Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za odvolanie mimoriadneho stavu núdze v súvislosti s Coronavírusom

Chápeme, že vyhlásenie mimoriadneho stavu v súvislosti s prepuknutím epidémie Coronavírusu COVID-19 malo svoje opodstatnenie v čase, keď bolo nevyhnutné zmobilizovať všetky existujúce kapacity na zvládnutie situácie a nebolo jasné, aké opatrenia bude nevyhnutné prijímať a aké sú ďalšie možné scenáre vývoja situácie. Dnes už máme, resp. v najbližších dňoch už budeme mať vybudovaný systém a procesy na riešenie vzniknutej situácie, tieto procesy sa budú podľa vývoja situácie aj naďalej v rámci možn

Vytvorené: 2020-03-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8
24 hodín 1 1

Petícia proti petícii nechajte nás zmaturovať

My, maturanti, si plne uvedomujeme vážnosť situácie a preto sa nechceme zbytočne vystaviť riziku, ktoré može vzniknúť hore spomenutou petíciou. A preto sme za tieto opatrenia 1. Úplne zrušenie externej časti a písomnej formy maturitnej skúšky; 2. Úplne zrušenie praktickej a odbornej časti maturitnej skúšky; 3. Aby sa termín ústnej časti maturitnej skúšky posunul na termín od 18. júla 2020 do 5. augusta 2020;   Veríme, že týmto neohrozíme životy maturantov ani iných ľudí.  Podpísaní maturanti a s

Vytvorené: 2020-03-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 76 76
24 hodín 1 1

Petícia proti petícii za skorý termín maturít

Toto je petícia proti petícii aby sa maturity písali v normalnom termíne

Vytvorené: 2020-03-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 64 64
24 hodín 1 1

Nechajte nás zmaturovať

  My, maturanti, si plne uvedomujeme vážnosť situácie, obdivujeme prácu všetkých lekárov, zdravotných sestier, záchranárov a mnohých iných a plne rešpektujeme všetky nariadenia.  Nevidíme však dôvod na to, aby sa školský rok 2019/2020 predĺžil, a preto žiadame: 1. aby sa maturitná skúška uskutočnila aj napriek plošnej uzávierke škôl. Trváme na uskutočnení externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v novostanovenom termíne, teda od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020; 2. aby s

Vytvorené: 2020-03-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1001 994
24 hodín 1 1

Zobrať licenciu na trvalo lekárovi ktorý tajil cestovatelsku anamnezu

Chel by som požiadať verejnosť aby podpísala petíciu keď súhlasia stým, že LEKÁR (meno neni zistené zatiaľ) z nemocnice z kramarov,ktorý  v plnom vedomí stým, že môže nakaziť ľudí a zapríčiniť im zdravotné problémy či smrť, zatajil svoju cestovatelsku anamnezu. Kvôli jeho činov sme stratili 27 zdravotnikov ktorich v tejto chvíli veľmi potrebujeme. Zdravotníci su v karantene a nevedia chrániť naše životy kvôli jeho sebeckosti. Žiadam kompeteních ľudí aby ho zbavili licencií a nedovolili mu pracov

Vytvorené: 2020-03-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 88 87
24 hodín 1 1

Tiež stojíme pri kultúre

Občianska iniciatíva „Tiež stojíme pri kultúre“         V Bratislave, dňa 13.03.2020    Vážený pán premiér a vládny kabinet,               obraciame sa na Vás týmto listom v neľahkej situácii, ako na predstaviteľov vrcholného orgánu výkonnej moci. Vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu spojnú so šírením nákazy ochorenia COVID-19, ktorá postihla a sužuje celý svet nevynímajúc Slovenskú republiku, týmto listom reprezentujeme samostatne zárobkovo činné osoby a malé podnikateľské subjekty pracujúcic

Vytvorené: 2020-03-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 705 692
24 hodín 1 1

Uzatvorenie SOŠ obchodu a služieb v Čadci

Koronavírus sa rozširuje v tejto oblasti. Zo SOŠ obchodu a služieb bola jedna žiačka odvezená do karantény.

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 31 31
24 hodín 1 1

Uzavretie SŠ, ZŠ, MŠ a jaslí na Slovensku

Žiadame žiakov, učiteľov, rodičov aj ostatných občanov o podpis, kvôli bezpečnosti a prevecií voči COVID-19. Mnohí študenti a žiaci na Slovensku cestujú v preplnených vlakoch,autobusoch a sú v priamom kontakte s cudzími osobami. Chceli by sme zabrániť rozširovaniu vírusu a ochraňovať svoje zdravie tak,ako to urobilo už veľa krajín , kde nebol problém s dočasným uzatvorením škôl. Preto žiadame o dlhodobejšie uzatvorenie týchto škôl, škôlok a jaslí 

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 309 309
24 hodín 1 1

Dočasné zatvorenie škôl v Prešovskom kraji

Vzhľadom na to že sa šíri koronavírus, tak z bezpečnostných dôvodov by sme prosili ľudí aby podpísali túto petíciu aby sa zavreli základe školy v Prešovskom kraji ale aj v iných krajoch...

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13 13
24 hodín 1 1

Uzatvorenie Stredných škôl v Žiline kvôli bezpečnosti COVID-19

Dôvodom toho prečo chceme mať uzatvorené školy sú obavy žiakov stredných odborných škôl a gymnázií Žilinského kraja ignorovane vyšším územným celkom v Žiline. 

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2106 2093
24 hodín 1 1Facebook