Najpopulárnejšie petície za posledných 12 mesiacov

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Odvolanie Matúša Valla z funkcie primátora mesta Bratislava

Vytvorené: 2020-10-09 Štatistiky

Petícia za vybudovanie parku Srdce Trnávky

Vytvorené: 2023-08-18 Štatistiky

Petícia- FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA - za zmenu organizácie urgentného úrazového príjmu

Vytvorené: 2023-12-27 Štatistiky

Petícia za okamžité odvolanie Matúša Šutaja Eštóka z funkcie ministra vnútra.

Vytvorené: 2023-10-27 Štatistiky

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Vytvorené: 2023-11-18 Štatistiky

PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE OBCHVATU OBCE STARÝ SMOKOVEC A ZA UDRŽATEĽNÚ EKOLOGICKÚ DOPRAVU VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Vytvorené: 2024-04-08 Štatistiky

Ponechajme pôvodné vstupné monumenty!

Vytvorené: 2023-08-02 Štatistiky

Petícia občanov Trnavy za odvolanie primátora Bročku a predčasne volby do zastupiťelstva.

Vytvorené: 2023-06-07 Štatistiky

Za nezrusenie kulturneho podujatia Krampus čerti v Poprade

Vytvorené: 2023-11-20 Štatistiky

Vyjadrenie nesúhlasu voči zvyšovaniu poplatkov a sťažnosť voči ubytovaniu a stravovaniu na internáte Medická 2, Košice

Vytvorené: 2023-12-18 Štatistiky

Petícia na ochranu práv detí vo vzdelávaní a výchove -nesúhlas s povinnou sexuálnou výchovou pre deti do 12 rokov

Vytvorené: 2023-08-14 Štatistiky

Petícia za zachovanie fontány na zvolenskom námestí

Vytvorené: 2024-05-08 Štatistiky

Petícia za zaradenie lieku KAFTRIO na príčinnú liečbu Cystickej Fibrózy do zoznamu kategorizovaných liekov

Vytvorené: 2021-05-24 Štatistiky

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Legislatívny proces č. LP/2024/114

Vytvorené: 2024-03-30 Štatistiky

LIEČBA PRE DETI S DUCHENNOVOU MUSKULÁRNOU DYSTROFIOU

Vytvorené: 2023-12-07 Štatistiky

Petícia proti zmenám v doprave a prevádzke MHD v lokalite MČ Devínska Nová Ves sídlisko Jána Jonáša

Vytvorené: 2023-08-10 Štatistiky

Petícia za zachovanie voľného predaja a používania zábavnej pyrotechniky na Slovensku.

Vytvorené: 2022-10-31 Štatistiky

Peticia- proti výrubu stromov a zástavbe v extraviláne na ulici Horská v Martine - Stráne

Vytvorené: 2023-08-23 Štatistiky

Petícia za udelenie doplnkového Pôrodníckeho programu II. úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina s.r.o.

Vytvorené: 2023-05-05 Štatistiky

Petícia proti výstavbe Veterného parku Tvrdošín

Vytvorené: 2023-08-26 Štatistiky