PodpisyNázov petícieVytvorené
81 Petícia za vybudovanie cyklistického chodníka v úseku Snina – Starina podľa územného plánu Prešovského kraja
Ing. Miroslav Drančák, Čsl. Armády 88/46, 067 61 Stakčín Mesto Snina, Mestský úrad Primátorka Daniela Galandová Strojárska 2060/95 069 01 Snina Vec: Žiadosť o vybudovanie cyklistického chodníka v kritickom úseku Snina – Starina    Obyvatelia Sniny, Stakčína a širokého okolia Vás žiadajú o vybudovanie cyklistického chodníka zo Sniny až na Starinu. Tento cyklistický chodník je navrhnutý aj v Územ...
2019-07-22
543 Petícia za zrušenie a zákaz neziskových mimovládnych organizácií v SR
 Zlo na Slovensku začína a šíri sa prostredníctvom neziskových mimovládnych organizácií , financovaných zo zahraničia rôznymi záujmovými skupinami. Touto petíciou žiadame o zrušenie a zákaz pôsobenia všetkých mimovládnych neziskových organizácií na území Slovenskej republiky a to riadnym zákonom schváleným v SNR s pôsobnosťou od 1.1.2020 Týmto by tieto organizácie už nemohli mať vplyv na masmédiá...
2019-07-20
63 Peticia-Mcdonalds za vratenie povodnej velkosti big tasty
Ziadame spolocnost mcdonalds k vrateniu sa k povodnej recepture a velkosti burgeru "big tasty" z noveho "single big tasty" a "double big tasty" nakolko nova velkost je tretina povodneho burgeru a so slovom "BIG" nema nic spolocne....
2019-07-16
393 Petícia proti povoleniu výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v lokalite PROMCEN na Čiernej Vode v Chorvátskom Grobe, okres Senec.
Dolupodpísaní občania týmto svojim podpisom vyjadrujú svoj nesúhlas s povolením výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v lokalite PROMCEN v centre Čiernej Vody v Chorvátskom Grobe na pozemku 1648/1 k k.ú. Chorvátsky Grob, okres Senec a to najmä z nasledujúcich dôvodov: 1. Realizácia stavby čerpacej stanice pohonných hmôt s veľkou umývačkou áut s priepustnosťou 50 vozidiel za hodinu naruší nielen...
2019-07-13
63 Hričovsky kanál
Tento úsek je nesmierne vzácny bohatý čo sa tika rýb veľká škoda by ho bola....
2019-07-12
30 Zastavme budovanie 5G sietí
V skratke podľa údajov rôznych zdravotníckych zdrojov, vedeckých článkov voľne najditelnych na webe chcem spísať petíciu proti výstavbe a budovaniu  5G sieti na Slovensku nakoľko vysoko frekvenčný rozsah naše telo zložené z buniek a génov toto neunesie nastanú hromadné zvýšenia chorôb ako rakovina - leukémie, nádory, metastázy a iné. Zabráňme spoločne likvidácii populácie a nedovoľme sa zabíjať ni...
2019-07-11
26 Petícia za opätovné vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča a spresnenie Územného plánu sídelného útvaru Bytča
"My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, v súvislosti so začatím búracích prác v areáli bývalého Pivovaru Bytča, žiadame aby v novovzniknutom priestore, v tesnej blízkosti pamiatkovej zóny mesta Bytča, bola zrealizovaná taká nová výstavba, ktorá nebude narúšať celkový vzhľad a charakter historického centra Bytče. Ochranné pásmo zabezpečí regulovanú výstavbu, kde sa zamedzí vzniku nových výš...
2019-07-11
193 Otvorený list prezidentke SR k pripravovaným oslavám 75. výročia SNP
Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, tým, že sme s nádejou volili do funkcie prezidenta republiky Vás, vyjadrili sme túžbu a vieru po zmene, po spravodlivosti, transparentnosti a ľudskosti. Blížiace sa 75. výročie Slovenského národného povstania a k nemu správy o pompéznych oslavách v réžii niektorých koaličných politikov považujeme za prejav arogancie štátnej moci. Podľa interných materi...
2019-07-10
14 Vyhostenie Modranky z programu Arboria Bike
Modrančania používajú bicykle ktoré odstavia na konci Modranky. My, bežní obyvatelia, môžme márne hľadať po celej trnave funkčné bicykle keď su všetky v Modranke!....
2019-07-10
609 Peticia za vyhlásenie referenda o odvolaní Mareka Hattasa z funkcie primátora mesta Nitra
S odvolaním sa na Zákon č. 369/1990 Zb. Zákonov Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení podľa § 11a,  odst. (1), písm. c) v znení Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:           c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov vyhlasujeme petíciu za vyhlásenie referenda o odvolaní Mareka Hattasa z funkcie primátora mesta Nitra na základe nespokojnosti veľ...
2019-07-09
Facebook