Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za opravu asfaltu na Ulici Hany Meličkovej

Vážení Dlhodielčania, milí susedia, tí z nás, ktorí denne jazdia po Ulici Hany Meličkovej, určitie nie sú nadšení z toho, v akom stave je jej povrch. Pred časom (ešte pred rekonštrukciou električkovej radiály) sa mesto pustilo do jej rekonštrukcie, no opravilo iba kratúčky úsek (od zastávky Janotova po zastávku Pri podchode) a potom z nepochopiteľných dôvodov skončilo. Veď úsek od zastávky Pri podchode vyššie bol už pred rekonštrukciou v oveľa horšom stave ako opravovaný úsek. Chcel by som preto

Vytvorené: 2021-08-12 Štatistiky

Kamerový systém pre Čistotu a poriadok v mieste Rádiová obratisko, monitorovanie asociálov - Čistota okolia Rapošovho parku základnej školy a kultúrneho domu .

 My občania Bratislavy Trnávky požadujeme kamerový systém v informačnej tabule MHD umiestnenej v obratisku Rádiová a v parkoch. Monitorovanie kamerami na zastávku i v parkoch v okolí školy, aby nedochádzalo k opakovanému obsadzovaniu a znečisťovaniu ako i nástupištia tak i lavičky asociálmi k ich stretu pri venčení zvierat a tým požadujeme viac PMH kontroly MP územia Trnávky   pred tými, ktorý narušujú pokojný pohyb v tejto lokalite parkoch čo znečisťujú okolie kultúrneho domu Trnávka ich vlastn

Vytvorené: 2021-08-09 Štatistiky

PETÍCIA za vyhlásenie miestneho referenda

My, podpísaní občania, dotknutí plánovanou výstavbou Obytného súboru rodinných domov Malé Leváre – juh, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v katastrálnom území Malé Leváre, na parcelách registra „C“ s parcelným číslom 10239, 10240 a 10241, pričom má ísť o výstavbu rodinných domov s trvalým charakterom bývania alebo aj charakterom domov slúžiacich na rekreáciu, občianskej vybavenosti, s parkovacími stojiskami. Touto petíciou žiadame Obecné zastupiteľstvo Obce Malé Leváre o vyhlásenie miestneho re

Vytvorené: 2021-07-30 Štatistiky

Hromadná pripomienka k nariadeniu vlády o strhávaní zrážok zo mzdy k Exekučnému poriadku

Hromadná pripomienka k nariadeniu vlády o strhávaní zrážok zo mzdy k Exekučnému poriadku- VYMÁHANIE POKÚT ZA ZANEDBÁVANIE A TÝRANIE ZVIERAT  Navrhujeme úpravu inštitútu „minimálnej zrážky“ z príjmu povinného, ktorá bude dlžníkov motivovať v plnení zákonných povinností a odradí ich v hľadaní ciest, ktorými je možné právnu úpravu obchádzať. Navrhujeme stanoviť výšku minimálnej zrážky na sumu 5,- EUR pri exekúciách uložených štátnym orgánom. Podľa nášho názoru nie je v záujme štátu vytvárať skupiny

Vytvorené: 2021-07-28 Štatistiky

Zákon o odškodnení zaočkovaných občanov proti COVID-19 v prípade odloženia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) z dôvodu prednostného poskytnutia ÚZS neočkovaným COVID-19 pozitívnym pacientom.

My, zaočkovaní občania Slovenskej Republiky si uvedomujeme, že nepriaznivá epidemiologická situácia z dôvodu nedostatočnej zaočkovanosti populácie, môže v blízkej budúcnosti znehodnotiť naše racionálne a spoločensky zodpovedné rozhodnutie o očkovaní proti COVID-19 takým spôsobom, že nám nebude poskytnutá plánovaná operácia alebo hospitalizácia z dôvodu preplnenia nemocníc COVID-19 pozitívnymi nezaočkovanými pacientmi. Súčasne si nezaočkovaní spoluobčania dnes nárokujú organizovaným spôsobom nepr

Vytvorené: 2021-07-22 Štatistiky

Parkovacia politika Krasňany

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne zrušilo uznesení Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 09.05.2019 k parkovací politice " Krasňany" a uznesenie zo dňa 25.5.2021 uzneseni VZN HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v Krasňanoch s ktorým nesúhlasíme. 

Vytvorené: 2021-07-16 Štatistiky

ProtiReferendum proti rozvracačom štátu z opozície v čase pandémie.

"Vážení občania Slovenskej republiky, naša vlasť sa po približne roku pôsobenia súčasnej vlády ocitla v najhlbšej kríze od druhej svetovej vojny. Nezvládnutie pandémie si vyberá krutú daň v podobe tisícov ľudských životov a miliardových škôd v slovenskej ekonomike. Vládna koalícia ponúka Slovensku len nekončiaci chaos, zmätok a amaterizmus, kvôli ktorým sa vytratila akákoľvek dôvera občanov vo vládnu moc." .. takto sa začína referendum 2021 z dielne ľsns, smeru, hlasu, ktorí sa priživujú na celo

Vytvorené: 2021-07-09 Štatistiky

PETÍCIA NA VYHLÁSENIE REFERENDA O ODVOLANÍ STAROSTKY BRATISLAVA - RUSOVCE

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame obecné zastupiteľstvo obce Bratislava - Rusovce aby v súlade s § 13a ods. 3, písm. a), bod 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vyhlásilo miestne referendum v obci Bratislava - Rusovce o odvolaní starostky tejto obce Lucie Tulek Henčelovej, z dôvodu, že koná proti záujmom Rusoviec pri voľbe riaditeľa školy a svojou nekompetentnosťou ohrozuje riadny chod materskej a základnej školy a samo

Vytvorené: 2021-07-08 Štatistiky

Petícia proti odmeňovaniu očkovaných proti Covid -19

Vážení nezaočkovaní občania SR! To čo sa tu deje posledný rok, mesiace, ale najmä posledné dni už nemá nič spoločné s demokratickou spoločnosťou. Zjavne si nás terajší minister zdravotníctva pomýlil s vojačikmi v kasárni, ktorým sa prikazuje. Nikto sa nás nepýta, prečo sa nechceme očkovať, zabudli na skupinu ľudí, ktorej sa zo zdravotných dôvodov očkovanie neodporúča, nerešpektujú, že niektorí občania majú na základe prebiehajúceho očkovania "len" obavu o svoj život. Prečo by práve takíto ľudia

Vytvorené: 2021-06-30 Štatistiky

Udržanie prevádzky Slovenského domu v Moskve

My, študenti univerzít a vysokých škôl v Moskve, si Vás dovoľujeme touto cestou osloviť s prosbou o udržanie prevádzky Slovenského domu v Moskve. Slovenský dom pre nás predstavoval miesto príjemných stretávok, s možnosťou spoznať sa  či už s diplomatmi, alebo podnikateľmi, s ktorými sme si častokrát vymieňali skúsenosti.  Na Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Moskve sme chodili výlučne na recepcie k štátnemu sviatku, prípadne pre vybavenie osobných, alebo konzulárnych dokumentov.Slovenský dom

Vytvorené: 2021-06-30 Štatistiky