Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody

 My, podpísaní občania touto petíciou žiadame zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody POZOR! PRI PODPISE ELEKTRONICKEJ PETÍCIE UVEĎTE NIELEN MESTO, ALE CELÚ ADRESU TRVALÉHO POBYTU! INAK JE PODPIS NEPLATNÝ! Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19% alebo 25%, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Taktiež je potrebné dať do popredia aj informáciu, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14%. Zdravotné poistenie sa

Vytvorené: 2021-08-17 Štatistiky

ZÁKAZ FAJČENIA V A PRI V REŠTAURÁCIÁCH, KRČMÁCH, BAROCH, KAVIARNIACH A OSTATNÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Ste za to, aby bol v Slovenskej republike protifajčiarský zákon ako v Českej republike a v západnej Európe? Budeme chrániť pľúca nefajčiarov a v nemocniciach bude menej prípadov rakoviny pľúc. Súčasný zákon nedostatočne ochraňuje nefajčiarov. Dokážme, že niesme zvedaví na dýchanie nikotínu a už vôbec nie z cudzej cigarety. Prosím, podpíšte túto petíciu. Sme vďačný za každý podpis, pretože každý jeden sa ráta. Prosím, takisto potvrďte svoj podpis kliknutím na tlačítko ,,Áno, podpisoval som túto p

Vytvorené: 2021-08-13 Štatistiky

Petícia za opravu asfaltu na Ulici Hany Meličkovej

Vážení Dlhodielčania, milí susedia, tí z nás, ktorí denne jazdia po Ulici Hany Meličkovej, určitie nie sú nadšení z toho, v akom stave je jej povrch. Pred časom (ešte pred rekonštrukciou električkovej radiály) sa mesto pustilo do jej rekonštrukcie, no opravilo iba kratúčky úsek (od zastávky Janotova po zastávku Pri podchode) a potom z nepochopiteľných dôvodov skončilo. Veď úsek od zastávky Pri podchode vyššie bol už pred rekonštrukciou v oveľa horšom stave ako opravovaný úsek. Chcel by som preto

Vytvorené: 2021-08-12 Štatistiky

Spravodlivosť pre Viktóriu

Vážená pani prezidentka Slovenskej Republiky Mgr. Zuzana Čaputová, Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci NR SR, Vážená pani ministerka spravodlivosti Mgr.Mária Kolíková, Vážený pán minister vnútra plk.Ing. Roman Mikulec, MSc., Vážení členovia senátu Okresného súdu Košice II, Vážená odborná, i laická verejnosť.   Sme podpornou online skupinou - ,,Vykročme z tieňa" , združujúcou preživších sexuálneho násilia. Združujeme ženy, mužov a mladistvých, ktorí sa stali obeťami takýchto činov a záro

Vytvorené: 2021-08-02 Štatistiky

Ockovacia loteria je sprenevera statnych financii

Nemám právne vzdelanie, ale som presvedčená, že vyhlásenie tzv. Očkovacej lotérie podľa zákona č. 67/2020 §30q-30s je v rozpore s dobrými mravmi a dehonestuje všetkých občanov Slovenskej republiky. Považujem ju za spreneveru štátnych financií, ktoré by bolo možné využiť na podporu potrebných odvetví. Vyššie uvedené paragrafy zákona by sa mali bezodkladne zrušiť. Všetky úkony vykonané na ich základe by sa mali bezodkladne pozastaviť. 

Vytvorené: 2021-08-01 Štatistiky

PETÍCIA za vyhlásenie miestneho referenda

My, podpísaní občania, dotknutí plánovanou výstavbou Obytného súboru rodinných domov Malé Leváre – juh, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v katastrálnom území Malé Leváre, na parcelách registra „C“ s parcelným číslom 10239, 10240 a 10241, pričom má ísť o výstavbu rodinných domov s trvalým charakterom bývania alebo aj charakterom domov slúžiacich na rekreáciu, občianskej vybavenosti, s parkovacími stojiskami. Touto petíciou žiadame Obecné zastupiteľstvo Obce Malé Leváre o vyhlásenie miestneho re

Vytvorené: 2021-07-30 Štatistiky

Hromadná pripomienka k nariadeniu vlády o strhávaní zrážok zo mzdy k Exekučnému poriadku

Hromadná pripomienka k nariadeniu vlády o strhávaní zrážok zo mzdy k Exekučnému poriadku- VYMÁHANIE POKÚT ZA ZANEDBÁVANIE A TÝRANIE ZVIERAT  Navrhujeme úpravu inštitútu „minimálnej zrážky“ z príjmu povinného, ktorá bude dlžníkov motivovať v plnení zákonných povinností a odradí ich v hľadaní ciest, ktorými je možné právnu úpravu obchádzať. Navrhujeme stanoviť výšku minimálnej zrážky na sumu 5,- EUR pri exekúciách uložených štátnym orgánom. Podľa nášho názoru nie je v záujme štátu vytvárať skupiny

Vytvorené: 2021-07-28 Štatistiky

Petícia za záchranu Meriny

Vážená pani ministerka kultúry Natália Milanová, vážený pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, vážená pani riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Eva Gazdíková, obraciame sa na Vás s naliehavou žiadosťou o záchranu komplexu Merina v Trenčíne.  Merina sa zúčastnila procesu posudzovania na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku s výsledkom: „vzhľadom na preukázané pamiatkové hodnoty podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku západnú časť objektu tz

Vytvorené: 2021-07-27 Štatistiky

Žiadosť za zriadenie Obecného chráneného územia Matúškovský háj

Vážená pani Ing. Marta Mészarosová, starostka Matúškova, vážení poslanci obecného zastupiteľstva v Matúškove My, občania v záujme záchrany matúškovského lesíka a mokradí v k. ú. Matúškovo žiadame, aby obec Matúškovo vyhlásila „Obecné chránené územie Matúškovský háj“ s tretím stupňom ochrany prírody  podľa zákona č. 543/2002 na celom území jeho súčasnej rozlohy ako i  v oblasti povodia vodného toku Šárd v celom k. ú. Matúškovo. Žiadame, aby  pripravované zmeny územného plánu obce Matúškovo žiadny

Vytvorené: 2021-07-25 Štatistiky

Zákon o odškodnení zaočkovaných občanov proti COVID-19 v prípade odloženia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) z dôvodu prednostného poskytnutia ÚZS neočkovaným COVID-19 pozitívnym pacientom.

My, zaočkovaní občania Slovenskej Republiky si uvedomujeme, že nepriaznivá epidemiologická situácia z dôvodu nedostatočnej zaočkovanosti populácie, môže v blízkej budúcnosti znehodnotiť naše racionálne a spoločensky zodpovedné rozhodnutie o očkovaní proti COVID-19 takým spôsobom, že nám nebude poskytnutá plánovaná operácia alebo hospitalizácia z dôvodu preplnenia nemocníc COVID-19 pozitívnymi nezaočkovanými pacientmi. Súčasne si nezaočkovaní spoluobčania dnes nárokujú organizovaným spôsobom nepr

Vytvorené: 2021-07-22 Štatistiky