Najnovšie petície

Petícia za preverenie volebného postupu a výsledkov volieb.

Žiadam mestské zastupiteľstvo, aby minimálne jeden týždeň (t.j. sedem kalendárnych dní ) pred dňom konania sa každých volieb, zverejnilo na oficiálnej stránke mesta ( obce ) a verejnej tabuli, aktuálny počet oprávnených voličov a kompletný menný zoznam členov mestskej ( miestnej) volebnej komisie i podľa politickej nominácie.  Zároveň žiadam, aby mi bolo  zabezpečené po každých voľbách si overiť, či bol môj hlas započitaný do výsledku volieb tak, ako som skutočne volil pri zachovaní anonymity a

46 Vytvorené: 2022-06-23 Štatistiky

Peticia za vyhodenie Jána Sitára z postu učiteľa

My, dolu podpísaný žiaci Dualnej Akadémie žiadame o vyhodenie hanby školstva učiteľa Jána Sitára učiaceho na Súkromnej SOŠ Duálnej Akadémii Jána Jonáša 5. Táto petícia vznikla z dôvodu neskúsenosti učiteľa, neprofesionalite, neetického prístupu a hlavne táto osoba nevie ani čo znamená pojem učiteľ a žiak. Ďakujem za každý jeden podpis a dúfam, že spolu dosiahneme to čo chceme a čo si zaslúži. 

36 Vytvorené: 2022-06-20 Štatistiky

Iniciatíva za vymazaných rodičov vyzýva na odstúpenie brzdný kolík z MS SR, MPSVR SR a jeho krajnosti a MF SR a jeho výsosti

     Dňa 24.6.2020 sa udial historicky prvý protest Za naše deti, kedy sme protestovali pred Ministerstvom spravodlivosti, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a pred Úradom vlády. https://www.ta3.com/clanok/178836/rodicia-protestom-upozornili-na-problemy-pri-rozhodovani-sudov      Táto petícia vznikla ako reakcia na očistné procesy, ktoré boli spustené v slovenskom súdnictve, ktoré je poznačené vážnymi podozreniami zo spáchania trestných činov a iných protiprávnych skutkov sudcami, pro

12 Vytvorené: 2022-06-18 Štatistiky

Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer

Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer cca 1700ha, v katastrálnom území Rača číslo 805866, vymedzenú železničnými traťami na Žilinu a Galantu z doterajšieho stavu na funkčnú plochu:“Územia mestskej zelene - 1130 – Ochranná a izolačná zeleň, v ktorej sú „Záhradkárske osady a lokality“ prípustné v obmedzenom rozsahu. ​Doterajší územný plán je tým v rozpore s existujúcou skutočnosťou a stavom,  preto je potrebné vzhľadom na existujúce zastavanie zmeniť súčasný územný plán danej lokalit

85 Vytvorené: 2022-06-18 Štatistiky

Zmena názvu obce Ruská Nová ves

My, uvedomelí občania Slovenska žiadame touto petíciou premenovanie obce Ruská Nová Ves na nový názov Ukrajinská Nová Ves. Chceme aj týmto činom zmazať všetko, čo nás akýmkoľvek spôsobom spája s ruskou agresiou na Ukrajine a rovnako tým chceme vyjadriť solidaritu voči ukrajinskému ľudu. Rovnako žiadame o zmenu farieb v erbe obce na nové modrožlté farby.

102 Vytvorené: 2022-06-17 Štatistiky

Za fungovanie a existenciu materského centra Gašparko pre všetky rodiny v Novej Bani

Sme za to, aby MC Gašparko nešlo do likvidácie a fungovalo v pôvodných priestoroch na Kalvárskej ulici vedľa klubu seniorov- Lipy a neboli mu vzaté žiadne miestnosti v prospech seniorov. MC má vcelku už teraz oveľa menšie priestory na rozvoj ako spomínaný klub seniorov, pritom je mladých rodín v meste veľa, a preto bojujeme za to, aby sme boli zrovnoprávnení a mali naďalej rovnaké možnosti a dostupnosti pre všetky rodiny v Novej Bani. Nechceme prísť o materské centrum a chceme, aby sa tu niečo p

56 Vytvorené: 2022-06-17 Štatistiky

PETÍCIA ZA VÝSTAVBU A REVITALIZÁCIU FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA ÚZEMÍ BRATISLAVY

My, dole podpísaní obyvatelia Bratislavy v zmysle petičného práva,žiadame primátora, magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a štátneho tajomníka pre šport na Ministerstve školstva SR  o výstavbu a revitalizáciu futbalových ihrísk na území Bratislavy a o podporu športových aktivít našich detí a mládeže. Za posledných 20 rokov zaniklo na území Bratislavy viac ako 40 futbalových ihrísk, žiaľ, bez adekvátnych náhrad. Futbalových ihrísk ubúda, naše deti a 

214 Vytvorené: 2022-06-16 Štatistiky

Vypísanie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie

Vážení spoluobčania, dovoľujem si Vás požiadať o podporu a vyjadrenie súhlasu s tým, aby bolo vypísané referendum občanov Slovenskej republiky s jedinou a jednoduchou otázkou a to: Súhlasíte s tým aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie? Verím, že všetkým občanom sú zrejmé dôvody a podporia túto petíciu, aby bolo možné začať oficiálne zbierať podpisy a predložiť predźidentskému úradu na jeho vyhlásenie.    

64 Vytvorené: 2022-06-15 Štatistiky

Vráťme slávu kúpeľom Byšta

My, dole podpísaní občania, sledujúc od roku 2006 úpadok niekdajšej pýchy východu – kúpeľov Byšta sa obraciame nazástupcov kraja – predsedu KSK a poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, abypo dlhodobo prejavovanom záujme dotknutých obcí a vlastníka nehnuteľnosti v kúpeľnej častiByšty viedli rokovania smerujúce k obnove kúpeľníctva, rozvoja cestovného ruchu, prínosu novýchpracovných miest a rozvoja celej dotknutej oblasti.Byšta si zaslúži obnovu, pozornosť a vrátenie starej slávy

605 Vytvorené: 2022-06-14 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie referenda o páde vlády Slovenskej republiky a zmene Ústavy Slovenskej republiky

Vážení občania, nositelia primárnej moci v štáte, referendom, ako nástrojom priamej demokracie, sa môže rozhodovať o dôležitých otázkach verejného záujmu. Vzhľadom k neschopnosti súčasnej vlády riadiť štát, zotrvanie tejto vlády vo funkcii predstavuje dôležitú otázku verejného záujmu. Preto my, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, v súlade s našimi demokratickými právami, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby podľa článku 95 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásila referen

1047 Vytvorené: 2022-06-14 Štatistiky