Najnovšie petície

Hromadná pripomienka verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

      Cieľom návrhu je podľa predkladateľ ustanoviť na ústavnej úrovni východiská, základné limity a obmedzenia pre zákonnú úpravu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe ustanovené v čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a to na základe téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 v časti „Dôchodky a sociálne poistenie“.           Jeden zo základných princípov predkladaného návrhu (princíp univerzálnosti) má za cieľ zabrániť vytváraniu  rôz

Vytvorené: 2020-11-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4150 4140

Petícia za navrátenie vianočných odmien sestrám z Nemocnice sv. Michala.

Táto petícia má apelovať na riaditeľa Nemocnice sv. Michala, ktorý, podľa informácií denníka SME, siahol na vianočné odmeny sestrám, ktoré sa sťažovali na správanie sa dámskych návštev predsedu parlamentu Borisa Kollára. Tieto, podľa vyjadrení viacerých členov nemocničného personálu, nedodržiavali hygienicko-epidemiologický režim a v čase pandémie COVID-19 chodili po oddelení bez ochranných prostriedkov čím ohrozili nie len personál a ich rodiny ale aj pacientov. Personálu, ktorý sa riaditeľovi

Vytvorené: 2020-11-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 318 310

Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:   Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej

Vytvorené: 2020-11-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3464 3439

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU KAPLNKY SV. ROZÁLIE V LAMAČI

My, dole podpísaní občania, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas so spôsobom ochrany Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaplnky sv. Rozálie a nesúhlas s porušovaním a nerešpektovaním Rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ - 06/359-20/7919/Kal zo dňa 12.09.2006.   V zmysle petičného práva požadujeme: -  Zabrániť výstavbe rodinných a bytových domov v rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚ - 06/359-20/7919/Kal zo dňa 12.09.2006; -          Preskúmať súlad vydaných stavebných

Vytvorené: 2020-11-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 452 449

Petícia proti decembrovému plošnému testovaniu

My,dolu podpísaní občania Slovenskej republiky,zásadne nesúhlasíme s ďalším kolom takzvaného "plošného testovania",na tento účel nevhodnými antigénovými testami.Tento názor zastávame na základe nedôkladných,nevyužitých a ani relevantne nezverejnených dát,ktoré malo priniesť "dobrovoľné plošné testovanie",keďže na základe týchto dát malo dôjsť podľa vopred ohlásených vyjadrení predsedu vlády SR Igora Matoviča k postupnému uvoľnovaniu opatrení a k deklarovanému "návratu ku slobode" zúčastnených ne

Vytvorené: 2020-11-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 66 66

Petícia proti otváraniu stredných škôl

POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE SI PROSÍM SKONTROLUJTE SVOJE MAILOVÉ SCHRÁNKY A POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII.  Ak súhlasíte s petíciou, najviac podpisov dosiahneme, ak ju pošlete všetkým svojim známym.  My, dolu podpísaní žiaci stredných škôl, ich rodinní príslušníci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci stredných škôl, sme zásadne proti otváraniu stredných škôl z nasledujúcich dôvodov: 1. Epidemiologická situácia v mnohých regiónoch Slovenska je mimoriadne zlá a otvorenie škôl predstavuje obro

Vytvorené: 2020-11-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1680 1677

Petícia za otvorenie lyžiarskych stredísk v zime 2020/2021

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky žiadame vládu SR, Národnú radu SR a krízový štáb SR, o otvorenie lyžiarskej sezóny 2020/2021, ktorej súčasťou otvorenia budú svahy, bufety, wellness v hotelových zariadeniach, reštaurácie. Po dlhých mesiacoch strávených doma v izolácii máme právo na pobyt v prírode na čerstvom vzduchu a veríme, že tým pomôžeme už slabej ekonomike, zvýšime možnosť kultúrneho vyžitia, dáme prácu ľuďom zamestnaných v tomto odvetví, zvýšime turistický ruch na území Slov

Vytvorené: 2020-11-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 43 43

Petícia za dostupnosť sociálnej služby - verejné špecializované zariadenia pre autistov.

TOTO JE VÝZVA PRE RODIČOV, PRIATEĽOV A TERAPEUTOV DETÍ A DOSPELÝCH S AUTIZMOM, PRE VŠETKÝCH, KTORÝM TO NIE JE JEDNO!   TAKÁTO JE REALITA .. POČET MIEST V SR NA CELOROČNÝ POBYT VO VEREJNOM ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ PRE AUTISTOV NAD 18 ROKOV NA DOŽITIE = 2 (DVE MIESTA), S DLHÝM PORADOVNÍKOM ĎALŠÍCH ČAKATEĽOV .. KTORÍ SA NEDOŽIJÚ.👎   PODPORTE SVOJIM PODPISOM najzákladnejšiu legitímnu požiadavku pre dôstojný život všetkých autistov celého pásma PAS od Detského autizmu až po Aspergerov syndróm -

Vytvorené: 2020-11-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2689 2636

Petícia za vyvodenie dôsledkov voči politikom, ktorí sa dopustili trestného činu podnecovania občanov na neplnenie si povinností nosenia rúšok

Dňa 17.11. 2020 prebehol protest proti vláde Igora Matoviča a opatreniam prijatým pre pandémiu koronavírusu, na ktorom sa zúčastnilo tisíce ľudí a to aj napriek platnému núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa. Protestu sa zúčastnilo aj niekoľko politikov iných politických strán, pričom niektorí z nich podnecovali občanov aby si dali dolu rúška, čím sa dopustili podľa § 337 trestného činu Podnecovania.  Žiadame, aby voči týmto osobám boli zahájené trestné konanie v zmysle zákona.    Zákon č.

Vytvorené: 2020-11-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 39 39

Petícia za rekonštrukciu HASIČSKEJ STANICE vo ZVOLENE

My občania Slovenskej republiky prosíme právoplatne demokraticky zvoleného Ministra vnútra SR pána Romana Mikulca, aby napravil krivdu jeho predchodcov a aby sa už konečne začal zaoberať AKÚTNOU rekonštrukciou súčasnej HASIČSKEJ STANICE vo ZVOLENE na Lieskovskej ceste, na ktorú sa bývalí predsedovia Vlády SR - Robert Fico a Peter Pellegrini, spolu s "bradatým", neskôr aj "blonďatým" Kaliňákom z vysoka vykašľali, zatiaľ, čo ostatné hasičské stanice po celej SR sa rekonštruovali vo veľkom a za veľ

Vytvorené: 2020-11-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 24 24