Najnovšie petície

Achatova ul., BA - zakaz vjazdu naklad. vozidiel (s vynimkou Tranzit), obmedzenie rychlosti 30 km/h, instalacia spomalovacov

Dole podpisany obyvatelia ulice Achatova (a okolia) ziadame o instalaciu dopravneho znacenia na ulici Achatova, Bratislava (Podunajske Biskupice) tak ako je graficky oznacene v prilohe*: zakaz vjazdu nakladnych vozidiel (s vynimkou Tranzit**) obmedzenie rychlosti 30 km/h instalacia spomalovacov - 2 ks _______________________ * priloha - graficky navrh/ mapa ** Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazda) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na k

Vytvorené: 2021-05-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 36 36

Petícia za cyklotrasu Nová Dubnica - Trenčianske Teplice

PetíciaCyklotrasa  Nová Dubnica – Trenčianske Teplice         Záľuba v bicyklovaní Slovákov stále rastie. Cyklistika je šport takmer pre každého. Zvládnu ju ľudia aj so zdravotnými problémami, ktoré im neumožňujú vykonávať iný šport. Cyklistika priaznivo pôsobí na rôzne zdravotné ukazovatele. Nemusíte byť vrcholový športovec, aby ste na dvoch kolesách spoznávali našu krásnu krajinu a pritom urobíte aj niečo pre svoje zdravie.      Aby bola cyklotrasa funkčná, treba ešte spevniť 412m komunikácie,

Vytvorené: 2021-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 311 310

Petícia za zachovanie MC Kvietok a žiadosť o poskytnutie priestoru

My, podpísaní občania, žiadame Obec Rohožník o zachovanie činnosti materského centra Kvietok v doterajšom rozsahu a žiadame o poskytnutie priestoru na jeho činnosť.  Materské centrum Kvietok už 14 rokov poskytuje príjemné a zmysluplné trávenie voľného času komunite rodičov a detí. Je dostupné 5 dni v týždni pre najmenšie deti do 3. roku života a ich rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke, ponúka aktivity pre deti a rodičov a záujemcov z radov dospelých, organizuje a spolupracuje s inými OZ

Vytvorené: 2021-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 163 162

PETÍCIA Za opravu cesty na Hlavnej ulici a zriadenie úsekového merania rýchlosti v obci Liptovská Štiavnica

  Vyzývame obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica, aby v súlade so Zákonom č. 135 / 1961 Zb. §3d ods. 6 , ktorý ukladá povinnosť správcovi cestnej komunikácie aby ju udržiaval v stave zodpovedajúcemu účelu aby schválilo opravu úseku „pod kaplnkou“  hlavnej cesty III. Triedy č. 2226.   Odôvodnenie:  V obci nie je žiadny chodník a tým pádom sú všetci účastníci cestnej premávky vrátane chodcov nútení využívať len kraj cesty. Cesta v tomto úseku je v dezolátnom stave. Je prepadnutá, nedá sa

Vytvorené: 2021-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 36 35

Petícia za slobodu dýchania detí bez rúšok, bez testov, bez očkovania a bez nezákonne ukladaných podmienok v predškolských a školských zariadeniach - založenej na slobodnej vôli dieťaťa a rodiča

My rodičia a priatelia školy sme proti povinnému noseniu rúška a iných alternatív prekrývania dýchacích ciest u detí.   Žiadame  zaviesť dobrovoľné nosenie rúška bez nútenia, psychického vydierania, zosmiešňovania, segregácie a diskriminácie.   Povinnosť detí nosiť rúška poškodzuje ich fyzické zdravie, kde dochádza k množeniu baktérií, plesniam, zápalom, kožným problémom, bolestiam hlavy, diskomfortu. Poškodzuje psychické zdravie, psychosociálny vývoj, vznikajú poruchy sústredenia, obmedzuje sa

Vytvorené: 2021-05-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 273 266

Petícia o zamedzení dopravného napojenia katastrálneho územia Záhorskej Bystrice cez obec Marianka časť Tálky, pre manipulačnú, stavebnú a prevádzkovú dopravu

V súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, my, podpísaní občania touto petíciou žiadame starostu obce Marianka o vydanie záväzného stanoviska, obecné zastupiteľstvo obce Marianka o zakomponovanie do územného plánu obce Marianka a o vydanie všeobecného záväzného nariadenia, o zamedzení dopravného napojenia katastrálneho územia Záhorskej Bystrice cez obec Marianka časť Tálky, pre manipulačnú, stavebnú a prevádzkovú dopravu.

Vytvorené: 2021-05-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 262 262

Sme za testovanie žiakov pre nástup do SOŠT Jozefa Čabelku Holíč

Ak vám nieje ľahostajný váš zivot, život rodičov a hlavne životy starých rodičov, prośim o podpísanie petície. My žiaci chceme testovanie tried. Veľa z nás žije so starými rodičmi a určite nechceme o nich prísť. Na sociálnych sieťach vidíme ako naši rovesníci sa stretávajú v partii a popíjajú. O tom ako to je nezodpovedné sa snáď nemusíme baviť. Nemáme u nich istotu, že sú negatívny tak prečo by sme mali trpieť neskôr MY? Ak chceš mať pocit istoty podpíš petíciu a daj sa testovať. Ďakujem

Vytvorené: 2021-05-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 16 16

Petícia za zaradenie lieku Kisqali do zoznamu kategorizovaných liekov

Liek Kisqali je veľmi účinným liekom v boji proti onkologickým ochoreniam. Veľa pacientov trpiacich týmto ochorením sú často rezistentný voči bežne dostupným liečbam (chemoterapia, iné dostupné lieky...) a napriek tomu, že je veľký predpodklad o úspešnosti liečby práve liekom Kisqali, tak tento liek nie je na Slovensku zaradený v zozname kategorizovaných liekov a preto nemôže byť hradený z verejného zdravotného poistenia. Jeho samofinancovanie je nákladné (2.000-3.000 eur mesačne) a bežní ľudia

Vytvorené: 2021-05-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 815 758

Odvolanie prezidentky Zuzany Čaputovej

My-Občania Slovenskej republiky,ktorí sme nespokojní,chceme spravodlivosť a pokojný život,vyzývame prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú,aby odstúpila.Sklamala Nás a Našu dôveru a učinila rozhodnutia, ktoré neboli v súlade so zákonmi a Ústavou SR.Odvolávame sa na zákony a Ústavu SR a využívame svoje právo zasiahnuť, pretože zlyhali verejní činitelia-sudcovia, polícia.... a nekonajú-nič nerobia na obranu Nás-Občanov SR.

Vytvorené: 2021-04-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1138 1104

Výzva k Rusku

VYHLÁSENIE OBČANOV SLOVENSKA   V čase vyostrených názorov sa naše krajiny môžu dostať neuváženým konaním predstaviteľov štátov do situácie, ktorá naše slovanské národy postaví proti sebe. Vyslovujeme nesúhlas s takými politickými stanoviskami  krajín, ktoré podľa nášho názoru vyjadrujú hlavne mocenské a finančné záujmy úzkej skupiny ľudí. Na Slovensku existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá si nepraje konflikt s Ruskom! NIKDY nezabudneme na historickú skutočnosť - oslobodenie Československa

Vytvorené: 2021-04-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 18 18