Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za vzdanie sa hlavného admina Petra Rusnáka na discorde.

Táto petícia vznikla na základe zrady od jedného kamaráta. Nezastal sa nás a napriek dobrým vzťahom nám vrazil tzv. kudlu do zad. Nebolo to od neho pekné a určite nie priateľské. Zaviedol nejaké pravidlá sám a potom ich sám porušil. Diktatúra sa tu nebude podporovať niesme v Severnej Kórei a keďže Peter takéto veci praktikuje to znamená že už toho vedenia nieje hodný ako človek. Stratil svoje hodnoty. Dalo by sa o tejto zrade ešte dlho rozprávať preto na každé ďalšie otázky s radosťou odpoviem.

Vytvorené: 2020-05-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 11 11
Minulý mesiac 11 11

Petícia za obnovenie distribúcie lieku Rivotril na Slovensko

Liek Rivotril sa na Slovensku používal 45 rokov na liečbu niektorých druhov epilepsie a úzkosti. Keďže ide o liek, ktorý blokuje epileptické kŕče, ľudia s týmto ochorením mohli žiť plnohodnotný život. Minulý rok však liek Rivotril na Slovensku stiahli z trhu a neexistuje ani žiadna iná náhrada s účinnou látkou Klonazepam, ktorú obsahuje práve Rivotril. Tisícom ľudí, ktorí užívali tento liek sa lekári márne snažia meniť liečbu, neúspešne, keďže liek s touto účinnou látkou na Slovensku neexistuje.

Vytvorené: 2020-04-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 834 822
Minulý mesiac 11 11

Petícia za zrušenie ĽSNS

My občania Slovenskej republiky žiadame zrušenie fašistickej a neonacistickej strany ĽSNS. Keďže ĽSNS má program ktorý je priamo v rozpore s ústavou Slovenskej Republiky a názory ktoré nabádajú na násilie proti občanom Slovenskej Republiky.             Ú S T A V A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.

Vytvorené: 2016-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 7700 7237
Minulý mesiac 11 11

Otvorenie obchodu v nedeľu

Podporte petíciu za otvorenie obchodov v nedeľu

Vytvorené: 2020-06-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 10
Minulý mesiac 10 10

Odvolanie predsedu vlády Slovenskej republiky

Odvolanie pre stratu dovery občan slovenskej republiky

Vytvorené: 2015-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 141 133
Minulý mesiac 10 10

Nech sa telesná neznámkuje a ostane len absolvoval/a

Sú dôležitejšie predmety tak načo sa stresovať a veľmi apeľovať na to ako dieťa urobí kotúľ alebo koľko naskáče na švihadle. Telesná má byť pohodová a nie preháňať akokeby išlo o život. :) 

Vytvorené: 2020-08-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 16 16
Minulý mesiac 9 9

Podpora pre JUDr. Maricu Pirošíkovú - zástupkyňu vlády pred Európskym súdom pre ľudské práva

O T VO R E N Ý   L I S T   Vážený pán premiér, Vážený pán predseda parlamentu, vo svetle udalostí, ktoré sa uskutočnili včera t.j. 24.06.2020,  kedy sa niekoľko občianskych združení zúčastnilo na proteste pred Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len MS SR), my dolu podpísaní občania, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zastavenie takéhoto konania zo strany MS SR a vyvodenie politickej zodpovednosti. Protest bol zorganizovaný s cieľom diskreditácie JUDr. Marici Pirošíkovej, zá

Vytvorené: 2020-06-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 392 362
Minulý mesiac 9 9

Sme za nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021 a tiež žiadame navýšenie hodinovej sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie s platnosťou od 1.7 2020 na 4.82

Milí užívatelia osobnej asistencie  a vážení osobní asistenti, vyzývam  Vás k podpisu tejto petície ako vyjadrenia nesúhlasu so zrušením inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021.a  tiež na vyjaderenie nesúhlasu so  zvýšením hodinovej sadzby za 1 odpracovanú hodinu. Žiadam 4.82 na hodinu a tiež nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od roku 2021 Vážený Pán Minister,my handicapovaní sme tiež súčasťou tejto spoločnosti a máme právo na plnohodnotný a nezávislý život. My sme plnohodnotní ľud

Vytvorené: 2020-06-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1562 1536
Minulý mesiac 9 9

Petícia za zastavenie stavebného konania : „Zámutov Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v k.ú. Zámutov- 2.etapa" od č. domu 228 po č. 201

Týmto podávame námietky vo forme petície za zastavenie stavebného konania vo veci „Zámutov Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v k.ú. Zámutov- 2.etapa" z dôvodu porušovania práv občanov byť informovaní a neoboznámenia občanov o danom projekte, nezverejnení projektovej dokumentácie na webovom sídle obce Zámutov www.zamutov.sk, neprekonzultovaní projektu s občanmi a dotknutými stranami, nevypočutie si námietok a návrhov občanov.  Po záporných skúsenostiach občanov v 1. etape výstavby c

Vytvorené: 2020-06-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 12
Minulý mesiac 8 8

Petícia proti výstavbe prestupného bývania a za vysťahovanie rómov z Bernolákovej ulice číslo 9 Hlohovec parcela registra C 1685 číslo listu vlastníctva 4800.

My dolupodpísaní obyvatelia mesta Hlohovec, žiadame vedenie a poslancov Mestského Zastupiteľstva mesta Hlohovec aby, vykonali všetky potrebné opatrenia na zastavenie plánovanej výstavby a taktiež za vysťahovanie všetkých neprispôsobivých občanov na Bernolákovej ulici cislo 9 v Hlohovci. Petičný výbor: Dominik Mati 

Vytvorené: 2020-06-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 590 585
Minulý mesiac 8 8Facebook