Najnovšie petície

Petícia za dodržiavanie nočného kľudu spločnosťou SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Čakany

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vám napísať vo veci nepretržitého hluku vznikajúceho ťažbou štrku v našej obci. Ťažbu štrku podľa nám dostupných informácií vykonáva spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., so sídlom: Tatranská 18, Veľký Slávkov 059 91, IČO: 36 512 907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16997/P. Domnievame sa, že vyššie uvedená spoločnosť nedodržuje prevádzkový čas. Hluk spôsobený ťažbou štrku je takmer nepretržitý. Hluk je poču

38 Vytvorené: 2022-11-20 Štatistiky

Petícia: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!

Pozn.: Slovensko s touto petíciou pokračuje na tejto stránke. Na medzinárodnej úrovni petícia skončila 21.11.2022, vyzbieralo sa 420 000 podpisov z EÚ, vrátane 4500 zo Slovenska. Týchto 4500 slovenských podpisov bude pripočítaných k novým podpisom na tejto stránke. Potrebujeme ich na Slovensku spolu nazbierať a odovzdať min. 10 000, aby našim ministerstvám vznikla zákonná povinnosť prerokovať petíciu s nami. 420 000 podpisov z celej EÚ (vrátane 4500 slovenských) budú odovzdané Európskej komisii.

774 Vytvorené: 2022-11-19 Štatistiky

Zrušenie VZN o hazardných hrách v Prešove

   Prešovskí mestskí poslanci sa v roku 2021 zaoberali návrhom všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov.Využili tak novelu zákona z jesene v roku 2020 o zákaze hazardných hrách.    Prešovská radnica sa rozhodla obmedziť ich prevádzku napriek tomu, že vybrané poplatky predstavujú sumu viac ako 487-tisíc eur ročne.    Mesto eviduje na svojom území 26 herní a jedno kasino. Píšu že eviduju zdrvujúce následky na rodiny a ich finančne problmi ale poroz čl

12 Vytvorené: 2022-11-17 Štatistiky

Peticia za obnovenie vlakovej zastavky rychlikov v Piestanoch!

Tymto by sme chceli, aby vsetci ktori cestuju z Piestan a naspat, za rodinou, pracou atd. podpisali tuto peticiu. Pretoze mesto Piestany utrpi velku stratu na turizme a rozvoji byvania v meste, kultury a podobne. Zaroven vyzyvame p. Jancovica primatora mesta aby sa postavil konecne k tomuto problemu ako primator a nie ako zbabelec.

260 Vytvorené: 2022-11-17 Štatistiky

Petícia za navýšenie počtu žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji.

      My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, aby navýšilo počet žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji a udelilo povolenie na otvorenie triedy osemročného gymnázia v školskom roku 2023/2024 Gymnáziu Myjava, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava.       Právo na vzdelanie, ktorého kľúčovou súčasťou je právo na prístup ku vzdelaniu, garantuje ústava SR. Preto my občania Slovenske

133 Vytvorené: 2022-11-15 Štatistiky

Petícia na odvolanie Jany Šimkovej z pozície učiteľky matematiky na SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1

Nesúhlasíme s výučbou pani učiteľky. Nie je schopná nás naučiť učivo a následne je na nás nepríjemná. 

41 Vytvorené: 2022-11-14 Štatistiky

Výzva nielen pre evanjelikov na Slovensku

31.10.2022 sme si pripomenuli reformáciu cirkvi. Tak ako pred 505 rokmi muselinájsť reformátori odvahu a povedať, že nastal čas na zmeny, aj my dnes musíme zaujaťpostoj k súčasným problémom. Je načase reformovať naše zmýšľanie a posunúť ho dopredu. Sme kresťania a mali by sme ísť príkladom. Ukážme, že vieme prijať všetkýchľudí bez rozdielu rasy, náboženského presvedčenia, sexuálnej orientácie. Teraz je čas,kedy by sa malo dobehnúť zameškané a aj ľuďom LGBTQI + priznať práva na adekvátnyživot po

29 Vytvorené: 2022-11-13 Štatistiky

Chceme vyjadriť podporu Máriovi Schwarzovi

V Denníku N vyšiel 10.novembra 2022 článok s titulkom: „Dvaja muži netvoria rodinu, takisto ani vdova s deťmi, prednášal pedagóg na univerzite. Učí aj po sťažnostiach“, ktorý priamo očierňuje pedagóga Trnavskej univerzity Mária Schwarza a označuje ho za homofóba. Zároveň implicitne volá po jeho prepustení. Obsah tohto článku je vo veľkom rozpore s tým, kto Mário Schwarz je a aké hodnoty zastáva. Mário Schwarz je úžasný otec, manžel, psychológ a pedagóg, ktorého majú v úcte nielen Trnavčania, ale

2155 Vytvorené: 2022-11-11 Štatistiky

Slovensko na 1. mieste!

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky,  podľa § 1 ods. (1) zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadame orgány verejnej moci na konanie v nasledovných oblastiach: Plyn: Vyzývame vládu Slovenskej republiky na okamžité rokovania o dodávkach plynu za najnižšie ceny dostupné na svetových trhoch.   Elektrina: Slovensko je vo výrobe elektrickej energie sebestačné. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby čo najrýchlejšie prestala nakupovať elektrickú energiu na

3359 Vytvorené: 2022-11-11 Štatistiky

Petícia za zachovanie zastávky rýchlikov v Trenčianskej Teplej

Od 11. 12. má začať platiť nový Grafikon vlakovej dopravy, kde sa počíta so zrušením zastavovania všetkých denných rýchlikov Bratislava - Košice (t. j. v súčasnosti rýchliky R6xy) v žst. Trenčianska Teplá. My, podpísaní občania žiadame o zmenu navrhovaného Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023 Železničnej spoločnosti Slovensko tak, aby sa od decembra 2022 nezrušilo zastavovanie rýchlikov číslo: Ex 600, Ex 601, Ex 602, Ex 603, Ex 604, Ex 605, Ex 606, Ex 607, Ex 608, Ex 609, Ex 610, Ex 611, Ex  612

420 Vytvorené: 2022-11-11 Štatistiky

PETÍCIA ZA PREHODNOTENIE KONEČNÉHO NÁVRHU CESTOVNÉHO PORIADKU ZSSK 2022/2023

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky nesúhlasíme so zmenou cestovného poriadku vlakovej osobnej dopravy, z dôvodu výrazne negatívneho dopadu na prerpavnú situáciu v celom štáte, pričom obmedzuje ľuďom možnosť využívať verejnú dopravu ako každodenný prostriedok dopravy do zamestnania, prípadne školy. Preto žíadame, aby spoločnosť ZSSR urobila patričné opatrania, aby nedochádzalo k problému, ktorý bol hore uvedený.   Žiadame Vás o zavedenie nasledovných spojov do daného cestovného poria

34 Vytvorené: 2022-11-08 Štatistiky

Odstránenie Kuciakovho pamätníka v Humennom

Žiadame primátora mesta Humenné ako aj samosprávu o odstránenie nevkusného , hrdzaveho pamätníka osoby ktorá nie je nijako spojená s humenným a navyše pomohla k moci neoliberálnym stranám ktoré profitujú zo smrti neznámeho novinára 

72 Vytvorené: 2022-11-07 Štatistiky

Toto nemienime platiť!

My, dolu podpísaní občania SR, žiadame o dôslednú odluku cirkví od štátu, vrátane odluky finančnej. Ročne štát dotuje cirkvi desiatkami miliónov eur, pričom vynaloženie týchto prostriedkov zdôvodňuje šírením vzájomnej lásky, obetavosti, spolupráce, poznania a ďalších morálnych hodnôt v spoločnosti, ktoré majú cirkvi zabezpečovať. Ako toto poslanie cirkví reálne funguje, ukázal nám okrem iného nedávno trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý v inštrukciách pre svojich podriadených nabáda na s

2143 Vytvorené: 2022-11-07 Štatistiky

Zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE

My, podpísaní občania, podpisujeme túto petíciu o zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE, a to pre nižšie uvedené dôvody: Na príklade dohody internátu Ferka Urbánka: Porušenie dohody Prihláška do občianského združenia, z odkazu ktorej vyplýva bezplatné používanie práčok pre členov Občianskeho združenia ŠRFU* v internáte Ferka Urbánka. *dohoda je prílohou k tejto petície *podmienky používania práčovne pre členov Občianskeho združenia ŠRFU sú uvedené odkazom v doho

204 Vytvorené: 2022-11-06 Štatistiky

Petícia za ulicu Patrika Budaia vo Varíne

Volám sa Patrik Budai, a som mladý chlapec, čo má sen. Mojim snom je mať raz pomenovanú po sebe ulicu. Našťastie mi praje doba, keďže sa ukazuje, že v obci Varín môže mať ulicu skutočne kdekdo. Preto som sa rozhodol, že ju tam chcem mať aj ja, keď už ju tam môže mať Jozef Tiso.Na rozdiel od Tisa som nepodpísal ortieľ smrti nad cca 70 000 obyvateľmi Slovenska, či som nepodpísal rasové zákony ktoré boli ešte tvrdšie ako Norimberské zákony. Taktiež som nepodpísal spoluprácu s nacistickým Nemeckom a

53 Vytvorené: 2022-11-06 Štatistiky

Arcibiskup Orosch nehovorí v našom mene

Sme katolíci a katolíčky, snažíme sa v každom vidieť Krista, milovať všetkých bez rozdielu, aj keď sa nám to nie vždy darí. Len deň potom, ako bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vzdal svätou omšou úctu obetiam teroristického činu na Zámockej ulici sa na verejnosť dostal neverejný obežník trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, v ktorom pamiatku Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča sugestívnymi otázkami a nepodloženými obvineniami zneucťuje. Ako dcéry a synov našej cirkvi sa nás táto situácia

3628 Vytvorené: 2022-11-05 Štatistiky

Požiadavka na odluku cirkvi od štátu

   My dolu podpísaní občania SR žiadame vládu Slovenskej Republiky aby sa bezodkladne začala zaoberať nenávistnými prejavmi predstaviteľov cirkvi voči menšinám,obzvlášť voči menšine LGBTI+ a podnecovaním nenávisti v inštitúciách cirkvi. Žiadame aby takéto prejavy boli ostro odsúdené nakoľko nepatria do demokratickej spoločnosti.Po vyjadreniach arcibiskupa  Jána  Oroscha,ktorý je jedným z vrcholných predstaviteľov cirkvi na Slovensku a jeho slová môžu mať veľký vplyv na verejnosť sme názoru, že

1741 Vytvorené: 2022-11-04 Štatistiky

Peticia za vytvorenie RADY STARSICH

Peticia za vytvorenie RADY STARSICH,   My podpisani ziadame vytvorenie Institut pre podporu, ochranu vekovej kategorie starsich ludi v oblastiach zaujmu rozhodovania prava obcanov bez politickej prislusnosti, narodnostnej, etnickej a nabozenskej. Nechceme byt iba poradny organ ako si to niektori predstavuje, pozadujem aktivne sa podielat na procesoch obci a mesta, ambicie mame aj vyssie, byt zastupeni v Narodnej Rade.   Posledne volby nas presvedcili ze viaceri kandidati na poslancov a starostov

5 Vytvorené: 2022-10-31 Štatistiky

Petícia za zachovanie voľného predaja a používania zábavnej pyrotechniky na Slovensku.

Táto petícia vznikla na zachovanie tradície používania zábavnej pyrotechniky najmä pri príchode nového roka a Silvestra, ale aj iných príležitostných osláv počas roka. Vyzývame vládu Slovenskej republiky na ponechanie voľného predaja a používania pyrotechniky kategórie F2 a F3 so súčasne schválenými podmienkami, upravenými zákonom 58/2014 Z.Z

11635 Vytvorené: 2022-10-31 Štatistiky

Petícia za odstúpenie trénera HC Prešov - Ernesta Bokroša.

Každému fanúšikovi a každému čo sleduje prešovský hokej je jasné, že pán tréner Ernest Bokroš nemá na to aby viedol tento tím. Svojimi nepochopiteľnými rozhodnutiami ničí hokej v našom meste, svojou zastaranou taktikou brzdí dravosť hráčov. Hráči ani nevedia kde majú stáť nie to ešte aby si vedeli poriadne prihrať, keďže každý zápas je iná formácia. Navyše vznikajú podozrenia na úplatky a predávanie zápasov.  Žiadame preto aby mal p. tréner Bokrošv sebe aspoň trochu sebareflexie a dobrovoľne sa

32 Vytvorené: 2022-10-30 Štatistiky