Najnovšie petície

Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení: Výzva pre zriaďovateľov škôl, MŠVVaŠ, MZ a ÚVZ

Rakúska vláda v auguste odsúhlasila dodatočných 30 miliónov eur na poskytovanie psychologického poradenstva deťom a mladistvým. Dôvodom tohto navýšenia rozpočtu sú štúdie, ktoré ukazujú, že až tretina detí a mladistvých v Rakúsku má problémy s psychickým zdravím, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení kontaktov počas protipandemických lockdown-ov. Nielen na tomto alarmujúcom čísle sa dá prezentovať, že deti a mladiství sú skupinou obyvateľstva vo viacerých ohľadoch najvážnejšie postihnutou pandémiou

35 Vytvorené: 2021-09-26 Štatistiky

Stop Big Lick

Petícia proti BIG LICK  O čo sa jedná? Jedná sa o konskú disciplínu kde kone nielen trpia, no časom aj zomierajú  Podpísaním tejto petície pomôžeš koňom v celom svete   

13 Vytvorené: 2021-09-24 Štatistiky

Podporujem Maroša Žilinku

Podporujem Maroša Žilinku na pošte Generálneho prokurátora. 

97 Vytvorené: 2021-09-20 Štatistiky

OCHRÁŇME POLICAJTOV A POLICAJTKY

Slovenské trestné právo ohrozuje životy príslušníkov policajného zboru. Preto žiadame vládu a príslušné orgány, aby bolo trestné právo upravené. Podľa aktuálnych zákonov je výhodnejšie pre zločinca pripraviť policajta, alebo policajtku, o život, ako nechať sa chyiť s kontrabandom konopy. Zatiaľ, čo za konopu dostane trest dvadsať až dvadsať päť rokov, za zabitie policajta možno pätnásť. Preto vyjadrujem svojim podpisom zhrozenie a žiadosť o okamžitú nápravu!

25 Vytvorené: 2021-09-18 Štatistiky

Petícia za nemocnicu arm. gen. L. Svobodu, a. s. vo Svidníku

My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu a.s. vo Svidníku ako regionálnu nemocnicu a zrušiť súčasný návrh „Optimalizácie siete nemocníc“. Petícia je adresovaná Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52  Bratislava 37. Členovia petičného výboru: Mgr. Marcela Ivančová, primátorka Svidníka, Ul. D. Millyho 708/66, 089 01, Svidník predseda petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v s

2985 Vytvorené: 2021-09-16 Štatistiky

Vrátenie rozvrhu k pôvodnému

V mene 2. bakalárskeho ročníku teórie digitálnych hier Vás žiadame o navrátenie pôvodného rozvrhu na základe dochádzania žiakov. Rozvrhy boli zverejené, nikto však neinformoval o ich blížiacej sa zmene. Viacero žiakov sa už zariadilo s ubytovaním, dochádzaním a brigádou. Prosíme o navrátenie k pôvodnému rozvrhu.

22 Vytvorené: 2021-09-16 Štatistiky

Petícia za dodržiavanie ústavy a práv občanov Slovenskej republiky.

My podpísany občania Slovenskej republiky sme za to aby sa dodržiavala ústava Slovenskej republiky a práva občanov  Slovenskej republiky. Nedodržiavanie a porušovanie ústavy a práv budeme upozroňovať  spôsobom ako nám to ústava umožňuje a informovať o tom ktorú koľvek vládu  ktorá bude porušovať ústavu a práva občanov Slovenskej republiky.

191 Vytvorené: 2021-09-16 Štatistiky

Petícia za zrušenie §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky

My, dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad zneužívaním §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky Generálnym prokurátorom SR Dr. h. c. JUDr. Marošom Žilinkom, Phd. a prvým námestníkom Generálnej prokuratúry SR JUDr. Jozefom Kanderom. Vyššie uvedení zástupcovia Generálnej prokuratúry SR zneužili §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky v nasledovných prípadoch: Zrušenie obvinenia Vladimíra Pčolinského námestníkom GP Jozefom Kanderom napriek tomu že

81 Vytvorené: 2021-09-15 Štatistiky

Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín (ďalej len „DONsP“)

My, podporovatelia petície žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR a Žilinský samosprávny kraj, aby zastavili a odmietli akékoľvek kroky smerujúce k faktickému zrušeniu ktoréhokoľvek z fungujúcich oddelení DONsP: chirurgické, ortopedické, centrálne operačné sály, interné, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, neurologické, novorodenecké, detské. Avizovanou optimalizáciou siete nemocníc hrozí transformácia DONsP z úrovne „Regionálna“ na úroveň „Komunitná“, čo by znam

8136 Vytvorené: 2021-09-13 Štatistiky

Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021

Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021 My, sekulárni humanisti v Slovenskej republike (agnostici, ateisti, etici, humanisti, sekularisti, skeptici, voľnomyšlienkári a iné skupiny občanov bez náboženského vyznania), ako druhá najväčšia svetonázorová skupina na Slovensku, žiadame o plné a dôsledné rešpektovanie všeobecnej rovnosti v dôstojnosti a v právach, ktoré aj pre nás vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky i medzinárodnoprávnych dokumentov. Napriek tomu, že základný zákon štátu

646 Vytvorené: 2021-09-12 Štatistiky