Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ZA ZACHOVANIE SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V HLINÍKU NAD HRONOM

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame starostu a Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom o zachovanie Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej SZUŠ) v budove na ulici Kamenárska 209 v Hliníku nad Hronom.   Nesúhlasíme s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Hliníku nad Hronom z dňa 13. 08. 2020 o vypovedaní nájomnej zmluvy pre SZUŠ s trojmesačnou výpovednou lehotou a s vysťahovaním SZUŠ z budovy na ulici Kamenárskej 209 v Hliníku n/H, čím zanikne umelecké školstvo v obc

Vytvorené: 2020-11-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 409 405
24 hodín 1 1

Petícia za obsadenie obvodu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast v meste Brezová pod Bradlom

My, podpísaní občaniažiadame kompetentné štátne orgány Slovenskej republiky o obsadenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v našom meste Brezová pod Bradlom. Ambulanciu pre deti a dorast v meste Brezová pod Bradlom sa nepodarilo obsadiť ani po opakovaných ponukách a inzerátoch miestnou samosprávou po odchode lekárky do starobného dôchodku. Riešenie daného stavu je pre ďalšiu podporu detí a mládeže v našom regióne kľúčové. Sami ako občania, v spolupráci s miestnou samosprávou, nevieme daný s

Vytvorené: 2020-11-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 65 63
24 hodín 1 1

Žiadame o uvalenie väzby a odsudenie Róberta Kaliňáka a Róberta Fica.

Žiadame o uvalenie väzby na Róberta Kaliňáka a Róberta Fica. Obaja menovaní sú podozriví zo spáchania viacerých trestných činov. Zosnovanie a založenie kriminálnej zločineckej skupiny vedenej Tiborom Gašparom a Norbertom Bodorom. Vydieranie, korupcia, rozkrádanie daní, eurofondov. Róbert Fico býval u daňového podvodníka, mal a zamestnával priateľku na úrade vlády od talianskeho mafiána, okrem toho je podozrivý z korupie a rozsiahlej trestnej činosti ekonomického aj neekonomického charakteru. Rob

Vytvorené: 2020-11-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 123 115
24 hodín 1 1

Chceme späť koncerty a podujatia!!!!

My občania Slovenskej republiky, žiadame aby sa znovu začali konať koncerty, podujatia a aby sa na Slovensku otvorili opäť nočné kluby. Mladým ale i dospelým chýba zábava a odreagovanie sa. Umelci, ktorý sa tým živia prichádzajú o svoje živobytie a karieru. chcú a potrebujú nas zabávať a spievať.Chcú a my chceme spolu tancovať, spievať a zabávať sa. Je to ľudská prieodzená potreba sa socialzovať, zabávať, vypiť si a zatancovať si!!! Ľudia začínajú mať depresie a nie su zvyknutí byť doma zatvoren

Vytvorené: 2020-11-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 20 20
24 hodín 1 1

Žiadosť prezidentke SR

meno, priezvisko, adresa                                                       Kancelária prezidenta Slovenskej republiky                                                        Zuzana Čapútová                                                        P. O. Box 128                                                        810 00 Bratislava 1                                                        informacie@prezident.gov.sk       VEC:     ŽIADOSŤ O VYJADRENIE PREZIDENTA SR     Vážená pani prezidentka

Vytvorené: 2020-11-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 145 139
24 hodín 1 1

Zrušenie online hodín

Žiadam o zrušenie online výuky na základných a stredných školách počas korona krízy. Nemám nič proti dištančnej výuke ako to bolo počas minulého školského roku od marca, s týmto súhlasím. Ale online hodiny považujem za zásah do súkromia a proti vôli žiakov, aj tak tam je väčšina preto lebo musí. Nebolo by prijateľnejšie aby platilo to čo minulého roku aby žiaci plnili pokyni učiteľov a úlohy cez edupage, ale v online hodinách nevidím žiadnu vyznamnosť. Nebolo to tak vtedy, prečo by to teraz malo

Vytvorené: 2020-11-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 17 16
24 hodín 1 1

* NEVERIME IGOROVI.

            Týmto žiadame všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby hlasovali za vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi predsedovi vlády SR na najbližšej mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR. Táto vláda už nemá dôveru občanov SR. Dôvody na odvolanie sú každému veľmi známe.  

Vytvorené: 2020-10-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 51 49
24 hodín 1 1

Petícia  za zachovanie oddychovej zóny  a za vybudovanie parkovej zelene s lavičkami v Komárne

Prosíme občanov, aby petíciu podpísali, nakoľko zeleň na mestských sídliskách má pozitívny vplyv na naše fyzické a duševné zdravie a je ich čoraz menej. (po podpísaní petície nezabudnite klinkúť na potvrdzujúci mail vo Vašej e-mailovej schránke). Petícia je zameraná proti snahe mesta zlikvidovať oddychovú zónu v meste Komárno, medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho a tam vybudovať obytné domy aj proti vôle občanov danej lokality. Majitelia nehnuteľností v danej lokalite nemali možnosť sa

Vytvorené: 2020-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 213 211
24 hodín 1 1

Petícia za odstúpenie Igora Matoviča predsedu vlády SR

Žiadam o demisiu predsedu vlády Igora Matoviča pre zavádzanie praktík totalitarizmu a klamstvá voči obyvateľom

Vytvorené: 2020-10-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 127 122
24 hodín 1 1

Petícia za zakázanie Češkov

Zakázať treba tento národ lebo sa to nedá počúvať  p o d p í š t e

Vytvorené: 2020-10-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 9 8
24 hodín 1 1