Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov

Petícia za celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov My, občania SR vyzývame Národnú radu SR na novelizáciu/úpravu "Zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe", ktorá zabezpečí celoročný zákaz predaja, a používania delobuchov a petárd v intravilánoch a extravilánoch miest a obcí SR. Nekontrolované používanie delobuchov a petárd ohrozuje deti, chorých, nevládnych a seniorov, domáce a voľne žijúce zvieratá. Každoročne spôsobuje nevyčísliteľné škody na ľudskom zdraví a ž

Vytvorené: 2016-01-02 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE MATURITNEJ SKÚŠKY v roku 2022

Vážené vedenie ministerstva školstva,  je všeobecne známym faktom, že dištančná výučba nenapĺňa štandardy prezenčnej výučby a v žiadnom prípade nie je možné vynahradiť osobný kontakt žiakov s učiteľmi v škole, cez počítače. Ako Aliancia stredoškolákov sme prijali podnet od študentov posledných ročníkov stredných škôl a po viacerých rokovaniach s nimi, ale aj s pedagógmi sme sa rozhodli spustiť petíciu za nasledovné požiadavky: 1. Zrušenie ústnej časti maturitnej skúšky V podmienkach dištančného

Vytvorené: 2021-11-25 Štatistiky

Zatvorenie všetkých základných a stredných škôl na území SR

Sme za zatvorenie všetkých ZŠ A SŠ na území celej SR z dôvodu zhoršujúcej epidemiologickéj situácie tak verím že spolu nazbierame až 10000 podpisov.

Vytvorené: 2021-11-23 Štatistiky

Výzva na bojkot denníka SME a celého PETIT PRESSu, a. s

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v utorok o 22.15 h na Jednotke mimoriadne odvysiela koncert Simy Magušinovej pod názvom Mosty Gesharim: Sima Martausová. Verejnoprávne médium chce vyjadriť podporu speváčke, ktorá bola v predchádzajúcich dňoch terčom urážok a hanobenia súvisiacich s jej náboženským presvedčením zo strany novinárov denníka SME. „Absolútne neakceptovateľné hanobiace útoky pre vierovyznanie.“ Žilinka dá preveriť, či výrokmi o Sime Magušinovej nedošlo k trestnému činu. SME - dlhú

Vytvorené: 2021-11-17 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE AUTOBUSOVEJ LINKY Č.205413 ZO SENICE DO TRENČIANSKYCH TEPLÍC

 V zmysle petičného práva a z dôvodu, že VÚC Trnava má v pláne zrušiť obľúbený spoj s dlhoročnou tradíciou, žiadame zachovať tento spoj, lebo jeho fungovanie má zmysel. DÔVODY: 1. Hoci spoj zasahuje aj do Trenčianskeho kraja, myslíme si, že prepájanie a spolupráca krajov je naopak nesmierne dôležitá a uľahčuje život cestujúcim, ktorí sa potrebujú bez zbytočných prestupov a komplikácií dostať do susedného kraja za blízkymi, prácou, do školy či do kúpeľov.   2. Náhradná doprava v podobe železníc n

Vytvorené: 2021-11-14 Štatistiky

Petícia proti zmene Územného rozhodnutia o umiestení stavby Rodinný dom Krásna ulica 27.

My nižšie podpísaný vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou k platnému Územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby ,,Rodinný dom Krásna ulica 27". V návrhu žiada stavebník - Ing. Roman Filipoiu a JUDr. Lenak Filipoiu o navýšenie počtu poschodí z pôvodného zámeru 2 nadzemných podlaží na 3 nadzemné podlažia. V zmysle schváleného územného plánu mesta je stavebník povinný okrem iného: umiestňovať zástavbu zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou okolitému prostrediu tak, aby sa zvyšoval štan

Vytvorené: 2021-11-10 Štatistiky

Vyjadrenie podpory k návrhu zvýšenia stupňa ochrany na území Devínskej Kobyly

Hromadná pripomienka - podpora k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla   My, signifikátori tejto pripomienky, si vážime zámer, ktorý bol zverejnený predbežnou informáciou pod číslom PI/2021/24. Snahu zaradiť územie Devínskej Kobyly do piateho stupňa ochrany, ktorým má byť zabezpečená ochrana siedmych prioritných biotopov európskeho významu, považujeme za správnu a nevyhnutnú. Aby sa, podľa základných práv a povinností, §3 ods. 2,

Vytvorené: 2021-11-09 Štatistiky

Súhlasíte s tým, aby bolo platenie zdravotného poistenia dobrovoľné?

Pokiaľ áno, podpíšte túto petíciu a zabezpečíme: - aby sa na zdravotnom poistení nepriživovali súkromné firmy- aby bolo platenie ZP dobrovoľné pre všetky fyzické aj právnické osoby- aby existovala jedna, štátna zdravotná poisťovňa Zdravotné poistenie je poistenie ako každé iné. Preto nemožno nikoho nútiť k tomu aby ho platil.Marek PolečPRIAMA DEMOKRACIA = Blahobyt pre všetkých, nielen pre vyvolenýchhttps://www.facebook.com/groups/1168188886994378

Vytvorené: 2021-11-05 Štatistiky

Uzatvorenie škôl v NR Kraji

Prosíme vás o podpis petície aby sa neširil vírus medzi deťmi v školách. Preto lebo najviac sa to šíri medzi deťmi na školách a potom to deti nosia domov a tak tým ohrozujú zdravie rodičov aj starých rodičov. Dbajte o zdravie vašich detí a rodin. Zastavme vírus 

Vytvorené: 2021-11-01 Štatistiky

Petícia za prechod PEVŠ na dištančnú formu vyučovania v zimnom semestri 2021/2022

My, dolepodpísaní študenti a zamestnanci Paneuropskej Vysokej školy v Bratislave a(ďalej len PEVŠ), týmto žiadame vedenie PEVŠ a vedenie jednotlivých fakúlt o okamžitý prechod na dištančnú výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/2022. Dôvodov, pre ktoré žiadame o pristúpenie k tomuto opatreniu je niekoľko:    1. Pandemická situácia sa každým dňom rapídne zhoršuje a v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, denne pribúda pozítivných prípadov viac. V tomto čase už v akademickom roku 2020

Vytvorené: 2021-10-28 Štatistiky