Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za vybudovanie stien na ochranu pred hlukom z diaľnice D1 a zo železnice v meste Svit

My, dolupodpísaní občania žiadame, aby v katastri mesta Svit, na všetkých úsekoch, kde hluk z dopravy na diaľnici D1 a hluk z dopravy na železnici prekračuje povolené limitné hodnoty, boli vybudované protihlukové steny.  Žiadame, aby vedenie Mesta Svit túto našu požiadavku presadzovalo nekompromisne, dôsledne a trvale až do jej úplného splnenia. Žiadame,  aby správcovia pozemných komunikácií (NDS, a.s. a ŽSR) v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného z

Vytvorené: 2020-02-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 224 223
7 dní 1 1

Vybudobanie spomaľovačov pred vchody ZŠ. E. Lániho v Bytči

My, dole podpísaní,týmto žiadame o vybudovanie spomaľovačov na Ul. Eliáša Lániho a Štefánikova , keďže nenachádzame iný spôsob nápravy na umravnenie závodníkov na týchto uliciach. Vzhľadom na to, že je v blízkosti škola a súčastné prehustenie dopravy na vyššie uvedených uliciach, žiadame Mesto Bytča o zabezpečenie bezpečného prechodu chodcov cez danú komunikáciu . V ranných hodinách je síce na priechode pre chodcov príslušník mestskej polície, lenže cez cestu prechádzajú deti aj v popoludňajších

Vytvorené: 2020-02-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13 13
7 dní 1 1

Vyjadrenie evanjelikov k Osloveniu členov ECAV pred parlamentnými voľbami

Mlčať o fašistoch je nebezpečné My nižšie podpísaní evanjelici a.v. na Slovensku síce súhlasíme s vyjadrením GBU o zotrvaní na modlitbe a vytváraní mieru a rovnako nechceme nabádať veriacich, ktorú stranu majú voliť, no sme presvedčení, že nesmieme ostať mlčať pri strane Kotlebovci-ĽSNS. Je mnoho dôvodov, pre ktoré ju musíme označiť za neonacistockú a odmietnuť. Či už kvôli jej histórii alebo jej súčasnosti. Vyhlasuje síce ako sa hlási ku kresťanským hodnotám. V skutočnosti ich však popiera. Str

Vytvorené: 2020-02-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 34 33
7 dní 1 1

Petícia za presun Úradu vlády Slovenskej republiky na stredné Slovensko

Dňa 10. februára 2020 sa predseda vlády Slovenskej republiky pre médiá vyjadril, že „Život v Bratislave je ale úplne iný ako na zbytku Slovenska“ a že „Bratislava je jedna bublina a mnohí, ktorí tu žijú, ani netušia, ako sa reálne žije za priemerný plat alebo minimálnu mzdu...“ Keďže Úrad vlády SR má svoje sídlo v Bratislave, teda v bubline, domnievame sa, že ani členovia vlády SR nedokážu primerane zhodnotiť, ako sa reálne žije v iných častiach Slovenska. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby sa sídl

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 15 14
7 dní 1 1

Petícia za mimoriadne referendum v roku 2020

Pozdravujem a verím, že sa naladíte na spoločný cieľ, ktorý by rád prostredníctvom týchto riadkov prezentoval. Som toho názoru, že stačilo "politickej špiny" prezentovanej v predvolebnej kampani. Spoločne si záväzne, vysvetlime si pojem "Dobré mravy" a zároveň definujeme, kto my "mladý" Slovenský národ sme, a čo chce vlastne väčšina občanov SR podľa jej vedomia a svedomia.  Urobme si referendum o povahe a vlastnostiach slovenského národa. Vyrieši sa tým skoro všetko. Budeme vedieť ako a čo si ľu

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6
7 dní 1 1

Odvolanie primátora Petra Bročka

Žiadame občanov Mesta Trnava o podpísanie tejto petície, na odvolanie Primátora Petra Bročku. Nižšie uvádzam pár dôvodov. 1-Neriešenie dopravnej situácie v meste. 2- Zadlžovanie trnavy čerpaním eurofondov na nepodstatné veci. 3- Ohrozenie občanov Trnavy pri mítingu strany LSNS povolil dalšie zhromaždenie na tom istom mieste a preto je zodpovedný za udalosti ktoré nasledovali.  

Vytvorené: 2020-02-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 12
7 dní 1 1

Aby stavebník platil daň len za tú časť pozemku kde reálne stavia a nie za celú parcelu.

Vážený priatelia, spoluobčania. Ak sa chystáte stavať dom, tak zrejme ešte o tom neviete, no ak už staviate či už ste postavili tak isto ste sa stretli s prekvapivým, zato však nemlím faktom a to s tým, že počas toho ako sa stavia dom, tak stavebník musí platiť mestu či obci daň za stavebný pozemok a to tak, že platí za celú parcelu a to aj napriek tomu že stavia len na jej časti. Napríklad. Ak je parcela veľká 1000m² a stavia sa dom o rozlohe 100m², tak zo zákona sa platí daň akoby sa staval do

Vytvorené: 2020-02-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 14 13
7 dní 1 1

Petícia za férový vianočný príspevok

Svojím podpisom podporujem túto petíciu, ktorej cieľom je zrovnoprávnenie vdov a vdovcov s ľuďmi, ktorí manžela, či manželku majú, pri vyplácaní vianočného príspevku a to tak, že vianočný príspevok sa bude počítať výlučne z dôchodku.

Vytvorené: 2020-02-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 14 13
7 dní 1 0

Význa na zrušenie žiadosti mesta Šale pod číslom 1356/2020/OSmaZM/1080

Milí občania Šale, týmto Vás žiadam o podpísanie tejto elektronickej petície z dôvodu, že mesto Šaľa zaslalo výzvu jednej milej rodinke (meno nechcem uvádzať), aby sa "zbavili" psa ktorý je rasou STAFORD, pričom s iným plemenom problém nemajú a podmienili túto žiadosť tým, že ak to dotyčná rodina nevykoná, mesto Šaľa vypovedá nájomnú zmluvu. Pričom pes nie je agresívny, je o neho dôkladne postarané, je cvičený, vychovávaný pri dvoch malých deťoch a v susedstve nevykonal nikdy žiadny konflikt ani

Vytvorené: 2020-01-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 399 362
7 dní 1 1

Petícia za odvolanie Daniela Laka z funkcie predsedu ekonomickej komisie pri MsZ v Púchove.

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby bol Daniel Lako ako predsea a Lukáš Raník ako člen ekonomickej komisie odvolaný z funkcie komisie posobiacej pri MsZ v Púchove. Hlavný dôvod sú utajené rokovania bez prítomnosti verejnosti a chýbajúce zápisnice z rokovaní. Ďaľší dôvod je predražené parkovanie v Púchove, ako aj spoplatnenie všetkých parkovísk v celom meste.  

Vytvorené: 2020-01-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 12
7 dní 1 1Facebook