Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za slobodu (nové logické riešenie)

Existuje jednoduché riešenie na situáciu ktorú spôsobil covid a žiadame vládu aby o tomto riešení rokovala. Tieto body sa snažia o zjednotenie občanov v tejto kríze tak aby sme túto krízu vyriešili a preto nemusíte súhlasiť s každým bodom ale podporením petície pomôžete vyriešiť túto ekonomicko-zdravotnú krízu. 1. Očkovanie bude plne dobrovoľné s tým, že pri naplnení kapacity nemocníc budú uprednostnení občania ktorí sú plne zaočkovaní. 2. Otvorenie podnikov a služieb s tým, že ak sa niekto bojí

Vytvorené: 2021-11-30 Štatistiky

Petícia za vymáhanie zákona proti opakovanému a úmyselnému šíreniu smrteľnej choroby voči členom strán SMER ĽSNS a i. zúčastnených protestov.

PROSÍM POTVRDTE SVOJ PODPIS VO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKE   My, podpísaní občania SR touto petíciou žiadame ombudsmana a ministerku spravodlivosti aby riešili opakované porušovanie zákona šírenia smrteľnej nákazy opakovane a závažným spôsobom, konaním protestov stranou SMER a ĽSNS či Republika a i. v krízovej situácií a nabádaním k ignorovaniu opatrení a k šíreniu smrteľnej choroby, čím porušili nejeden z tresných zákonov. Zvlášť k tomu porušovali zákon o šírení dezinformácií za čo hrozí aj 8 roko

Vytvorené: 2021-11-27 Štatistiky

Petícia za prechod na Dištančnú výučbu na 2. stupni ZŠ, SŠ a VŠ

Petícia za prechod na Dištančnú výučbu na 2. stupni ZŠ, SŠ a VŠ. Po dnešnom rokovaní vlády a ich opatreniach sme sa rozhodli vytvoriť petíciu pre školstvo. Dôvodom je že aj keď deti sú bezpríznakové a s ľahkým priebehom tak sú šíriči vírusu SARS-CoV-2 (Koronavírus). Podľa prieskumu SŠ v Košiciach sme zistili že sú školy kde sa žiaci rôzných tried miešajú a v niektorých prípadoch nieje dodržaná povinná karanténa. A pre prípady (príklad viď. nižšie) sme názoru že ohniská nákazy sú hlavne v školách

Vytvorené: 2021-11-24 Štatistiky

Petícia za zavedenie participatívneho rozpočtu v meste Prešov - chceme spolurozhodovať

My, dolu podpísaní občania mesta Prešov, žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove neodkladne vypracovalo a schválilo nástroje na otvorené, zrozumiteľné a prehľadné participatívne rozpočtovanie. Chceme byť každoročne súčasťou rozhodovania o využití rozpočtu nášho mesta Prešov. Chceme žiť v modernom a otvorenom meste, čoho neodmysliteľnou súčasťou je práve otvorenosť v oblasti rozhodovania o mestskom rozpočte, na ktorý sa, mimochodom, skladáme my vš

Vytvorené: 2021-11-24 Štatistiky

Petícia za zdvojkoľajnenie úseku železničnej trate Bratislava - Dunajská Streda - Komárno

Vlaky by na seba nemuseli čakať, nemeškali by a mohli by jazdiť rýchlejšie a častejšie. Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a apelujeme na všetky dotknuté orgány štátnej správy, orgány regionálnej samosprávy a územnej samosprávy, aby sa železničná trať číslo 131 : Bratislava - Komárno čo najskôr modernizovala. Žiadame zdvojkoľajnenie trate, jej elektifikáciu a zabezpečenie priecestí závorami. Počet cestujúcich sa vzhľadom na atraktivitu bývania v t

Vytvorené: 2021-11-17 Štatistiky

Na podporu dobrovoľných hasičov a za dofinancovanie DPO SR.

Vážené sestry hasičky, bratia hasiči, ctení spoluobčania !      Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (ďalej iba DPO  SR) má po desaťročiach podpory zo strany štátu v tomto roku výpadok financiií vo forme dotácie z Ministerstva vnútra SR na svoju činnosť v takom objeme, že je nútená predávať vlastný majetok a podľa všetkého bude nútená prepúšťať svojich zamestnancov, ktorí sa starajú o jej chod. DPO SR je tu už skoro 100 rokov. Je strašné písať tieto slová v dobe, keď vám štátne špič

Vytvorené: 2021-11-14 Štatistiky

Žiadosť na odvolanie ministerky kultúry SR Natálie Milanovej z postu ministerky.

   My, dole podpísaní, ktorým dianie v kultúre nie je ľahostajné, touto petíciou žiadame odvolanie p. Natálie Milanovej z postu ministerky kultúry SR, pre jej nekompetentnosť riadiť rezort kultúry a riešiť jeho problémy. Tie sa od nástupu p. Milanovej do funkcie neustále prehlbujú a v súčasnosti je rezort kultúry v najhoršom stave za ostatných 30 rokov. Súčasná ministerka kultúry od nástupu nie je ochotná konzultovať odborné záležitosti krokov v rezorte s odborníkmi z daných odborov kultúry. Pro

Vytvorené: 2021-11-07 Štatistiky

Petícia za zachovanie knižnice, detského ihriska, denného centra seniorov a materského centra na Latorickej 4

Žiadame o zachovanie funkcionality budovy na Latorickej 4. V Podunajských Biskupiciach je podľa nášho názoru (aj informácii učiteliek z materských škôl) dostatočná kapacita materských škôl. A keďže v materských školách v Podunajských Biskupiciach je množstvo detí z iných obcí (Malinovo, Most, Rovinka) či iných mestských častí, nevidíme reálny dôvod na rušenie ihriska, knižnice, materského centra a denného centra seniorov a prestavbu na MŠ.  Ak však dopyt presahuje možnosti, chápeme potrebu mater

Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

petícia za ockovanie Vladimira Lauka

Očkovanie Vladimíra Lauka, ktorý je nebezpečenstvom pre nás všetkých, nemôžeme pri nom sedieť.

Vytvorené: 2021-09-20 Štatistiky

Petícia za nemocnicu arm. gen. L. Svobodu, a. s. vo Svidníku

My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu a.s. vo Svidníku ako regionálnu nemocnicu a zrušiť súčasný návrh „Optimalizácie siete nemocníc“. Petícia je adresovaná Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52  Bratislava 37. Členovia petičného výboru: Mgr. Marcela Ivančová, primátorka Svidníka, Ul. D. Millyho 708/66, 089 01, Svidník predseda petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v s

Vytvorené: 2021-09-16 Štatistiky