Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za predĺženie akreditácie študijných programov do akademického roku 2023/2024

Ministerstvo školstva odobralo akreditáciu približne dvadsiatim študijným programom na siedmich vysokých školách na Slovensku. Zmeny legislatívy ohľadom akreditačných podmienok, ktoré sú pre niektoré školy nesplniteľné, prišli v lete 2020. Od prijatia zákona o kvalite bolo jasné, že najneskôr do 1. 9. 2022 musí vysoká škola zosúladiť vnútorné predpisy so štandardmi pre vnútorný systém a zákonom č. 269/2018 Z. z. Do decembra 2024 mala podľa pôvodného zákona vysoká škola čas na požiadanie o posúde

Vytvorené: 2021-02-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3031 2978
7 dní 1 1

Petícia za sobášný obrad nad 6 osôb

Touto petíciou žiadame Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, premiéra Slovenskej republiky, hlavného hygienika a všetkých ktorí rozhodujú o protipandemických opatreniach na území Slovenskej republiky, aby prehodnotili svoj zámer od 1.1.2021 zakázať sobášny obrad nad 6 osôb. Touto petíciou žiadame, aby sa na sobášnom obrade mohlo zúčastniť viac ako 6 osôb. Nežiadame od Vás povolenie na svadobné oslavy ani povolenie na preplnené kostoly, ale žiadame len o to, aby sme na sobášnom obrad

Vytvorené: 2021-02-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 610 608
7 dní 1 1

Za odluku cirkvi od statu

Žiadame NRSR, aby schválila zákon, ktorým sa cirkevné spolocenstvá a náboženské hnutia prestanú financovat zo štátneho rozpočtu.

Vytvorené: 2021-02-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 118 117
7 dní 1 1

Vráťte nám šport - chceme trénovať a súťažiť!

Vážená vláda SR, hlavný hygienik, konzílium odborníkov, pandemická komisia, minister školstva, štátny tajomník pre šport a splnomocnenec Vlády SR pre mládež a šport. Požadujeme čo najskoršie prijatie jasného plánu, podľa ktorého bude presne stanovené, kedy a na základe akých opatrení sa budeme môcť vrátiť ku tréningom a súťaženiu. Zatiaľ čo na Slovensku je amatérsky šport pre pandémiu koronavírusu v hlbokom spánku, sú krajiny, kde funguje normálne. Síce bez divákov, ale po ihriskách u našich su

Vytvorené: 2021-02-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12005 11909
7 dní 1 1

Svietiaci billboard pri Tescu v Martine

Táto petícia je založená, pre zrušenie alebo upravenie svietivosti billboardu, ktorý v nočných hodinách až príliš nebezpečne osvetľuje vodičov, idúcich cestou 65 smer Žilina popri veľkom Tescu v Martine. Jeho výrazná svietivosť hlavne v bielej farbe osvetľuje vodičov priamo pred križovatkou a nastáva chvíľková dezorientácia vodiča a v prípade nepriaznivého počasia je to ešte nebezpečnejšie a horšie! 

Vytvorené: 2021-02-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 41 41
7 dní 1 1

prosime o vratenie vila do 8.c skupiny

Administrator skupiny 8.c na messengeri vyhodil vila ! Chceme riešenie !!! Prosíme o návrat VILA do skupiny 8.c na messengeri !

Vytvorené: 2021-02-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 5
7 dní 1 1

Stop týraniu, zabíjaniu a porážaniu koní na Slovensku

Dokázali by ste zabiť psa na jedlo? Nie? Tak prečo teda dovolíme zabíjanie koní na jedlo?!  Zastavme spoločne týranie a porážanie koní na slovenských bytúnkoch a poľovnícke chyby. Začiatkom tohto roku poľovníci usmrtili 5 koní. Štyroch v ohrade na cudzom pozemku a jedného v lese. V roku 2013 bolo na Slovensku oficiálne porazených 43 koní. Kone sú nádherné a ušľachtilé zvieratá, nezaslúžila si takú hnusnú smrť aká ich čaká na bytúnkoch. Zastavme tento hrozný čin a podpíšeme spoločne túto petíciu.

Vytvorené: 2021-02-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1630 1505
7 dní 1 1

Peticia za okamžite uživanie varovnej aplikacie Sars covid 19 infikovanych v blizkosti

Podpisani ziadame  aby okamzite zodpovedni aktivovali mobilnu varovnu aplikaciu, na varovanie uzivatelov v blizkosti uzivatela o  aktivnych pacientov/infikovanych so Sars covid 19 virusom. Mutacie s vysokou infekcnostou nemame pod kontrolou , aplikaciu pripravujeme tyzdne mesiace ale nie je zavedena pre pravne gdpr opattenia?aplikacia moze pomoc proti zamoreniu s mutaciami s vysokou infekcnoatou. Keby som j mal aplikaciu pred nakazenim. Nemusel som ochoriet. Moja rodina nemusela ochoriet a ine s

Vytvorené: 2021-02-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 10
7 dní 1 1

Petícia proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch

Ako občania Slovenskej republiky a priamo dotknutí občania mesta Piešťany, vyzývame k opätovnému pripomienkovaniu konania a prehodnoteniu projektu v rámci plánovanej rekonštrukcie na Štúrovej ulici v Piešťanoch, ktorému predchádza výrub stromov. Aj vzhľadom na to, že súhlas na výrub drevín vydaným rozhodnutím obce Borovce stratil platnosť, máme za to, že nemôže ísť len o predĺženie termínu na výrub drevín, ale musí byť vo veci vydané nové rozhodnutie (viď príloha č.1). My, nižšie podpísaní občan

Vytvorené: 2021-02-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 780 770
7 dní 1 1

Podpora súdnej mapy

Podpísaní občania súhlasíme s návrhom novej súdnej mapy predloženým ministerkou spravodlivosti SR. Sme presvedčení, že navrhovaná zmena zabezpečí všetky deklarované ciele a rešpektuje závery a odporúčania CEPEJ, pričom zastávame názor, že nadväzuje aj na výsledky pracovných skupín z roku 2018. Justícia sa nachádza v ťažkých časoch, a preto vítame sekundárny efekt novej súdnej mapy, ktorým je pretrhnutie korupčných väzieb.

Vytvorené: 2021-02-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 39 38
7 dní 1 1