Najnovšie petície

Odobrenie vodicskeho opravnenia od lekarky.

Mam 45rokov a mam psychiatricku chorobu, schyzofreniu, pracujem vo vyskach, pracujem z nebezpecnym elektrickym naradim ako je napriklad uhlova bruska, viem si poradit aj z elktrinou (220 voltov). Chcem si urobit vodicske opravnenie typu B, no lekarka sa vyjadrila negativne k tejto mojej iniciative. Tato peticia by mi mala pomoct pohnut veci spravnym smerom. Podpisanim tejto peticie podporujete suhlas od lekarky na schvalenie kurzu autoskoly, cize pokus urobit mne vodicske opravnenie. V jednote j

6 Vytvorené: 2021-08-26 Štatistiky

Peticia za zrušenie zavážania závalového pásma Poráč popolčekom a inými odpadmi

My občania obce Poráč máme podozrenie na neoprávnené nakladanie s nebezpečnými odpadmi a následné poškodzovanie životného prostredia.  Popolček a ďalšie odpady sú pri suchom a veternom počasí rozfúkavané do širokého okolia. Nie sú ani prekrývané materiálom zabraňujúcim úletu prachových častíc. Navyše zavážaný materiál v niektorých miestach už presahuje výšku pôvodného terénu. Preto žiadame Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie o zabezpečenie okamžitého ukončenia zavážani

92 Vytvorené: 2021-08-25 Štatistiky

Za legalizáciu kurzového stávkovania na zahraničné lotérie

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo financií SR a Národnú radu SR, aby umožnili kurzové stávkovanie na výsledky zahraničných lotérií.   Podľa § 24, ods. 3 písm. a) zákona 30/2019 Z.z., na území Slovenskej republiky nie je povolené stávkovať na výsledky číselných lotérií.   Na území viacerých členských štátov EÚ to povolené je, napríklad https://www.lutrija.hr/crobet?game=loto#/loto https://www.casapariurilor.ro/loto#/   Myslíme si, že takéto stávkovanie by jednak

6 Vytvorené: 2021-08-24 Štatistiky

Petícia na záchranu stromov v meste Šurany

Ako občania Slovenskej republiky a priamo dotknutí občania mesta Šurany, vyzývame k opätovnému pripomienkovaniu konania a prehodnoteniu projektu „Revitalizácie vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany, ktorého súčasťou je výrub stromov.    My, nižšie podpísaní občania Šurian, aj Slovenskej republiky, touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovaným drastickým zásahom do životného prostredia tým, že sa vyrúbe 39 ks drevín, nakoľko ide o zdravé stromy.    Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z. §

225 Vytvorené: 2021-08-23 Štatistiky

Petícia za zrušenie vakcinačnej lotérie

Žiadame vládu aby zrušila štátnu lotériu,pretože nepresvedčila dostatok ľudí ísť sa zaočkovať,naopak záujem o očkovanie je čoraz menší. Žiadame,aby štát vrátil výhry-peniaze daňových poplatníkov do štátnej kasy a aby z týchto peňazí podporil vážne choré osoby-onkologických pacientov a pod. Nieje správne rozhadzovať na výhry v lotérii peniaze daňových poplatníkov,keď nemajú možnosť vyjadriť svoj nesúhlas s tým,že ich peniaze skončia u niekoho iného

79 Vytvorené: 2021-08-23 Štatistiky

Petícia za vybudovanie mestského parkovacieho domu v mestskej časti Banská Bystrica Podlavice

My, dolupodpísaní občania, žiadame primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska, aby v záujme riešenia kritickej situácie s nedostatkom parkovacích miest na sídlisku Podlavice mesto Banská Bystrica pristúpilo k výstavbe mestského parkovacieho domu, ktorý bude súčasťou parkovacej politiky v mestskej časti Podlavice. Opakovanými objektívnymi meraniami sa potvrdila potreba vybudovania parkovacieho domu o kapacite približne 150 miest. V iných mestských častiach už mesto Banská Bystrica pristúpil

66 Vytvorené: 2021-08-22 Štatistiky

Petícia za odstúpenie Maroša Žilinku z postu Generálneho prokurátora SR

My, dolu podpísaní občania, žiadame, aby sa Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, Phd. vzdal funkcie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky.Ak tak neučiní do 30 dní od podania žiadosti (petície), tak žiadame Národnú radu, aby využila svoje kompetencie a dala návrch Prezidentke SR na odvolanie Generálneho prokuratúra. Dôvody, ktoré nás vedú k tejto požiadavke, sú nasledovné: - Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, Phd. klamal o tom, ako zaňho loboval Michal Gučík. Poprel to aj na verejnom vypočutí pred ú

2967 Vytvorené: 2021-08-21 Štatistiky

Petícia za revitalizáciu bývalej textilnej továrne Merina

PETÍCIA ZA REVITALIZÁCIU  BÝVALEJ TEXTILNEJ TOVÁRNE MERINA   Vážená pani ministerka kultúry Natália Milanová, vážený pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, vážená pani riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Eva Gazdíková,   my, obyvatelia krajského mesta Trenčín, priľahlých okresných miest a obcí v rámci Trenčianskeho kraja ako i ostatných krajských miest,  obraciame sa na Vás s touto petíciou o podporu  projektu plánovanej revitalizácie  areálu Merina v našom  krajskom meste Tren

190 Vytvorené: 2021-08-19 Štatistiky

Hromadná pripomienka verejnosti Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) k návrhu ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 29. 07. 2021, v rámci legislatívneho procesu, do  medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.      Tento návrh  bol podľa predkladateľa  vypracovaný na základe ústavných garancií vyplývajúcich z novelizovaného čl. 39 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovensk

677 Vytvorené: 2021-08-17 Štatistiky

Petícia za zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody

 My, podpísaní občania touto petíciou žiadame zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody POZOR! PRI PODPISE ELEKTRONICKEJ PETÍCIE UVEĎTE NIELEN MESTO, ALE CELÚ ADRESU TRVALÉHO POBYTU! INAK JE PODPIS NEPLATNÝ! Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19% alebo 25%, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Taktiež je potrebné dať do popredia aj informáciu, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14%. Zdravotné poistenie sa

2459 Vytvorené: 2021-08-17 Štatistiky