Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Som proti obmedzeniu športových podujatí od. 1.9.2020

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra odborné konzílium neodporúča organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri. Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov. Obmedzí sa aj návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov.Tiež je v pláne uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb.

Vytvorené: 2020-08-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 90 90
24 hodín 1 1

Zastavme obmedzovanie práv žien - hromadná pripomienka

Hromadná pripomienka: Zastavme obmedzovanie práv žien   Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií Možnosť voľby a ASPEKT, občianskej iniciatívy Povstanie pokračuje, ako aj občianok a občanov k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z....... 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení

Vytvorené: 2020-08-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3006 2937
24 hodín 1 1

Petícia za riešenie kalamitnej situácie s premnožením komárov v Bratislave

My, občania bývajúci v Bratislave, nesúhlasíme s laxným prístupom vedenia Hlavného mesta Bratislavy pri riešení kalamitnej situácie s premnoženými komármi vo väčšine mestských častí Bratislavy. Žiadame vedenie Hlavného mesta Bratislavy, aby namiesto ubezpečovania, že majú situáciu pod kontrolou, pristúpili k takým riešeniam, ktoré prispejú k reálnemu zlepšeniu vážnej situácie s premnoženými komármi. Žiadame od vedenia Hlavného mesta Bratislavy, aby do budúcnosti pripravili komplexný návrh postup

Vytvorené: 2020-08-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 16 16
24 hodín 1 1

Nech sa telesná neznámkuje a ostane len absolvoval/a

Sú dôležitejšie predmety tak načo sa stresovať a veľmi apeľovať na to ako dieťa urobí kotúľ alebo koľko naskáče na švihadle. Telesná má byť pohodová a nie preháňať akokeby išlo o život. :) 

Vytvorené: 2020-08-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 18 18
24 hodín 1 1

Petícia za záchranu budovy bývalého Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Žiadame Krajský pamiatkový ústav v Banskej Bystrici a Ministerstvo kultúry SR, aby podnikli patričné kroky na záchranu historickej budovy bývalého Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici na Akademickej ulici, ktorá už od roku 2008 chátra po odpredaji BBSK. Terajší majiteľom je Delta Company s.r.o. Bratislava Astrová č.3.

Vytvorené: 2020-08-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 11 11
24 hodín 1 1

Petícia občanov dotknutých obcí proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v lokalite obce Zohor

V Zohore dňa 20.08.2020 Predkladateľ petície (zástupca): Ing. Martina Garaiová Navrhovateľ zámeru rozšírenia skládky: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor (ďalej len navrhovateľ) Špecifikácia predmetu petície: My občania dotknutých obcí vyjadrujeme svoj nesúhlas s predloženým zámerom rozšírením skládky odpadov v lokalite Zohor (ďalej len skládka) a zároveň žiadame Ministerstvo životného prostredia o nesúhlasné stanovisko k predmetnému zámeru na základe dôvodov uvedených nižšie.   Pôvo

Vytvorené: 2020-08-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 751 749
24 hodín 1 1

Petícia za zastavenie podávania elektrokonvulzívnej terapie na území Slovenskej republiky v záujme ochrany zdravia

My, podpísaní pod túto petíciu, vyjadrujeme nesúhlas s poškodzovaním ľudského zdravia aplikovaním elektrokonvulzívnej terapie /ďalej len „ECT“/, ľudovo nazývanej elektrošoky, resp. elektrošoková terapia a s tým súvisiacou stratou na životoch. Okrem iného aj v niektorých krajinách Európskej únie je táto terapia zakázaná /Slovinsko, Luxembursko, častiach Švajčiarska, Talianska/, alebo je silne obmedzovaná zo strany štátu.   Taktiež svojim podpisom žiadame príslušné orgány, aby v záujme ochrany zdr

Vytvorené: 2020-08-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 161 145
24 hodín 1 1

petícia vláde SR, aby poskytla financie na komplexnú rekonštrukciu cesty Muráň - Javoriny v rámci havarijného stavu

  Aj ľudia na Gemeri potrebujú dôstojne žiť. Aj ľudia na Gemeri potrebujú bezpečne cestovať. Keď 29. 6. 2020 v rámci stacionárnej búrky v popoludňajších hodinách došlo ku závažnému poškodeniu cesty medzi Muráňom a Prednou Horou, uzavretie tejto cesty závažne zasiahlo negatívne do života mnohých ľudí nielen v okrese Revúca, aj v okresoch Poprad, Brezno, Rimavská Sobota a Rožňava. Skomplikovalo im dochádzanie do práce, či bežný každodenný život. Súčasná obchádzka Národným parkom Muránska planina j

Vytvorené: 2020-08-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 25 25
24 hodín 1 1

Petícia za zachovanie Obchodnej akadémie v Humennom

Svojim podpisom vyjadrujem nesúhlas s návrhom, ktorý predkladá Odbor školstva PSK do Zastupiteľstva PSK: Spojenie Obchodnej akadémie v Humennom a Hotelovej akadémie v Humennom. Chceme, aby boli zachované všetky stredné školy v Humennom. Obchodná akadémia v Humennom patrí medzi najstaršie školy na Slovensku. 145 rokov vychováva ekonomických pracovníkov, ktorí pôsobia nielen v našom regióne, na Slovensku ale aj v zahraničí. Nesúhlasíme so spojením školy s Hotelovou akadémiou v Humennom, pretože by

Vytvorené: 2020-08-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2037 1986
24 hodín 1 1

P E T Í C I A proti plánovanej výstavbe „Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých Tepliciach

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých Tepliciach ako aj upozornenie príslušného Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach na dôležitosť jeho rozhodovania, nakoľko sa domnievame, že realizácia navrhovanej stavby by nebola v súlade s platným Územným plánom sídelného útvaru Rajecké Teplice. Táto stavba by navyše nerešpektovala ani okolitú zástavbu a vniesla by do nej neprijateľný kontrast.   Zastavaná plocha "Apartmánového domu Siesta Key" je pl

Vytvorené: 2020-08-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 57 56
24 hodín 1 1Facebook