Najnovšie petície

Voda a liečebný zdroj nad zlato - A víz és a jótékony hatása - Šamorín a Hamuliakovo

Foto: Pripravovaná stavba "Obytný súbor Hamuliakovo Dolné"     Foto hore: Hamuliakovo - fialové plochy potenciálne miesta na ďalšie stavebné konanie, výstavbu. V ochranných pásmach.   Petícia je VEREJNÝM ZÁUJMOM všetkých občanov Slovenskej republiky. Sme občianske združenie Energia v priestore. Sme skupina ľudí, ktorý sa už nechcú prizerať na devastáciu prírody a vodných zdrojov. Nie sme súčasťou žiadnej politickej strany, niesme polická objednávka.Petícia je prejav lásky k darom našej Zeme, i

Vytvorené: 2021-06-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 597 590

Petícia proti nezákonným opatreniam COVID 19

Potvrdzujem nesúhlas s diskriminačným zavedením opatrení covid 19 žiadam okamžité zrušenie : 1) povinného testovania a podmienovania vstupu do zamestnania , cestovania , návštev lekárov a škôl a ďalších diskriminačných zákazov. 2) zrušenie vynucovania prekrytia dýchacích ciest pri vstupe do interiérov . 3) žiadam aby opatrenia boli prijaté na základe dobrovoľného rozhodnutia  občanov bez ukladania sankcií bez nátlaku a  diskriminácie . 4) žiadam o dodržiavanie európskeho dohovoru a charty OSN ak

Vytvorené: 2021-06-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1409 1359

Petícia za dokončenie diaľnice Košice - Bratislava

Diaľnica z Košíc do Bratislavy mala byť dokončená už pred 11timi rokmi. Preto my občania SR žiadame o začatie stavebných prác a prísľub dokončenia tohoto úseku vedeného cez Slovenskú republiku a to do konca roka 2021. Spojenie Bratislavy a Košíc diaľnicou je možné už koncom tohto roka. Diaľničný úsek nepovedie cez Slovensko, ale cez Maďarsko. Tamojšie úrady sú totiž pomerne rýchle a dalo by sa povedať, že takmer celé územie našich južných susedov je prepojené diaľničnou sieťou. Maďari medzitým k

Vytvorené: 2021-06-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8

Vybudovanie Skateparku v meste Holíč

Sme parta mladých jazdcov na BMX-bicykloch a chceli by sme požiadať mesto Holíč o vybudovanie skateparku. Je pre nás ťažké, keď nemáme kde jazdiť a zlepšovať sa. Nie sme jediní, kto tento problém má. Majú ho aj ostatní jazdci v meste, či už na BMX alebo freestyle kolobežkách, nájdu sa aj ľudia, čo majú skateboard a nemajú kde jazdiť. Ľudia a mestská polícia nás vyháňajú z ihrísk, z námestia, z parkovísk pred obchodnými domami a pod. ... Ľudí chápeme, ale tento šport nás baví ! Prosím, podporte t

Vytvorené: 2021-05-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 111 110

Petícia za zrušenie rezidentského, regulovaného a spoplatneného parkovania v MČ Bratislava-Staré mesto

My, podpísaní obyvatelia a návštevníci mestskej časti Bratislava-Staré mesto a ďalší sympatizanti požiadaviek tejto petície týmto vyzývame Miestny úrad Bratislava-Staré mesto, poslancov mestskej časti BA-Staré mesto ako aj ďalšie relevantné orgány samosprávy ku zrušeniu parkovacej politiky založenej na diskriminácii dostupnosti parkovania podľa vlastníctva parkovacích kariet/nálepiek MÚ BA-Staré mesto, ku zrušeniu zonácie tzv. rezidenčného parkovania a zón s regulovaným parkovaním (parkovanie mo

Vytvorené: 2021-05-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 138 135

Petícia za zamedzenie realizácie strelnice pri rieke Biela

My, dolupodpísaní občania, žiadame o zamedzenie realizácie športovej strelnice v lokalite pri Malej vodnej elektrárni Myší vŕšok, na území mesta Spišská Belá. Vybudovanie a prevádzka otvorenej strelnice bude mať nežiadúci účinok na verejné záujmy, a to predovšetkým nežiadúcim hlukom zo streľby, ktorý sa šíri niekoľko stoviek metrov a bude rušivý pre návštevníkov cyklochodníka, obyvateľov obce Slovenská Ves a taktiež aj všetky okolo žijúce zvieratá. V blízkosti plánovanej strelnice sa nachádzajú

Vytvorené: 2021-05-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 258 256

Petícia za zachovanie štvorprúdovej komunikácie na ulici Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou z dôvodu lepšej plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky pri prejazde daným úsekom

Svojím podpisom pod túto petíciu vyjadrujem podporu pre zachovanie štvorprúdovej komunikácie na ulici Svätoplukova. Žiadame vedenie Mesta Bánovce nad Bebravou a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby sa touto všeobecne prospešnou otázkou po predložení petície začali ihneď zaoberať.

Vytvorené: 2021-05-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 112 111

Petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s. v Pozbe pod s. č. 116

My, podpísaní obyvatelia obce Pozba žiadame, aby pobočka Slovenskej pošty a. s. v Pozbe pod súpisným číslom 116 zostala zachovaná a slúžila obyvateľom aj naďalej, tak, ako tomu bolo doposiaľ. Rozhodnutím zrušiť pobočku pošty v našej obci uškodí nie len naším občanom ale aj  mnohým ľuďom, ktorí využili poštové služby na našej pošte. Budova pošty je na frekventovanom mieste, kde sa nachádza vlaková stanica, autobusová stanica, miestne pohostinstvo. Logisticky je umiestnená na dobrom mieste. Väčšin

Vytvorené: 2021-05-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 82 81

Hromadná pripomienka k BEZBARIÉROVOSTI v navrhovanom zákone o výstavbe LP/2021/226

My, dolupodpísaní občania, žiadame do navrhovaného zákona o výstavbe:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/226zapracovať ustanovenia, ktoré zabezpečia KONTROLNÉ MECHANIZMY BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI, teda dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa bezbariérového užívania stavieb. Zdôvodnenie: 1) SR sa prijatím Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zaviazala prijať opatrenia aj na KONTROLU dodržiavania minimálnych noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti (Článok 9

Vytvorené: 2021-05-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 116 115

PETÍCIA za znovuotvorenie Termálneho kúpaliska v Podhájskej

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, Vás žiadame o vykonanie všetkých potrebných krokov nevyhnutných k tomu, aby bolo Termálne kúpalisko v Podhájskej znovuotvorené tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich viac ako štyridsatich rokoch. Máme vedomosť o tom, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a následne príslušný okresný úrad nekoná takmer pol roka a aj toto bráni znovuotvoreniu kúpaliska, pričom na prevádzku Termálneho kúpaliska v Podhájskej je naviazaný okolitý regi

Vytvorené: 2021-05-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2917 2575