cesty na ulici Juraja Holčeka. Cesta je v dezolátnom stave, ktorý roky nie je riešený, resp. je riešený nekonečným plátaním, ktoré nemá efekt.  Obrovské výmole spôsobujú poškodenia motorových vozidiel občanov, na ceste dochádza k nebezpečným situáciam, pri vyhýbaní sa výmolom, kedy sú ohrození chodci a hrozí kolíziia stretávajúcich sa vozidiel. Občani

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 63
24 hodín 1 1

Petícia na pokračovanie tlačoviek Andreja Danka

My dolupodpísaný vyzývame kpt. Andreja Danka, aby minimálne jedenkrát týždenne zvolal tlačovú konferenciu a raz za 6 mesiacov ostorúhly stôl. Keďže SNS s volebným ziskom viac ako 3% dostane dotáciu zo štátneho rozpočtu, tak my, platitelia daní, žiadame Andreja Danka nech nás ďalšie 4 roky zabáva.

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8
24 hodín 1 1

Petícia za zlepšenie situácie so znečistením od psích exkrementov v MČ Petržalka

PETÍCIA My, podpísaní občania touto petíciou žiadame miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby v súlade s §5 ods. 1,2, §6 ods. 1-3 a §7 ods. 1-6 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zabezpečilo častejšiu kontrolu a sankcionovanie majiteľov psov, ktorí neodstraňujú bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Ďalej žiadame predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby sa podrobnejšie venovali problem

Vytvorené: 2020-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 111 110
24 hodín 1 1

Nie sme Adamovo rebro.

Verejná výzva budúcej vládnej koalícii pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Vyjadrenia, ktoré zazneli tento týždeň z úst Borisa Kollára o prínose krásy žien v pozíciách dokazujú, že blahosklonný sexizmus ho neopúšťa ani pri možnom nástupe do jednej z najvyšších ústavných pozícií štátu. Igor Matovič nám svojím blahoželaním k MDŽ dal najavo, že spoločenský prínos žien vidí v ich zovňajšku či schopnosti variť a starať sa o mužov. Kým v iných krajinách je minulosť politikov vo vzťahu k ženám po

Vytvorené: 2020-03-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2309 2193
24 hodín 1 1

Zvoľte za ministra životného prostredia Erika Baláža

  Státisíce ľudí poznajú prácu aj osobnosť tohto vyštudovaného ekológa a aktivistu. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov. Netreba sa rozsiahlo rozpisovať čo je už dlhodob

Vytvorené: 2020-03-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1124 1105
24 hodín 1 1

Riešme spolu skutočné problémy školstva - reakcia na vyhlásenie AzR

Vo štvrtok 5. marca 2020 nás nepríjemne zaskočilo vyjadrenie Juraja Šústa z neziskovej organizácie Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorý Aliancii za rodinu poskytol nasledovné stanovisko: „Školstvo, ako rezort, ktorý v najväčšej miere vplýva na deti a mládež a rozhoduje o budúcnosti našej krajiny, potrebuje reformu vzdelávania, ktorá nielen zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie, ale ktorá zároveň nebude študentov indoktrinovať a prevychovávať sekularistickými ideológiami v pohľade na

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 615 601
24 hodín 1 1

PETÍCIA za upustenie od zámeru výstavby Vyhliadkovej veže Javorina – Marčulina a otvorenie verejnej diskusie s občanmi

Žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča, aby upustilo od zámeru prenajať pozemok parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina, na účel realizácie stavby „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“. Zároveň žiadame mesto o verejnú diskusiu s občanmi o ďalších možnostiach umiestnenia rozhľadne. Dôvody: Neodvrátiteľná strata charakteru daného územia zásahom človeka do prírody s významným vplyvom na faunu a flóru, Umiestnenie v Ch

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 42 41
24 hodín 1 1

Petícia za vybudovanie prístupovej cesty v lokalite Dúbravka -Veľká lúka

My, dolupodpísaní obyvatelia,  majitelia pozemkov v lokalite Veľká Lúka a široká verejnosť , ktorým záleží na rozvoji našej mestkej časti -Dúbravka, týmto vyzývame predstaviteľov mestskej časti Dúbravka (členov mestského zastupiteľstva , ako aj kompetentné orgány územnej samosprávy) na riešenie problému prístupových komunikácií v lokalite Veľká Lúka. V uvedenej lokalite máme viacerí občania trvalý pobyt, viacerí užívame pozemky na rekreačnú činnosť. Táto  lokalita je  obľúbená pre turistické úče

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 55 53
24 hodín 1 1

PETÍCIA ZA DÔSTOJNÝ PARLAMENT

My, občania Slovenska, podpísaní v tejto petícii   NESÚHLASÍME, aby nás v NR SR zastupoval vo funkcii poslanca ktokoľvek, kto je/v minulosti bol uznaný vinným za spáchanie úmyselného trestného činu.   ŽIADAME o úpravu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby uznanie viny za úmyselný trestný čin bolo trvalým diskvalifikačným kritériom pre kandidovanie do parlamentu, ako aj pre výkon funkcie poslanca NR SR a asistenta poslanca NR SR.

Vytvorené: 2020-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 133 130
24 hodín 1 1Facebook