Najnovšie petície

Riešme spolu skutočné problémy školstva - reakcia na vyhlásenie AzR

Vo štvrtok 5. marca 2020 nás nepríjemne zaskočilo vyjadrenie Juraja Šústa z neziskovej organizácie Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorý Aliancii za rodinu poskytol nasledovné stanovisko: „Školstvo, ako rezort, ktorý v najväčšej miere vplýva na deti a mládež a rozhoduje o budúcnosti našej krajiny, potrebuje reformu vzdelávania, ktorá nielen zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie, ale ktorá zároveň nebude študentov indoktrinovať a prevychovávať sekularistickými ideológiami v pohľade na

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 615 601

PETÍCIA za upustenie od zámeru výstavby Vyhliadkovej veže Javorina – Marčulina a otvorenie verejnej diskusie s občanmi

Žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča, aby upustilo od zámeru prenajať pozemok parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina, na účel realizácie stavby „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“. Zároveň žiadame mesto o verejnú diskusiu s občanmi o ďalších možnostiach umiestnenia rozhľadne. Dôvody: Neodvrátiteľná strata charakteru daného územia zásahom človeka do prírody s významným vplyvom na faunu a flóru, Umiestnenie v Ch

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 42 41

Petícia za vybudovanie prístupovej cesty v lokalite Dúbravka -Veľká lúka

My, dolupodpísaní obyvatelia,  majitelia pozemkov v lokalite Veľká Lúka a široká verejnosť , ktorým záleží na rozvoji našej mestkej časti -Dúbravka, týmto vyzývame predstaviteľov mestskej časti Dúbravka (členov mestského zastupiteľstva , ako aj kompetentné orgány územnej samosprávy) na riešenie problému prístupových komunikácií v lokalite Veľká Lúka. V uvedenej lokalite máme viacerí občania trvalý pobyt, viacerí užívame pozemky na rekreačnú činnosť. Táto  lokalita je  obľúbená pre turistické úče

Vytvorené: 2020-03-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 55 53

Preventívne odmietnutie prítomnosti základní americkej armády na uzemí Slovenskej republiky.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas s umiestnením amerických základní a amerických vojakov na uzemí Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2020-03-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 650 640

PETÍCIA ZA DÔSTOJNÝ PARLAMENT

My, občania Slovenska, podpísaní v tejto petícii   NESÚHLASÍME, aby nás v NR SR zastupoval vo funkcii poslanca ktokoľvek, kto je/v minulosti bol uznaný vinným za spáchanie úmyselného trestného činu.   ŽIADAME o úpravu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby uznanie viny za úmyselný trestný čin bolo trvalým diskvalifikačným kritériom pre kandidovanie do parlamentu, ako aj pre výkon funkcie poslanca NR SR a asistenta poslanca NR SR.

Vytvorené: 2020-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 133 130

Petícia za rekonštrukciu kanalizácie v obci Slovenský Grob - Malý Raj a Zátišie

My, dolupodpísaní občania obce Slovenský Grob - obytná zóna Malý Raj a Zátišie, týmto žiadame obec Slovenský Grob aj jeho príslušné orgány o komplexnú rekonštrukciu systému kanalizácie v obytnej zóne Malý Raj a Zátišie, keďže jej kapacita je už niekoľko rokov nepostačujúca. S postupnou a pokračujúcou výstavbou obytných domov v tejto lokalite začína byť situácia pre obyvateľov neúnosná hlavne v období zrážok, kedy dochádza k zatopeniu odpadových šácht. Situácii nepomáha ani postupujúca výstavba 2

Vytvorené: 2020-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 292 290

Podpora a výzva pre PS/Spolu: 200 slov za 200 000 hlasov

My, dolupodpísaní, voliči a voličky, podporovatelia a podporovateľky a všetci ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia:   V prvom rade vyjadrujeme podporu koalícii Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia. Ďakujeme všetkým kandidátom, volebným tímom obidvoch strán, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou v rámci kampane. Držíme s Vami a prajeme si, aby ste pokračovali v tom, čo ste robili najlepšie - prinášať od

Vytvorené: 2020-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 861 834

Pán Michal Truban naďalej predsedom politickej strany Progresívne Slovensko

Zdravím Vás/ťa.. toto nieje bežná petícia, nenazval by som to asi ani petíciou avšak napadlo ma to ako jeden so spôsobov ako ukázať a vyjadriť  Michalovi Trubanovi, že si všetci želáme, aby aj naďalej vykonával funkciu predsedu strany PS. Myslím si že práve on je tým pravým človekom, ktorý by mal túto stranu viesť a neviem si tam predstaviť nikoho iného, aj keď určite je veľa talentovaných cieľavedomých a skúsených ľudí ako on, pre mňa je on a vždy bude ten, kto ma presvedčil.. dúfam že sa to k

Vytvorené: 2020-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6

Petícia za voľné vydanie rezidenčných kariet na bezplatné parkovanie dotknutých obyvateľov v spoplatnených zónach v Starej Ľubovni

Týmto vás žiadam milí obyvatelia, nájomníci a vlastníci bytov v dotknutých zónach v rámci spoplatňovania parkovania, aby ste podpísali túto petíciu za účelom pezplatného vydania rezidenčných kariet, (ďalej len RK), nakoľko sa mesto snaží obohatiť aj z nás(tvrdí že nie), ktorý tu žijeme. Je nemysliteľné, že k bytom nemáme nárok bezplatnú možnosť parkovania a RK sa vydávajú za 10€, druhé vozidlo v minimálne 10 násobnej hodnote. Toto opatrenie sa malo vzťahovať hlavne pre návštevníkov a pacientov v

Vytvorené: 2020-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 17 17

Ste za predčasné voľby

Prvá možnosť pre rozpustenie Národnej rady, a teda aj pre predčasné parlamentné voľby, súvisí (1) s vymenúvaním vlády a schvaľovaním jej programového vyhlásenia. Prezident totiž môže Národnú radu rozpustiť v prípade, pokiaľ NR SR počas šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschválila jej programové vyhlásenie. Druhá možnosť rozpustenia a následne i konania predčasných volieb prichádza do úvahy v prípade, ak sa (2) NR SR do troch mesiacoch neuzniesla o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spoj

Vytvorené: 2020-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 11 10Facebook