Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE PRI BAŠTE VII - OBYTNÉHO SÚBORU „VIVA PARK“ V KOMÁRNE

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE OBYTNÉHO SÚBORU PRI BAŠTE VII -  „VIVA PARK“ V KOMÁRNE Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou obytného súboru „VIVA PARK“ na pozemkoch KNC parc. č.: 8382/2, 8382/3, 8382/4, 8776/1, 8777/1, 8777/2, 8744, 8775, 7051/330, 7051/336, 7051/1, 8783/1 v kat. území Komárno. Upozorňujeme príslušných úradov na dôležitosť ich rozhodovania, nakoľko by realizáciou navrhovanej stavby by sa miestne pomery závažným spôsobom zmenili, negatívne by sa ovplyvnil život o

Vytvorené: 2021-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 144 143
24 hodín 1 1

Chceme bezodkladne voľne sprístupnený Ivermectin do slovenských lekární

Týmto žiadam vládu SR o bezodkladné bezpredpisovné sprístupnenie lieku Ivermectin do slovenských lekární v dostatočnom množstve a korektnej cene, aby si ho mohol zakúpiť bez limitov každý občan Slovenska, ktorý ho chce použiť na prevenciu či liečbu ochorenia COVID-19. 

Vytvorené: 2021-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1493 1468
24 hodín 1 1

Petícia proti zrušeniu pošty v obci Čerhov

Rozhodnutím Slovenskej pošty sa má zrušiť kamenná prevádzka pošty v obci Čerhov a presunúť do obce Michaľany. Občania Čerhova, ktorých sa to priamo dotýka proti tomu prostestujeme, nakoľko sa nám vo veľkom rozsahu znemožní prístup k poštovým službám.  Svojimi pospismi dávame nesúhlas s týmto rozhodnutím a žiadame zachovanie kamennej prevádzky v našej obci

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 9
24 hodín 1 1

SOM ZA ZATVORENIE SŠ- končiacich sa ročníkov !

POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE SI PROSÍM SKONTROLUJTE VAŠE MAILOVÉ SCHRÁNKY   •Vážený Pán minister školstva• Vzhľadom na terajšiu zlú situáciu vás žiadame aby ste neotvárali SŠ_ končiacich sa ročníkov !!! - Ide o to že na stredných školách je to že tam je väčšia pravdepodobnosť na nákazu !!!  - autobus plný študentov , cez prestávky si študenti ruška davaju dole !  - celé zlé rozhodnutie !!  - nemali by sa otvárať situácia je vážna !!  - NEOTVARAJTE ŠKOLY 🙏  aj študenti sa boja majú rodiny a

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 21 21
24 hodín 1 1

ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

My občania, učitelia, rodičia žiadame ministerstvo školstva, aby aktualizovalo školský zákon tak, aby limit na triedu na 1. stupni ZŠ bol vo všetkých štyroch ročníkoch ROVNAKÝ a to maximálne 20 žiakov na triedu. Odôvodnenie: 1. Rôzne limity vytvárajú problém pri prechode do vyššieho ročníka. Spájanie tried je pre prvostupniarov psychologicky nie najvhodnejšie riešenie. 2. Súčasné vysoké limity sú nevhodné z pohľadu psychohygieny, zvýšenej hlasitosti a v neposlednom rade i zvýšené riziko prenosu

Vytvorené: 2021-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1795 1794
24 hodín 1 1

Za začatie výstavby a predovšetkým dokončenie 2.etapy rýchlostnej cesty R4 a následne až k hranici s Poľskom

Občania Prešovského a Košického kraja žiadajú vládu SR, aby neodkladne začala s výstavbou 2. etapy rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat mesta Prešov a následne až k hranici s Poľskom. Dôvodom petície je neustály odklad výstavby 2. etapy R4 nakoľko výstavbou 1. etapy R4 sa nerieši hlavný problém odklonu tranzitnej kamiónovej a nákladnej dopravy z obytných zón mesta. Pre Prešov je alfou a omegou kompletná výstavba Prešovského úseku R4 t.j. križovatka Prešov západ - Kapušany.

Vytvorené: 2021-02-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3237 3216
24 hodín 1 1

Hromadná pripomienka k návrhu novely školského zákona a súvisiacich predpisov

Asociácia detských lesných klubov, ako zástupca 22 detských lesných klubov pôsobiacich na Slovensku, oceňuje, že predložená novela školského zákona a súvisiacich právnych predpisov prichádza s inovatívnymi riešeniami, ktoré otvárajú cestu alternatívnym programom vzdelávania. Jednou z alternatív v predprimárnom vzdelávaní sú práve detské lesné kluby, ktoré v zahraničí úspešne pôsobia už mnoho rokov (známe ako lesné materské školy, Forest kindergarten) a v poslednom období si získavajú čoraz viac

Vytvorené: 2021-02-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1302 1293
24 hodín 1 1

Petícia za navrátenie Turzova do našich rúk

My, dole podpísaní občania,  sme so znepokojením sledovali, ako pýcha Gelnického regiónu, Turzovské kúpele, po prechode do rúk súkromného majiteľa v roku 2011 chátrajú a z niekdajšej obľúbenej rekreačnej destinácie sa postupne stávajú ruiny. Veľakrát odvtedy sa zástupcovia mesta Gelnica pokúšali dostať majiteľa areálu k rokovaciemu stolu, ten však nebol zastihnuteľný. Veľakrát sa o téme hovorilo v médiách, veľakrát sme sa dožadovali, aby sa ľady pohli a pristúpilo sa k záchrane a obnove Turzova,

Vytvorené: 2021-01-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4266 4108
24 hodín 1 1

Přestěhování týpečků s maid outfitama a sukněma do česka

PROSTĚ JSOU LEPŠÍ NEŽ TY ČŮRACI Z ČESKA A MAJÍ LEPŠÍ STYL cus jdeme spát morava swagetyskecupem víš jak

Vytvorené: 2021-01-28

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 11 5
24 hodín 1 1

Chceme naspäť starého Sebíka

V mene všetkých Sebastianových kamarátov a kamarátiek by som rada podotkla že za posledný mesiac sa Sebastianové správanie zmenilo extrémnym spôsobom, bohužiaľ k horšiemu. A preto vás všetkých vyzývam k podpísaniu tejto petície aby sa nám vrátil náš starý,dobrý,milý a priateľský Sebastian ktorý sa neuráža za každú blbosť a nenadáva na svoje dve drahocenné kamarátky. Starý Sebastian nám veľmi chýba lebo to bol dobrý-kamarát,spevák,zabávač,ale aj dával výborné rady do života. Tento Sebastian je na

Vytvorené: 2021-01-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 9 9
24 hodín 1 1