Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Chceme bezodkladne voľne sprístupnený Ivermectin do slovenských lekární

Týmto žiadam vládu SR o bezodkladné bezpredpisovné sprístupnenie lieku Ivermectin do slovenských lekární v dostatočnom množstve a korektnej cene, aby si ho mohol zakúpiť bez limitov každý občan Slovenska, ktorý ho chce použiť na prevenciu či liečbu ochorenia COVID-19. 

Vytvorené: 2021-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1498 1473
7 dní 1 1

Nehádžme deťom polená pod nohy - hromadná pripomienka

Hromadná pripomienka verejnosti  k materiálu “Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony” (LP/2020/562), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál Slov-Lex) predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 19.1.2021. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562 Pripomienkujeme návrh novel

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 846 837
7 dní 1 1

Petícia proti zrušeniu pošty v obci Čerhov

Rozhodnutím Slovenskej pošty sa má zrušiť kamenná prevádzka pošty v obci Čerhov a presunúť do obce Michaľany. Občania Čerhova, ktorých sa to priamo dotýka proti tomu prostestujeme, nakoľko sa nám vo veľkom rozsahu znemožní prístup k poštovým službám.  Svojimi pospismi dávame nesúhlas s týmto rozhodnutím a žiadame zachovanie kamennej prevádzky v našej obci

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 9
7 dní 1 1

SOM ZA ZATVORENIE SŠ- končiacich sa ročníkov !

POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE SI PROSÍM SKONTROLUJTE VAŠE MAILOVÉ SCHRÁNKY   •Vážený Pán minister školstva• Vzhľadom na terajšiu zlú situáciu vás žiadame aby ste neotvárali SŠ_ končiacich sa ročníkov !!! - Ide o to že na stredných školách je to že tam je väčšia pravdepodobnosť na nákazu !!!  - autobus plný študentov , cez prestávky si študenti ruška davaju dole !  - celé zlé rozhodnutie !!  - nemali by sa otvárať situácia je vážna !!  - NEOTVARAJTE ŠKOLY 🙏  aj študenti sa boja majú rodiny a

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 21 21
7 dní 1 1

My, občania Slovenskej republiky, vyjadrujeme znepokojenie nad spôsobom, akým bol ukončený pracovný pomer s Mgr. PhDr. Ľubošom Blahom PhD.  na Akadémii policajného zboru v Bratislave.

My, občania Slovenskej republiky, vyjadrujeme znepokojenie nad spôsobom, akým bol ukončený pracovný pomer s Mgr. PhDr. Ľubošom Blahom PhD.  na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Ctíme si nezávislosť akademického prostredia, ktoré sa od vzniku prvých univerzít teší autonómii. Porušovanie tejto autonómie býva znakom toho, že spoločnosť sa stáva neslobodnou. Okrem slobody akademického prostredia ctíme tiež slobodu a odbornosť. Ctíme si vzdelanie ako také a aj nepísané pravidlá korektného sprá

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 27 26
7 dní 1 0

Oprava cesty Senica-Holíč I/51.

Cesta Senica-Holíč  I/51 je v katastrofálnom stave uz minimálne od roku 2012. Cesta je v dezolátnom priam život ohrozujucom stave pre vodiča a v neposlednom rade poškodzujúca majetok užívateľa. Najhoršie úseky sa nachádzajú medzi obcami Lopašov- Radošovce, Radošovce-Trnovec. 

Vytvorené: 2021-02-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 483 482
7 dní 1 1

Petícia za navrátenie Turzova do našich rúk

My, dole podpísaní občania,  sme so znepokojením sledovali, ako pýcha Gelnického regiónu, Turzovské kúpele, po prechode do rúk súkromného majiteľa v roku 2011 chátrajú a z niekdajšej obľúbenej rekreačnej destinácie sa postupne stávajú ruiny. Veľakrát odvtedy sa zástupcovia mesta Gelnica pokúšali dostať majiteľa areálu k rokovaciemu stolu, ten však nebol zastihnuteľný. Veľakrát sa o téme hovorilo v médiách, veľakrát sme sa dožadovali, aby sa ľady pohli a pristúpilo sa k záchrane a obnove Turzova,

Vytvorené: 2021-01-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4269 4111
7 dní 1 1

Přestěhování týpečků s maid outfitama a sukněma do česka

PROSTĚ JSOU LEPŠÍ NEŽ TY ČŮRACI Z ČESKA A MAJÍ LEPŠÍ STYL cus jdeme spát morava swagetyskecupem víš jak

Vytvorené: 2021-01-28

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 11 5
7 dní 1 1

Chceme naspäť starého Sebíka

V mene všetkých Sebastianových kamarátov a kamarátiek by som rada podotkla že za posledný mesiac sa Sebastianové správanie zmenilo extrémnym spôsobom, bohužiaľ k horšiemu. A preto vás všetkých vyzývam k podpísaniu tejto petície aby sa nám vrátil náš starý,dobrý,milý a priateľský Sebastian ktorý sa neuráža za každú blbosť a nenadáva na svoje dve drahocenné kamarátky. Starý Sebastian nám veľmi chýba lebo to bol dobrý-kamarát,spevák,zabávač,ale aj dával výborné rady do života. Tento Sebastian je na

Vytvorené: 2021-01-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 9 9
7 dní 1 1

Petícia za zrušenie núdzového stavu na Slovensku a vyhlásenie referenda

1.My dole podpísany občania a občianky Slovenskej republiky žiadame vládu  Slovenskej republiky aby okamžite zrušila núdzovy stav na Slovensku.Tento núdzovy stav nieje opodstatnený a porušuje ľudské práva .    

Vytvorené: 2021-01-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1355 1327
7 dní 1 1