Najnovšie petície

Školský autobus- Veľké Blahovo,Vydrany, Dunajská Streda

Predmetom peticie je nesúhlas so zmenami v cestovnom poriadku SAD Dunajská Streda od 1. 9. 2020. Žiadame  vedenie SAD o vrátenie spojov so zastávkami pri školách.  (ZŠ Smetanov háj, ZŠ Gyulu Szabó, ZŠ Vámberyho) 

Vytvorené: 2020-09-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 26 26

Petícia proti povinnému noseniu rúšok

My, dolupodpísaní občania Slovenskej Republiky žiadame o zrušenie povinného nosenia rúšok. Zároveň týmto súhlasíme, že v prípade potreby hospitalizácie s ochorením na koronavírus budú uprednostení ľudia, ktorí rúška nosili. Rovnako sme pripravení znášať prípadné náklady spojené s komplikáciami, ktoré spôsobíme iným ľuďom, ktorých nakazíme (náhrada mzdy, liečebné náklady, odškodnenie rodiny v prípade úmrtia a iné). Pár hodín s rúškom na tvári je pre nás príliš veľká obeť, ktorú nie sme ochotní po

Vytvorené: 2020-09-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 75 75

PETÍCIA za odmietnutie žiadosti o zmenu územného plánu obce Vysoká pri Morave, týkajúcej sa parcely 4667/2 katastra obce Vysoká pri Morave.

Žiadame starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Vysoká pri Morave, aby v súlade s § 13a ods. 3, písm. a), bod 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, odmietlo žiadosť o zmenu územného plánu týkajúceho sa parcely 4667/2 katastra obce Vysoká pri Morave a ponechalo pre túto parcelu doterajšie funkciu, ktorou je zeleň, ktorá má oddelovať obytnú zónu od ostatných funkcií. Odôvodnenie: - tvorba územného plánu je dlhodobý proces ktorý for

Vytvorené: 2020-09-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 48 48

Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

Táto petícia sa podpisuje elektronicky. Môžete nám pomôcť šíriť petíciu aj mimo internet tým, že ju vytlačíte a umiestnite na rôzne podpisové miesta (obchody, čakárne a pod.). PETÍCIA NA STIAHNUTIE V PDF a JEPG sa nachádza na konci, pod textom petície. ZNENIE PETÍCIE: Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v záujme ochrany práv

Vytvorené: 2020-09-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 15089 14683

Som proti obmedzeniu športových podujatí od. 1.9.2020

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra odborné konzílium neodporúča organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri. Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov. Obmedzí sa aj návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov.Tiež je v pláne uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb.

Vytvorené: 2020-08-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 90 90

Obnovenie Železničnej trate Trebišov - Vranov nad Topľou

Železničná trať Trebišov – Vranov nad Topľou železničná trať číslo 192, ktorá spája Trebišov a Vranov nad Topľou. Mnohé roky ľudia cestujú autobusom, ale je to strašne náročné na čas a peniaze, ale ak by tu po tejto trati 192 jazdil vlak aspoň rok na skúšku, verím tomu že ľudia z Vranova nad Topľou a Sečoviec atď by to určite túto dopravu využili, prešiel som sám celú trať, nikde nieje žiadna! porucha alebo závada, dokonca v niektorých úsekoch je aj vyčistená trať, ale fakt nedokážem pochopiť pr

Vytvorené: 2020-08-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 396 388

Petícia proti postaveniu pamätníka pre Kuciaka a jeho snúbenicu v Humennom

P E T Í C I A  My, podpísaní občania sme touto petíciou proti umiestneniu pamätníka Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej v meste Humenné. Občania súcitia s tragickou smrťou týchto dvoch mladých ľudí, ale neželajú si, aby im bol v Humennom postavený pamätník. Na základe uvedeného a v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame mestské zastupiteľstvo a primátora mesta Humenné zrušiť uznesenie č. 274/2020 zo dňa 26. 08. 2020 k umiestneniu pamätníka Jánovi Kuciakovi a Martine Kušní

Vytvorené: 2020-08-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 541 530

Petícia za odvolanie starostky obce Turčianske Kľačany

- odvolanie riaditeľky ZŠ Turčianske Kľačany  - ovplyvňovanie poslancov pri rozhodovaní - prieťahy v práci obecného úradu - blokovanie voľného prístupu k informáciám zverejňovaných na internete - nezverejňovanie dokumentov na stránkach obce

Vytvorené: 2020-08-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 113 110

Zastavme obmedzovanie práv žien - hromadná pripomienka

Hromadná pripomienka: Zastavme obmedzovanie práv žien   Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií Možnosť voľby a ASPEKT, občianskej iniciatívy Povstanie pokračuje, ako aj občianok a občanov k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z....... 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení

Vytvorené: 2020-08-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3006 2937

Deň Ústavy SR 2020 a otvorený list Prezidentke SR

Vážená pani prezidentka SR,   prvého septembra slávime Deň Ústavy, Slovensko si 1. septembra pripomína schválenie svojho najvyššie postaveného právneho predpisu – Ústavy SR.       Do Prezidentského paláca každoročne prichádzajú na Deň otvorených dverí tisíce návštevníkov a je to jediný deň v roku, kedy vás môžu občania SR osobne stretnúť, podporiť, porozprávať sa, inšpirovať Vás ako aj členov vlády SR. Tento rok sme sa však dozvedeli, že pre pandémiu sa Deň otvorených dverí zrušil. Je síce pekn

Vytvorené: 2020-08-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 112 109Facebook