Najnovšie petície

Petícia za obmedzenie tranzitnej dopravy na časti Mickiewiczovej ulice

My, dole podpísaní občania, vlastníci bytov a prevádzok a/alebo obyvatelia na Mickiewiczovej a Ul. 29. augusta, ako aj spoluobčania zo širokého okolia hlavného mesta Bratislava, ktorí využívajú Mickiewiczovu ako miesto pre bývanie, prácu či podnikanie, v zmysle petičného práva žiadame primátora a Magistrát hlavného mesta o obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta z nasledovných dôvodov: Podstatnú časť ulice zaberá dy

74 Vytvorené: 2022-04-20 Štatistiky

Otvorený list občanov SR vo veci disciplinárneho stíhania JUDr. Petra Weisa

My, občania Slovenskej republiky odsudzujeme konanie SAK, ktorým začala disciplinárnekonanie proti JUDr. Petrovi Weisovi za to, že sa mal údajne dopustiť disciplinárnehoprevinenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácií a to konkrétne podľa § 18 ods. 3 zákonao advokácií, § 1 ods. 5 advokátskeho poriadku, § 38 advokátskeho poriadku a ods. 4advokátskeho poriadku.My občania Slovenskej republiky sa týmto v plnom rozsahu pripájame k priloženému listuMgr. Radovana Hrádka a vyjadrujeme plnú podporu advoká

14725 Vytvorené: 2022-04-19 Štatistiky

Výzva pre srarostov a primátorov obcí, miest a ich zastupiteľstvá

Dovoľujeme si verejne vyzvať všetkých starostov obcí a primátorov miest ,ako aj zastupiteľstvá v okresoch Lučenec, Detva, Zvolen, aby ihneď aktívne vstupili do jednania so Železničnou spoločnosťou Slovensko -Národným dopravcom a Slovenskou autobusovou dopravou a to v súvislosti s pripravovanými zmenami v cestovných grafikonoch oboch spoločností, ktoré vstúpia do platnosti v  mesiaci 12/2022. Navrhované zmeny výrazne ovolyvnia prepravu verejnosti do miest a obci v uvedených okresoch. Požiadavky z

25 Vytvorené: 2022-04-18 Štatistiky

Petícia za zachovanie hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice všetkých rýchlikov a osobných vlakov premávajúcich cez mesto

Petícia je adresovaná ministrovi dopravy SR, generálnemu riaditeľovi Železničnej spoločnosti Slovensko a generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky.   My, nižšie podpísaní  nespokojní občania, voláme po naliehavom riešení medializovaných plánov na obmedzenie osobnej dopravy na hlavnej železničnej stanici vo Fiľakove ako výstupného a nástupného bodu v rámci premávky rýchlikov a osobných vlakov. Bezodkladne žiadame: 1) zachovanie hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a n

1868 Vytvorené: 2022-04-12 Štatistiky

Petícia za demoláciu pamätníka Slavín (Bratislava)

Toto je petícia uvedomelých občanov Slovenska, ktorí sú proti zastaralému pomníku na Slavíne v Bratislave, ktorý proruskí politici, ako aj pomýlení občania z komunity Proputinovských dezolátov, zneužívajú na svoje ciele a oslavu zločineckého komunistického režimu. Namiesto sovietského pamätníka navrhujeme vybudovať miesto, ktoré bude mať väčší prínos pre kultúru, obyvateľov, ako aj pre samotné mesto Bratislava v podobe prísunu finančných prostriedkov na jej rozvoj. Hlavný cielom je vytvorenie n

254 Vytvorené: 2022-04-08 Štatistiky

Skúsenosti s prístupom zamestnancov Žiarskej chaty ku jej návštevníkom

Ak chatu navštevujete pravidelne, máte početné vlastné skúsenosti so zamestnancami chaty. V snahe prispieť k spokojnosti návštevníkov chaty Vás prosíme pri podpise tejto petície vpravo uviesť Vaše osobné skúsenosti, ktoré spoločne doručíme majiteľovi chaty združeniu "Telovýchovná Jednota Družba Smrečany - Žiar". Privítal Vás vždy milý personál? Čudovali ste sa, že je krásny víkend a chata je večer poloprázdna? Prebehla rezervácia Vášho ubytovania príjemne? Aký ste mali pocit z telefonickej rezer

58 Vytvorené: 2022-04-06 Štatistiky

PETÍCIA PROTI ODVOLANIU PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA Z FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY GYMNÁZIA, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

My, dolupodpísaní rodičia, učitelia, žiaci a priatelia školy vyjadrujeme NESÚHLASs návrhom na odvolanie PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA z funkcie riaditeľa školy z dôvoduporušenia pracovnej disciplíny, ako je uvedené v liste KSK zo dňa 18.1.2022, v zastúpení Ing.Rastislavom Trnkom, predsedom KSK.Hlavným dôvodom tohoto statusu je, že nedošlo k zverejneniu Zmluvy o budúcej nájomnejzmluve zo dňa 24. 04. 2015, ani Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 01/2015 zo dňa 02. 12. 2015.Výslednou skutočnosťou však je, že o

632 Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Petícia za opravu chodníkov v mestskej časti Martin - Priekopa

My, dolu podpísaní občania mestskej časti Martin - Priekopa, požadujeme, aby bol bezodkladne vyriešený havarijný stav všetkých chodníkov v našej mestskej časti, a to odborným zmapovaním a obhliadkou týchto chodníkov a ich následným zaradením do čo najskoršieho termínu plánu opráv. Zároveň žiadame, aby sa pri opravách zohľadnila bezbariérovosť týchto chodníkov a obrubníkov.

86 Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Žiadosť o zmenu prístupu sprievodkýň v Bibiane

Milé vedenie Bibiany,   rozhodli sme sa Vám napísať otvorený list (petíciu) so žiadosťou o zmenu prístupu sprievodkýň k deťom a rodinám, ktoré Bibianu radi navštevujú. Donútili nás k tomu skúsenosti, ktoré sa opakovali.   "...minule sme odtiaľ odišli vo veľmi zlej nálade. Pani sprievodkyňa doslova stála celý čas nad nami, všetko komentovala, napomínala mňa aj deti. Pritom sa len na výstave o hračkách hrali so svojim autíčkom. Na inom poschodí mi pani sprievodkyňa povedala, že moje dieťa pre

100 Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Odstránenie vlajky Ruska spod Slovenského znaku.

My, občania Slovenska sme sa rozhodli: Po udalostiach 24. februára roku 2022, keď: 1. Rusko vykonalo ničím nevyprovokovaný akt vojnovej agresie a dopustilo sa vojnových zločinov, vrátane zverstiev na civilnom obyvateľstve voči našim susedom na Ukraine.  2. Zaradilo našu krajinu na zoznam nepriateľských krajín.  3. Dlhodobo podkopáva a destabilizuje naše demokratické zriadenie, za čo bolo vyhostených mnoho jeho diplomatov z našej krajiny.  Už viac nechceme pod štátnym znakom Slovenska trikolóru r

9 Vytvorené: 2022-04-03 Štatistiky