Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za vybudovanie protihlukových stien na diaľnici D1 medzi Budimírom a Prešovom

Dolupodpísaní občania a obyvatelia obcí nachádzajúcich sa v blízkosti diaľnice D1 v úseku Budimír – Prešov, najmä Budimír, Kráľovce, Ploské, Seniakovce, Bretejovce, Nová Polhora, Janovík, Šarišské Bohdanovce, Lemešany, Drienov, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Petrovany, Kendice, Haniska týmto žiadame, aby v úsekoch súbežných s týmito obcami boli vybudované protihlukové steny. V minulosti bol stredom diaľnice vybudovaný zelený pás vysadený kríkmi so zvodidlami. V tejto dobe bol hluk z diaľnice v

Vytvorené: 2020-01-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 111 111
Minulý mesiac 4 4

Zachovanie platného územného plánu obce Kordíky

Pre:Obecný úrad Kordíky 976 34 Kordíky 59 (starostovi)   Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky (poslancom)     Vec:       Vyjadrenie občanov k plánovaným zmenám a doplnkom územného plánu Petícia za zachovanie platného územného plánu obce Kordíky       Vážený starosta, Vážení poslanci,     I.              Úvod   Vo všeobecnosti platí, že funkčné a priestorové usporiadanie územia upravené v územnom pláne obce musí vždy predstavovať rozumný kompromis a vyváženosť medzi jednotlivými verejnými záujmami

Vytvorené: 2019-10-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 21 20
Minulý mesiac 4 3

Petícia za obnovenie zastavovania vlakov v stanici Harmanec - jaskyňa

My, občania SR, ČR, i ďalších krajín, v dôsledku dlhodobej neochoty národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, reagovať na oprávnené požiadavky cestujúcich na zastavovanie vlakov v uvedenej stanici, žiadame kompetentný rezort, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o intervenciu v záujme nápravy súčasného neakceptovateľného stavu. Neumožniť verejnosti navštevovať turisticky atraktívne územie rozhrania Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, disponujúce množstvom prírodných krás(zďaleka nielen

Vytvorené: 2019-05-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 500 473
Minulý mesiac 4 4

Záchrana lesov

Zakázať svojvoľný výrub stromov a porušovateľov prísne sankcionovať.Zákaz výrubu stromov musí sa dotýkať lesa,parkov,solitérov v prírode,pri potokoch ,pastvinách,záhradach..Existuje síce vyhláška,ale je bezzubá a ako vidno z doterajších skúsenností viď/Koliba/v  Bratislave je neúčinná.Zvýšiť počet vysadených stromov, všetkými možnými spôsobmi,akciami  i individuálnými iniciatívami,všade kde je to možné.Zalesniť hlavne holé kopce,doliny a miesta ohrozené eróziou.Les je hlavným zadržovateľom vodný

Vytvorené: 2014-05-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 137 129
Minulý mesiac 4 4

Petícia proti spaľovni v obci Janík

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k zámeru zmeny navrhovanej činnosti, ktorá sa týka rozšírenia palivovej základne o odpadovú biomasu a TDP (tuhé druhotné palivo) v rámci navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ navrhovateľa AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice.   Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatár

Vytvorené: 2020-07-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1320 1281
Minulý mesiac 3 3

Petícia za neudelenie autonómie slovenským maďarom

Igor Matovič sa v stredu 3.6.2020 stretol so stranou SMK, ktorá mu podala návrh na udelenie autonómie pre južnú časť Slovenskej Republiky. Podpisom tejto petície nesúhlasíme s následným rozvrátením štátu, ako aj zavedením úradnej maďarčiny a iných vyplývajúcich vecí z tohoto návrhu. Pred rokmi takto začalo Kosovo a ako to dopadlo...

Vytvorené: 2020-06-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 32 32
Minulý mesiac 3 3

Zavedenie nového železničného spojenia do Slovenského raja

Vzhľadom na momentálnu situáciu s doznievajúcou svetovou pandémiou, vznikajú pre občanov Slovenska obmedzené možnosti cestovania do zahraničia, či už na dovolenku alebo za prácou. Pre slovenský cestovný ruch je to jedinečná možnosť prilákať domácich hostí, ktorí by inak dovolenkovali v zahraničí. Najmä oblasti s vysokou nezamestanosťou a zároveň nevyužitým potenciálom cestovného ruchu, by mohli z tejto situácie výrazne profitovať. Takýmito oblasťami sú určite Horehronie a južná časť Národného pa

Vytvorené: 2020-05-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 377 367
Minulý mesiac 3 3

Petícia za schválenie registrovaných partnerstiev

Táto petícia je za shválenie registrovaných partnerstievna Slovensku a osobam rovnakeho pohlavia!   Láska je láska. Je jedno či to je žena a žena alebo muž a muž podstatou je, že sú to dvaja ľudia. Ľudia, ktorí majú mať svoje práva, pretože tu ide o lásku a o to Že ty dvaja sa jednoducho ľúbia. A to je dôležité a nieje dôležité akého sú pohlavia, ale to, že sa ľúbia!   V živote sa môže stať čokoľvek a, čo ak                  - Jednému z partnerov sa niečo stane ten druhy.                  nebud

Vytvorené: 2020-05-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1511 1317
Minulý mesiac 3 3

Zákon týkajúci sa prenájmu bytu!

Zákon týkajúci sa prenájmu bytu!Chcel by som, aby bol na Slovensku zákon, ktorý by pomáhal prenájomníkom bytov v ťažkých finančných situáciách. Napríklad ak by boli režijné náklady 100€ na 2 osoby tak majiteľ bytu by si mohol účtovať len jeden násobok čiže spolu 200€ a maximálne 1 mesačnú kauciu, ktorú treba na režijné náklady napríklad tých 100€ a bolo by jedno či sa jedná o garsónku alebo 5 izbový byt či rodinný dom. Ak s týmto súhlasíte, podpíšte sa! Lakàs albèrletre vonatkzó törvèny!Szeretnè

Vytvorené: 2020-05-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 21 21
Minulý mesiac 3 3

Podporme remeslá na Slovensku - umožnenie organizovať remeselné jarmoky a trhy

Na Slovensku sa po "korona kríze" a vyhlásenom krízovom stave postupne otvárajú a uvolňujú opatrenia. Chod firiem a spoločnosti sa postupne dostáva do normálneho fungovania ako spred tejto situácie (korona krízy). Aj napriek tomu máme na Slovensku ešte stále funkčné opatrenia, ktoré zväzujú ruky mnohým firmám a organizáciám, mestám a obciam.  Ekonomika sa postupne rozbieha a štartuje. Avšak tá najdôležitejšia jednotka v tejto republike, ktorým je slovenský živnostník - remeslník, stále nemôže po

Vytvorené: 2020-05-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 482 470
Minulý mesiac 3 3Facebook