Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Okamžité odmrazenie minimálnych dôchodkov.

Petícia o okamžitom odmrazenì minimálnych dôchodkov.Občania SR , ktorí súhlasíte ,aby dôchodcovia na okraji chudoby , ktorí pracovali celý život ,mali právo na zvyšovanie dôchodku ako ostatní dôchodcovia.Aby vláda SR začala riešiť čím skôr občanov SR, ktorí to nevyhnutne potrebujú pri aktuálnom zvyšovaní cien.                                 Prosím o podpísanie petícii,zákon o peticnom práve.85/1990zb.

Vytvorené: 2022-03-29 Štatistiky

Petícia proti realizácii stavby „Rezidenčné bývanie Nová Dedinka” na pozemku parcely č. 642/3, 118/30 katastrálne územie a za zachovanie kvality života dotknutých obyvateľov.

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s realizáciou stavby „Rezidenčné bývanie Nová Dedinka” v zmysle projektovej dokumentácie ( 3 dvojposchodové dvojdomy - 6 bytových jednotiek ) na pozemku parcely č. 642/3, 118/30 katastrálne územie Nová Dedinka, nakoľko stavba napĺňa skôr účel výstavby bytového domu ako samostatných rodinných domov tak, ako určuje v danej lokalite územný plán obce, o čom svedčia viaceré charakteristiky projektu. Týmto sa naruší aktuálny estetický ráz okolitej zástavby, budú

Vytvorené: 2022-02-13 Štatistiky

MY, slovenskí občania hovoríme NIE podpisu vojenskej zmluvy s Američanmi!!!!

Toto je naša vôľa, nás občanov Slovenskej republiky, naše územie a vaša povinnosť rešpektovať vôľu tohto národa. Nikto z vás nedostal mandát na odovzdanie územia SR a ohrozenie bezpečnosti Slovenska, nech TO nazývate akýmkoľvek spôsobom,  ide o naše životy a budúcnosť. Naša jasná vôľa znie NIE k uzavretiu Dohody o obrannej spolupráci s USA, nechceme tu amerických ani žiadnych iných okupantov a vojnové pole!!! Raz sme tu už okupáciu zažili! Ste povinní: -  Konať v súlade s našou vôľou – a tá zni

Vytvorené: 2022-01-18 Štatistiky

Otvorený list k situácii v sociálnych službách

V Bratislave 11. januára 2022   Vážený pán premiér Eduard Heger, Vážený pán minister Milan Krajniak, my, dolupodpísané fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti, reagujeme týmto otvoreným listom na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Tá sa opätovne zviditeľnila  nielen počas pandémie, ale aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala koncom minulého rok

Vytvorené: 2022-01-12 Štatistiky

SOM PROTI VOJNE.!

 ,, My hrdí, čestní, pokorní, bohabojní a morálni občania Slovenskej republiky Slovenky a Slováci, týmto deklaruje odpor k násiliu, potláčaniu ľudských práv a akejkoľvek VOJNE. My ľudia 21 storočia s vyvinutými komunikačnými schopnosťami a v tejto dobe všestrannosti a jazykovej vybavenosti, MUSÍME ! nájsť riešenia s láskavým a tolerantným slovom. Zahoďme nenávisť, túžbu po moci a nadradenosti! Všetci sme ľudia s citmi. STOP VOJNÁM ! STOP  MUČENIU ! STOP ZABÍJANIU ! Vojna pod akoukoľvek zámienkou

Vytvorené: 2021-12-28 Štatistiky

VÝZVA na spoločný postup proti zavádzaniu diktatúry a tyranie v Slovenskej republike

  Predstavitelia politických strán, hnutí a organizácií v Slovenskej republike! Ak sa hlásite k národnoštátnym záujmom a odmietate sa nečinne prizerať na súčasné smerovanie Slovenska k totalite a tyranii, vyzývame vás a naliehavo žiadame – začnite konečne spolupracovať. Koordinujte svoju činnosť a postupujte strategicky! Už nie je čas na zbieranie politických bodov k voľbám ani vyčítanie si rôznych prehreškov z minulosti. Pretože kým si budete organizovať protesty každý na inom námestí, zlyháv

Vytvorené: 2021-12-20 Štatistiky

Za obnovenie živých prenosov a videozáznamov z mestského zastupiteľstva v Martine

My, obyvatelia mesta Martin, žiadame vedenie mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v Martine, aby obnovili priame prenosy a videozáznamy z každého zasadnutia mestsého zastupiteľstva v Martine, a to podľa platného zákona, keďže rokovanie zastupiteľstva je verejné, nik nemôže nikoho obmedzovať vo vyhotovovaní živých prenosov a videozáznamov a občania majú v demokratickej spoločnosti výsostné právo dohliadať na aktivity nimi volených zástupcov. Sme presvedčení, že práve obrazový prenos a zázna

Vytvorené: 2021-12-17 Štatistiky

Zvýšenie prídavku na dieťa.

Svojim podpisom žiadam o zvýšenie prídavku na dieťa. Sami môžete vidieť, že ceny potravín a veci pre deti idú čo raz vyššie. Niektoré mamičky sú na deti samé a potrebujú hlavne tu finančnú pomoc.Taktiež máme aj výdavky a samozrejme chceme našim milovaným deťom dopriať to, aby sa mali lepšie, či už po tej fyzickej stránke alebo čo sa týka zdravotného hľadiska. Sú liečby, ktoré si nemôžeme dovoliť a stoji nás to veľa,  nakoľko si musíme neraz požičať alebo precestovať kvôli nim polku slovenska. Me

Vytvorené: 2021-12-10 Štatistiky

Vyhlásenie podpory

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,   my dole podpísaní si Vás dovoľujeme úctivo požiadať o posúdenie situácie a primeranosti výšky uloženého trestu pani Márie Kysackej, keďže my ju dlhoročne vnímame ako človeka ľudského, nápomocného, dobrosrdečného a snažiaceho sa pomôcť v každej situácii a preto jej postihnutie ako 14 rokov sa liečiacej onkologickej pacientky, ktorá prekonáva toho času tretiu recidívu ochorenia vo veku 70 rokov trestom považujeme za neprimerane tvrdé.

Vytvorené: 2021-11-11 Štatistiky

Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín (ďalej len „DONsP“)

My, podporovatelia petície žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR a Žilinský samosprávny kraj, aby zastavili a odmietli akékoľvek kroky smerujúce k faktickému zrušeniu ktoréhokoľvek z fungujúcich oddelení DONsP: chirurgické, ortopedické, centrálne operačné sály, interné, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, neurologické, novorodenecké, detské. Avizovanou optimalizáciou siete nemocníc hrozí transformácia DONsP z úrovne „Regionálna“ na úroveň „Komunitná“, čo by znam

Vytvorené: 2021-09-13 Štatistiky